اخبار > اطلاعیه شماره 1 در خصوص بازگشایی فرایندها و خدمات آموزشی دانشگاه یاسوجچهارشنبه ١٢ آبان ١٤٠٠ :: ١٤:٣٩

اطلاعیه شماره 1 در خصوص بازگشایی فرایندها و خدمات آموزشی دانشگاه یاسوج

اطلاعیه شماره 1 در خصوص بازگشایی فرایندها و خدمات آموزشی دانشگاه یاسوج

اطلاعیه شماره 1 در خصوص بازگشایی فرایندها و خدمات آموزشی دانشگاه یاسوج

 

به اطلاع می‌رساند تا اطلاع ثانوی تمامی فرآیندهای آموزشی و خدمات آموزشی به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

جهت دریافت متن کامل اطلاعیه کلیک نمایید.