اخبار > اطلاعیه شماره 4 در خصوص بازگشایی فرایندها و خدمات آموزشی دانشگاه یاسوج- قابل توجه کلیه دانشجویانشنبه ٤ دی ١٤٠٠ :: ١٠:٤٧

اطلاعیه شماره 4 در خصوص بازگشایی فرایندها و خدمات آموزشی دانشگاه یاسوج- قابل توجه کلیه دانشجویان

اطلاعیه شماره 4 در خصوص بازگشایی فرایندها و خدمات آموزشی دانشگاه یاسوج- قابل توجه کلیه دانشجویان

اطلاعیه شماره 4 در خصوص بازگشایی فرایندها و خدمات آموزشی دانشگاه یاسوج- قابل توجه کلیه دانشجویان

دریافت دستورالعمل جامع از سرگیری آموزشی حضوری سال تحصیلی 1401-1400    دانلود