محمد جعفر جباری

دکتري زبانشناسی همگانی
هیئت علمی
دانشیار
تلفن تماس: 09171411227
پست الکترونیک: mjjabbari@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
وبلاگ
رزومه:

وضعيت تحصيلي

<!--[if !supportLists]-->§     <!--[endif]-->دکتري زبانشناسی همگانی، دانشگاه تهران، 1377.

<!--[if !supportLists]-->§     <!--[endif]-->كارشناسي ارشد زبانشناسی همگانی ، دانشگاه شیراز، 1370

<!--[if !supportLists]-->§     <!--[endif]-->كارشناسي زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، 1353.

اشتغال

تاريخ شروع به کار: فروردین 1379

 

سوابق فعاليت‌هاي آموزشي

رديف

نام درس

مقطع تحصيلي

1

زبانشناسي ، ترجمه، زبان انگليسي، فرانسه و آلماني

کارشناسی

2

دروس مترجمی

کارشناسی ارشد

 

 

سوابق اشتغال

مسئوليت‌هاي اجرايي:

معاونت آمو.شی پژوهشی دانشگاه یاسوج 1381 تا 1384

مدیریت گروه انگلیسی دانشگاه یاسوج 90-1388

سوابق تدریس:

دانشگاه یاسوج: 1387 تا کنون.

دانشگاه برازیلیا و دانشگاه کاتولیک برازیلیا برزیل 87-1384

دانشگاه یاسوج: 84-1379

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 78-1377..

دانشگاه بوشهر: 1377.

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 75-1368

 

پايان نامه­ها

پایان نامه کارشناسی:

لغات عامیانه و فرانسه در آثار صادق هدایت

پایان نامه کارشناسی ارشد:

بررسی مقابله ای زبانگونه اسناد رسمی ترجمه شده از فارسی به انگلیسی

پایان نامه دکتری:

بررسی پیچیدگیهای نحوی در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان

 

مقاله­هاي فارسي

 

  1. "بودن است هست" مجله علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی .زمستان 1382.
  2. "تفاوت مجهول در فارسی و انگلیسی" مجله زبانشناسی  , تابستان 1383.
  3. "مصدر برساخته" مجله زبان و زبانشناسی  , شماره 7، بهاروتابستان 1387
  4. " بررسي نقش ساختار اطلاعي جمله در ترجمه" مجلة مطالعات ترجمه، سال دهم، شمارة 39 پاييز 1391، ص 30.
  5. " پسوند (-ه) وندي پركاربرد در فارسي رويكردي توصيفي" كاوش نامة يزد، سال سيزدهم، شمارة 35، پاييز و زمستان 1391، ص 27.

مقاله­هاي خارجي

6-Long Passive Formation in English and Arabic (Corresponding Author), European Journal of Social Sciences, Vol.26 No. 2011.

7-Diglossia in Arabic- A Comparative Study of the Modern Standard Arabic and Egyptian Colloquial Arabic, Global Journal of Human Social Science, Volume 12, Issue 8 May 2012.

 

8-Theme-Rheme Organization in Turkish-A Functional Pragmatic Approach (Corresponding Author), European Scientific Journal Volume 8, No. 26 Nov. 2012.

 

9- A Non-passive Markedness Process in Persian- A Functional Sentence Perspective Approach Global Research Journal of Education, Vol. 2(2), Dec. 2012 Mar. 2013.

 

10-Arabic in Iraq- A Diglossic Situation, International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 2, No. 1 Jan. 2013.

 

11- Inchoative, a Third Voice, International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol.2, No.2, Mar. 2013.

 

12- Levantine Arabic-A Surface Register Contrastive Study. CSCanada, Studies in Literature and Language Vol. 6, No. 1, Mar. 2013.

 

13- Time and Tense in Language. Macro-think Institute. International Journal of Linguistics, 2013, Vol. 5, No. 5.

 

14- A Contrastive Study of the Classic Arabic and the Gulf Colloquial Arabic. International Journal of Asian Social Science, 2013, 3(8): 1805-1818.

