اخبار > قابل توجه کلیه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری سال 1399چهارشنبه ٩ مهر ١٣٩٩ :: ٠٩:٠٢

قابل توجه کلیه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری سال 1399

قابل توجه کلیه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری سال 1399

قابل توجه کلیه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری سال 1399

زمان و لینک انجام مصاحبه به تفکیک رشته، متعاقبا از طریق همین وبسایت و همچنین تماس تلفنی و ایمیل اعلام خواهد شد.

در صورت ضرورت، کارشناسان و مسئولین مربوطه مطابق فایل زیر، به صورت تلفنی پاسخگوی شما خواهند بود. لطفا بجز در موارد ضروری تا قبل از اعلام زمان مصاحبه، از تماس خودداری فرمائید.

جهت دریافت شماره تلفن دانشکده ها و گروههای آموزشی کلیک نمایید.