يکشنبه ٥ دی ١٤٠٠ :: ٠٧:٥١

قابل توجه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی؛ شرکت در ارزشیابی اساتید

از تاريخ 07/10/1400 تا 19/10/1400 نسبت به انجام ارزشیابی اساتید خود اقدام فرمایید.

قابل توجه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی؛ شرکت در ارزشیابی اساتید

دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی از تاريخ 1400/10/07 تا 1400/10/19 نسبت به انجام ارزشیابی اساتید خود اقدام فرمایید.

لازم به ذکر است سامانه به گونه­ اي طراحي شده است كه مشخصات شما براي هيچ فردي قابل مشاهده نيست.

جهت دریافت متن کامل اطلاعیه کلیک نمایید.