پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠
به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
اهداف

اهداف:

- افزايش بهره وري ازامکانات و تجهيزات پژوهشي

- فراهم ساختن زمينه و بستر لازم جهت انجام پژوهش هاي بنيادي و کاربردي

- استفاده بهينه از توان پژوهشي اعضاي هيات علمي

- بهبود کيفيت آموزشي و پژوهشي دانشجويان

- ايجاد ارتباط بين آزمايشگاه هاي داخل و خارج دانشگاه به منظور ارائه خدمات متقابل

- ايجاد ارتباط با  نهاد ها و شرکتهاي هاي علمي، تحقيقاتي و صنعتي به منظور ارائه خدمات متقابل

- ارايه خدمات مشاوره اي و انجام فعاليتهاي متنوع آزمايشگاهي با کيفيت بالا در زمينه هاي مختلف

-   استاندارد سازي در خصوص تعميرو نگهداري تجهيزات موجود و کاليبراسيون دستگاه ها

-   پياده سازي استاندارد مديريت براي بالا بردن بهره وري آزمايشگاهها

- ايجاد بانک اطلاعاتي تجهيزات آزمايشگاهي و نيازهای تجهيزاتی  دانشگاه