 

15- The Effect of Learning Strategies on the Speaking Ability of Iranian Students in the Context of Language Institutes. (Corresponding Author). Asian Journal of Education and e-learning, Volume 02, issue 1, Feb. 2014.

 

16- A Contrastive  Genre Analysis of Iranian and American English News Papers. (Corresponding Author) Global Journal of Interdisciplinary Sciences, Vol. 3 (1), 2014: 22-30.

 

17- The Relationship between EFL Learners' Language Learning Attitudes and Language Learning Strategies. (Corresponding Author).  Macro-think Institute. International Journal of Linguistics, 2014, Vol. 6, No. 3.

 

19- The Relationship between Iranian EFL Teachers' Burnout and Emotional Intelligence. (Corresponding Author) Asian Journal of Education and e-learning, Volume 02, issue 3, June. 2014.

 

20-Translation of Negative Politeness Strategies from English into Persian: The Case of Novel Translation, (Corresponding Author). International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Vol. 4, No. 2, March 2015.

 

21- An Explanatory Vs. Supplemental Approach to Coherence in English Translation of the Holy Quran. (Corresponding Author) Global Journal of Interdisciplinary Sciences, Vol. 3 (5), 2014.

 

22- A Cross-Linguistic Analysis of English-Persian Commussive and Directives in Of Mice and Men. (Corresponding Author).  International Journal of English and Education. Volume 4, issue 1, Jan. 2015

مقالة کنفرانس:

  1. مقاله کنفرانس: "فعل خود ایستا و نا خودایستا در انگلیسی" در کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی زبان انگلیسی: آفاق جدید در آموزش زبان، دانشگاه یزد، 28-30 مهر 1388

 

  1. مقاله کنفرانس: "اگر اکنون نه، پس کی؟ ادبیات در روزگار کنونی" در کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی زبان انگلیسی: آفاق جدید در آموزش زبان، دانشگاه یزد، 28-30 مهر 1388.

 

  1. The role of Modern Approaches in the Development of Lifelong Learning (2nd Author). Filologia- Science Academy of Azerbaijan , No. 6, 2013, 256-262.

 

  1. SCHWEIZERDEUTSCH VS. HOCHDEUTSCH: A Diglossic Situation, Language, Individual & Society Holliday Village, Bulgaria , Journal of International Scientific Publication, Vol. 8, 2014

 

 

 

شرکت در کارگاه آموزشي:

کارگاه آموزشی "روش تدریس" آبان 1387

کارگاه آموزشی "آشنایی با شرح وظایف مسئولین آموزشی و مقررات آموزشی دانشجویان" آبان 1386

 

پایان نامه های راهنمايی شده (كارشناسي ارشد)

1-راهكارهاي كاهش اضطراب در كنش شفاهي انگليسي آموزان مبتدي و متوسط ايراني محسن توفيقي، دانشگاه ياسوج 1390.

2-تحليل مقابله اي ژانر روزنامه هاي انگليسي ايران و آمريكا. سجاد فزخي پور دانشگاه ياسوج 1390

3-نگرش هاي معلمان زبان انگليسي دربارة آموزش بازتابي محسن پورتركاروني دانشگاه ياسوج 1391

4-بررسي هم ترازي آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي ترجمه و آموزش زبان انگليسي و كتابهاي رسمي كشور. گران ناز زماني دانشگاه ياسوج  (راهنماي مشترك)

5-ارتباط میان فرسودگی روانی و هوش هیجانی معلمان ایرانی زبان انگلیسی شاغل در آموزشگاه‌های خصوصی شیراز و مرودشت. سميه همايون، دانشگاه ياسوج، 1392.

6-تأثیر " راهکارهای آموزشی " بر مهارت گفتاری زبان آموزان در آموزشگاههای زبان. رقيه صادقي، دانشگاه ياسوج، 1392.

 

7-رابطه‌ی میان نگرش زبان آموزان ایرانی به یادگیری زبان انگلیسی و راهکارهای اخذ آن. نگار گلكار، دانشگاه ياسوج، 1392.

