اخبار > از رساله ها و پایان نامه های برتر مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تقدیر می شودشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩ :: ١١:٤٠

از رساله ها و پایان نامه های برتر مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تقدیر می شود

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از رساله ها و پایان نامه های برتر مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از داوری با اهداء جوایزی نفیس تقدیر می کند

از رساله ها و پایان نامه های برتر مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تقدیر می شود

 

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظر دارد با هدف تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پرداختن موضوع الگوی پیشرفت ، هم زمان با برگزاری دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت( 29 و 30 اردیبهشت 1400 به صورت مجازی ) از رساله ها و پایان نامه های برتر مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از داوری با اهداء جوایزی نفیس قدردانی به عمل آورد .