دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
مدیریت

 دکتر وحید مددی

سمت: رئیس آزمایشگاه مرکزی و مدیر امور آزمایشگاهها

تحصیلات: دکتری مهندسی شیمی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:vmadadi64@yu.ac.ir