پنج شنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٧
شعار هفته پژوهش و فناوری: پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین، در خدمت تولید ملی
کارشناس

سوده نگین تاجی

سمت   کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی    
تحصیلات  

کارشناسی ارشد:مهندسی شهرسازی               کارشناسی:مهندسی مکانیک

   
تلفن داخلی   458    
تلفن مستقیم   074-33242156    
فکس   074-33242155    
پست الکترونیک   s.negintaji@yu.ac.ir    

 

 

 

سحر اکبری

سمت   کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی    
تحصیلات  

کارشناسی :مهندسی شیمی         

   
تلفن داخلی   458    
تلفن مستقیم   074-33242156    
فکس   074-33242155    
پست الکترونیک