فریبرز نیکدل

دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: fnikdel@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
وبلاگ
رزومه:

سطح تحصیلات: دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی

مقالات علمی پژوهشی:

-  بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه ادراک از محیط کلاس،اندازه گیری تربیتی، 1389

-   بررسی رابطه بین جهت گیری هدف، رهبردهای یادگیری معلمان با رفتارهای مدیریتی آنها در کلاس، روانشناسی معاصر،1390.

-   رابطه خودپنداره تحصيلي، هيجان هاي تحصيلي مثبت و منفي با يادگيري خودگردان، فصلنامه روان شناسي کاربردي، 1391.

-  بررسی رابطه بین میزان کنترل اجتماعی و بی­نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت، پژوهشهای راهبردی امنیت و  اجتماعی، زمستان، 1393.

-   بررسی نقش واسطه­ای هیجان های تحصیلی در ارتباط میان اهداف پیشرفت و راهبردهای یادگیری خودگردان: ارائه الگوی ساختاری، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 1392.

-   بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر مهارت حل مساله اجتماعی دانش­آموزان ، نشریه شناخت اجتماعی(زیر چاپ).

-   رابطه تعهد و صرفه جویی در مصرف برق در زنان شهر یاسوج، فصلنامه پژوهشهای روان شناسی اجتماعی، 1392.

-   خشم صفت-حالت و شیوه های کنترل خشم با گرایش به نزاع دسته جمعی، پژوهشهای راهبردی نظم و امنیت اجتماعی،(زیر چاپ).

-   بررسی اثربخشی تکنیکهای شناختی رفتاری بر استرس، افسردگی و اضطراب دانش آموزان، ارمغان دانش، (زیر چاپ).

        

-        The relationship of self-regulation and self-efficacy with academic stress in university students ,International Journal of Education and Psychology in the Community,(2012) 

        The relationship of Internet addiction with loneliness and identity styles, ournal of Science and today's world, (2012).

-         

 

 

همایشهای علمی:

-    اهمالکاري، اضطراب امتحان با سلامت روان در دانشجويان، ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، گیلان، 1391.

-    سرزندگي ذهني و پيش بيني کننده هاي آن در دانشجويان، ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، گیلان، 1391.

-   بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تنهایی در دانشجویان، اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی، 1391.

-   رابطه مهارتهاي زندگي،‌شايستگي ادراک شده و سازگاري با دانشگاه با بهزيستي روان شناختي دانشجويان, ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، گیلان، 1391.

-  یادگیری خودگردان، جهت گیری هدف با سبکهای هویتی دانشجو معلمان، اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی، 1391.

-    تفاوت هویت در دنیای واقعی و فضای سایبری(وی چت و فیس بوک) و رابطه آن با سلامت روان دانشجویان، هفتمین همایش ساسری بهداشت روان، 1393.

     Survey on relationship between goal orientation and learning strategies with academic stress in university student   ts

 Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011.

طرح هاي پژوهشي:

-    رابطه بين جو انگيزشي و هيجانهاي مثبت و منفي دانش آموزان استان کهگيلويه و بويراحمد، 1391.

-    بررسی نگرش خانواده شهدا نسبت به طرح ساماندهی گلزار شهدای شهر یاسوج، 1391.

-    بررسي عوامل روانشناختي (خشم صفت-حالت، شيوه هاي کنترل خشم، طرحواره هاي ناسازگار شناختي) موثر بر گرايش به نزاع هاي دسته جمعي در استان کهگيلويه و بويراحمد، 1392.

عضویت در انجمنها و مراکز علمی:

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

عضو و نماینده انجمن روانشناسی در دانشگاه یاسوج

نایب رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان کهگیلویه و بویراحمد

سوابق اجرایی:

مدیر مرکز مشاوره دانشگاه یاسوج

معاون دانشجویی فرهنگی