يکشنبه ٨ خرداد ١٤٠١ :: ١٢:١٤

کرسی علمی ترویجی در دانشگاه یاسوج برگزار می شود

این کرسی با موضوع نقدی بر مناسبات و تعاملات هیات علمی به مثابه جامعه فرهیختگان در فرایند ارتباطی سیستم دانشگاهی برگزار می شود

کرسی علمی ترویجی در دانشگاه یاسوج برگزار می شود

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم  می رساند که   کرسی نقدی بر مناسبات و تعاملات هیات علمی به مثابه جامعه فرهیختگان در فرایند ارتباطی سیستم دانشگاهی در دانشگاه یاسوج برگزار می گردد.

ارائه دهنده : دکتر اميدرضا جانباز ( هیات علمی گروه فلسفه) ،  دکتر علیرضا سمیعی اصفهانی (هیات علمی گروه علوم سیاسی)،  داور: دکتر علی باقری دولت آبادی ( هیات علمی گروه علوم سیاسی )

زمان : دوشنبه ۹.۲.۱۴۰۱ساعت ۱۱ تا ۱