يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩
به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
دینامیک ماشین و ارتعاشات