اخبار > قابل توجه دانشجویان متاهل مقطع دکتریيکشنبه ١٤ شهريور ١٤٠٠ :: ١٤:٠٨

قابل توجه دانشجویان متاهل مقطع دکتری

جهت استفاده از خوابگاه متاهلی، تقاضای خود را سریعا ارسال کنید

قابل توجه دانشجویان متاهل مقطع دکتری

 

بدین به وسیله اطلاع  دانشجویان مقطع دکتری می رساند جهت استفاده از خوابگاه متاهلی، تقاضای خود را به سرپرست خوابگاه خواهران ارسال نموده  و بر اساس امتیاز بندی، خوابگاه  به تعدادی دانشجویان واجد شرایط تعلق می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0741001531 تماس حاصل نمایید .