موفقیت کارمند محترم دانشکده فنی و مهندسی
1400/02/27
انتخاب همکار زحمت کش و دلسوز دانشکده ی فنی و مهندسی به عنوان کارمند نمونه ی دانشگاه یاسوج

موفقیت کارمند محترم دانشکده فنی و مهندسی

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس در دانشگاه یاسوج برگزار شد
1399/02/20
اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت نیمه حضوری و ویدئو کنفرانس در دانشگاه یاسوج برگزار شد

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان
1398/10/08
حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان

اطلاعیه حمایت بنیاد ملی نخبگان

ضایعه درگذشت دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
1398/03/28
انالله و اناالیه راجعون

ضایعه درگذشت دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

قابل توجه دانشجویان  ورودی 98, 99
1400/02/25
قابل توجه دانشجویان ورودی 98, 99

قابل توجه دانشجویان ورودی 98, 99

تعیین سبد درسی
1399/12/13
قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 97

تعیین سبد درسی

تعیین گرایش
1399/11/04
تعیین گرایش دانشجویان مهندسی برق

تعیین گرایش

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی
1399/10/22
اطلاعیه امتحانات

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی