اخبار > آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی چیلر اسکرو (ظرفیت واقعی 360 تن) دانشگاه یاسوج (نوبت دوم)چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧ :: ١٠:٤٧

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی چیلر اسکرو (ظرفیت واقعی 360 تن) دانشگاه یاسوج (نوبت دوم)

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی چیلر اسکرو (ظرفیت واقعی 360 تن) دانشگاه یاسوج (نوبت دوم)

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی چیلر اسکرو (ظرفیت واقعی 360 تن)  دانشگاه یاسوج (نوبت دوم)

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد خرید، نصب و راه­ اندازی چیلر اسکرو (ظرفیت واقعی 360 تن) دانشگاه یاسوج دانشکده منابع طبیعی را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ­ای واگذار نماید.

عنوان مناقصه: خرید، نصب و راه ­اندازی چیلر اسکرو 360 تن واقعی در شرایط دمای 21 درجه سلسیوس هوای خارج

محل اجرای کار: یاسوج- دانشگاه یاسوج- دانشکده منابع طبیعی

مدت اجرای کار: 35 روز

نوع قرارداد: انجام خدمات آماده­­ سازی محل نصب لوله ­کشی، برق­ رسانی، خرید، نصب و راه ­اندازی چیلر

محل تإمین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ­ای در قالب اسناد خزانه اسلامی به سررسید 20/08/1398

لذا از کلیه شرکت­ های واجد صلاحیت (دارای پروانه بهره ­برداری برای تولید چیلر و رتبه 4 تأسیسات، در داخل کشور باشند) دعوت می­ گردد از روز پنج­شنبه مورخ 1397/04/28 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه 1397/05/03 با ارائه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500000 (پانصدهزار ریال) به حساب شماره 7875940264 به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به دفتر معاونت اداری و مالی (آقای فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز پنج­شنبه مورخ 1397/05/04 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/05/13 مدارک و مستندات خود را تحویل و رسید دریافت نمایند.

1)- متقاضیان می ­بایست مبلغی معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی ضمانت­نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت الف ارائه نمایند.

2)- پس از دریافت اسناد و ثبت اسم شرکت در لیست مناقصه­ گران در صورتی که مایل به مشارکت در این مناقصه نیستید مراتب را تا ساعت 12 وقت اداری مورخ 1397/05/07 به دستگاه مناقصه­ گزار کتباً اطلاع دهید.

3)- زمان بازگشایی پاکت­ های پیشنهاددهندگان در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/04/14 در دفتر معاونت اداری و مالی می­ باشد.

4)- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مفاد آیین ­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار می­ باشد.

5)- متقاضیان باید به صورت کتبی اعلام نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نمی­باشند.

6)- متقاضیان می­ بایست اسناد و مدارک خود را در سه پاکت لاک و مهر شده به ترتیب زیر تحویل نمایند.

پاکت الف: ضمانت­نامه بانکی

پاکت ب- حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه، مستندات ممهور به مهر مناقصه­ گر، مستندات موید توانمندی­ کاری و تخصصی مناقصه­ گر و سوابق مربوط

پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه ­گر با ذکر قیمت پیشنهادی به همراه پیش فاکتور دستگاه پیشنهادی شامل مشخصات کامل تخصصی و فنی دستگاه با درج قیمت فروش دستگاه و انجام کلیه خدمات موضوع مناقصه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده با اصل مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی

7)- هزینه­ های چاپ و آگهی­ های مربوطه به عهده برنده مناقصه می ­باشد.

8)- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی­ شود.

9)- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین ­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­­ ها و موسسات آموزش عالی کشور می­ باشد.

10)- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما می­ باشد.

11)- مکان تحویل مدارک تکمیل شده یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج، دفتر معاونت اداری و مالی

 

معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج