حضور ریاست محترم و کارکنان دانشکده صنعت و معدن چرام در مراسم بزرگداشت مقام شامخ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
1398/10/16
حضور ریاست محترم دانشکده صنعت و معدن چرام در مراسم بزرگداشت مقام شامخ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

حضور ریاست محترم و کارکنان دانشکده صنعت و معدن چرام در مراسم بزرگداشت مقام شامخ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

16 آذر، روز دانشجو و آغاز هفته پژوهش گرامی باد
1398/09/16
16 آذر، روز دانشجو و آغاز هفته پژوهش گرامی باد

16 آذر، روز دانشجو و آغاز هفته پژوهش گرامی باد

مراسم معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده صنعت و معدن چرام برگزار شد.
1398/08/04
مراسم معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده صنعت و معدن چرام برگزار شد.

مراسم معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده صنعت و معدن چرام برگزار شد.

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
1398/07/17
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

نحوه ثبت نام حضوری و غیر حضوری پذیرفته شدگان صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398
1398/07/09
نحوه ثبت نام حضوری و غیر حضوری پذیرفته شدگان صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398

نحوه ثبت نام حضوری و غیر حضوری پذیرفته شدگان صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398

تست
1398/07/07

تست

access deny

تست