آموزش نقاشی ویژه سنین 9-12 سال
آموزش زبان انگلیسی ویژه سنین 9-12 سال
آموزش زبان فرانسه
آموزش نرم افزار SPSS
دوره آمادگی آزمون IELTS
آموزش زبان آلمانی 1