.
1401/07/11
پیام تبریک رییس دانشکده فنی و مهندسی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

.

مسابقه نجات تخم مرغ (چالش جاذبه)
1401/03/23
انجمن علمی عمران دانشگاه یاسوج برگزار می‌کند

مسابقه نجات تخم مرغ (چالش جاذبه)

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی