اخبار > طرح پایش سلامت روان دانشجویان انجام می گیردسه شنبه ٦ مهر ١٤٠٠ :: ٠٨:٠٧

طرح پایش سلامت روان دانشجویان انجام می گیرد

تمامی دانشجویان کارنامه الکترونیکی سلامت روان را تکمیل کنند

طرح پایش سلامت روان دانشجویان انجام می گیرد

 

به اطلاع تمامی دانشجویان به تحصیل و و ورودی جدید می رساند که نسبت به تکمیل کارنامه الکترونیکی سلامت روان در بازه زمانی مشخص شده ( تا پایان آذرماه ) اقدام کنند .

تمام دانشجویان به تحصیل و ورودی جدید در بازه زمانی ضمن ورود به لینک زیر و ثبت نام،  کارنامه الکترونیکی سلامت روان را تکمیل کنند .

http://portal.saorg.ir/mentalhealth

 

قابل ذکر است تایید انتخاب واحد ترم جاری منوط به تایید مرکز مشاوره دانشگاه می باشد.