اخبار دانشگاه

تکمیل یادمان شهیدگمنام به دو ماه کار اجرایی نیاز دارد/ مراسم گنبدگذاری یادمان شهید برگزار شد
1395/03/06

تکمیل یادمان شهیدگمنام به دو ماه کار اجرایی نیاز دارد/ مراسم گنبدگذاری یادمان شهید برگزار شد

بر اساس گزارش دفتر فنی دانشگاه، در صورتی که مشکل اعتباری نباشد، تکمیل این یادمان دو ماه کار اجرایی دارد که ممکن است سه تا چهار ماه به طول بینجامد و بنابراین از زمان نهایی تکمیل یادمان به طور دقیق سخنی به میان نمی آوریم.