جاسب نیکفر

دکتری علوم سیاسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 09171412403
پست الکترونیک: jnikfar@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
وبلاگ
رزومه:

وضعیت تحصیلی

§ دکتری علوم سیاسی §           کارشناسی ارشد علوم سیاسی §           کارشناسی علوم سیاسی

رشته اصلی: علوم سیاسی    گروه: علوم سیاسی    دانشکده : علوم انسانی  نشانی محل کار: دانشگاه یاسوج

 

                    

 

سوابق فعالیت‌های آموزشی

تدریس:

مقطع دکتری: زمینه های سیاسی تاریخی اقتصادی و فرهنگی انقلاب اسلامی

مقطع ارشد: تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 1323-1357، بازتاب انقلاب اسلامی بر جهان اسلام

مقطع کارشناسی: تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ، انقلاب اسلامی، تاریخ تحلیلی اسلام، خلیج فارس و مسائل آن، مبانی علم سیاست ، اندیشه های سیاسی در غرب ، تاریخ تحول دولت در اسلام ، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر ، جنبش های اسلامی معاصر، تاریخ روابط خارجی ایران 1320 تا 1357 ، فن تحلیل سیاسی، جامعه شناسی سیاسی ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ، اصول روابط بین الملل ، شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم ، جهان سوم ،

زبان تخصصی علوم سیاسی ، ...                                                                                                                                                     

سوابق اشتغال

تدریس:

1-  دانشگاه یاسوج 2- دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  3- دانشگاه پیام نور 4- دانشگاه امام حسین (ع)

 5- دانشگااه آزاد اسلامی واحدیاسوج 6 - مرکز مدیریت دولتی یاسوج 7- مرکز تربیت معلم شهید ایزدپناه

8- مرکزآموزش عالی فرهنگیان یاسوج  9- دانشگاه جامع علمی کاربردی 10- دانشگاه فرهنگیان یاسوج

مسئولیت‌های اجرایی:

1- مدیریت انتشارات دانشگاه یاسوج

2-مدیریت کتابخانه مرکزی دانشگاه یاسوج

3-عضو شوری انتشارات دانشگاه یاسوج

4- ریاست مرکز پیش دانشگاهی سید احمد خمینی  ره یاسوج

5- مدیریت گروه درس تاریخ استان کهگیلویه و بویر احمد

6- معاونت دبیرستان های مختلف شهر یاسوج

7-    کارشناس مسئول انجمن اولیا ئ و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه وبویر احمد

تالیف:

1- کتاب:

1- English for the Students of Political Science(1)

2- English for the Students of Political Science (2)

2 - ترجمه:

1- کتاب نگاهی نو به آسیای میانه       2-  ناتو و جهانی شدن

3- مقاله :

1 - حمایت روس و انگلیس از شاهان ایران در قرن 13 شمسی و سلب مشروعیت سیاسی ازآنان . مجله انجمن علوم سیاسی ایران  . ( علمی پژوهشی )

2-بررسی رابطه تاثیر شبکه های اجتماعی بر رفتارهای انتخاباتی دانشجویان دانشگاه اصفهان ( علمی پژوهشی)

3- دین و انقلاب های عربی، مطالعه موردی مصر( مجله دانش سیاسی و بین الملل دانشگاه اصفهان)

4- ارزیابی درونی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج( طرح پژوهشی وزارت علوم)

5- ارزیابی درونی گروه تاریخ دانشگاه یاسوج( طرح پژوهشی وزارت علوم)

6-    Three Major Movements in the Forming of Political Parties in Iran1, south economic

7- The pathology of political parties in Iran, the review of social science

مقالة همایش:

1-چالشهای امنيتی شدن انتخابات مجلس نهم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه ، دانشگاه اصفهان اسفند 1390

2- انقلاب اسلامی ، انتخابات مجلس نهم و بیداری اسلامی

عضویت در انجمن‌ها:

1- انجمن انقلاب اسلامی 2- انجمن علوم سیاسی ایران

شرکت در کارگاه آموزشی:

2nd International workshop on research methodology.            1-

2- National workshop on the rights of persons with disabilities old age and ill health.

3- Constitutional status of religious conversion.

4 – Women, politics and Empowerment.

5- Research methodology for research scholars.

6- International workshop cross cultural studies and cross cultural sensitivity.

 

7- User awareness program on access to e – resources of UGC – INFONET digital library consortium.