 

 

8-بررسی خطاهای صرفی، نحوی و معنایی زبان آموزان فارس و ترک در یادگیری زبان انگیسی

رضا کافی پور 83-1382- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز.

 

9-تآثیر جنسیت در کاربرد نقشهای فرمایشی مستقیم و غیر مستقیم کلام در داستانهای کوتاه انگلیسی مقدماتی کودکان . فرنگیس شهیدزاده 83-1382- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز.

 

10-مطالعه كيفي تفاوت­هاي شفاف گويي بين ترجمه هاي ادبيات براي ك.دكان و بزرگسالان از انگليسي به فارسي.  سارا مصلي نژاد. 1389مركز علوم و تحقيقات فارس .

 

11- بررسي مقايسه­اي زمان دستوري و زمان واقعي در ترجمة فارسي به انگليسي توسط دانشجويان ايراني دورة كارشناسي ارشد مطالعات ترجمه. نيلوفر حيدري. 90-1389 مركز علوم و تحقيقات فارس.

12- مطالعة تطبيقي تبديل: مطالعه موردي متون توصيفي از زبان انگليسي به فارسي براساس مدل كتفورد. اصغر حقاني. زمستان 1390. مركز علوم و تحقيقات فارس.

13- رابطة بين الگوهاي ساختار اطلاعاتي متون ادبي و كيفيت ترجمه . رسول رفيعي ، زمستان 1390. مركز علوم و تحقيقات فارس.

 

پایان نامه های مشاوره شده

1-كاربرد روش تكليف محور از نظر مدرسان و زبان شناسان كاربردي مراكز آموزش ايران/1390 مريم ميثمي دانشگاه ياسوج 1390

2-تحليل خطاهاي نحوي لرزبانان بويراحمدي در يادگيري و به كارگيري زبان فارسي شهريور 1390 سعيد عزيزپور دانشگاه علامه طباطبايي 1390

3-درك استادان از خلاقيت: بررسي مقابله اي در دو رشته زبان انگليسي و مترجمي انگليسي در ايران1391 شهرزاد تولايي دانشگاه ياسوج 1391

4-آموزش بر پایه فعالیت آموزشی در ترجمه: کیفیت ترجمه، خلاقیت در ترجمه و انگیزه حاصل از انجام فعالیت اصولی و سنتی ترجمه روح الله عسكري بيگدلي دانشگاه ياسوج 1391

5-بررسي تفاوت سبك نوشتار زنانه و مردانه در آثار سيميندانشور و جلال آل احمد صميه زارع دانشگاه ياسوج 1390

6-پژوهشی میان فرهنگی درباره تصویر سازی کارگزاران اجتماعی در گفتمان­های فارسی انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی. -  ليدا سيف .83-1382 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز.

8-فهرست لغات مشکل معنا شده و فهرست لغات کلیدی زنجیره پیوندی. ليلا انجم شعار  83-1382- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز.

9- ترجمه رباعيات خيام فيتزجرالد از ديدگاه تئوري ارتباطي . مريم رسائي پور89-مركز1388علوم و تحقيقات فارس.

10- بررسي بين متني تلميح اسامي خاص در دو نسخه ترجمه شده مثنوي معنوي زهرا معتضديان1389   -90 مركز علوم و تحقيقات فارس.

11- مقايسة تحليلي مدل كلان متني استدلال و مدل خرد متني سيكال در ارزيابي كيفيت ترجمه " پيامبر و پيامش" سميرا سلطاني. 1389 مركز علوم و تحقيقات فارس.

12- تآثير تدريس ترجمه بر توانش ترجمه دانشجويان: تاكيد بر رشته هاي تحصيلي الهه مسيبي1389 مركز علوم و تحقيقات فارس.

13- هويت فرهنگي در ترجمه سه رمان از انگليسي به فارسي: بر اساس مدل پدرسن براي عناصر فرهنگي فرازباني . مجبد رحيمي 1390. مركز علوم و تحقيقات فارس.

14- مطالعة تطبيقي تبديل در ترجمة متون روايي از زبان انگليسي به فارسي براساس مدل و ن لوون  ز و آرت. امين زنگنه اينالو. 90-1389 . مركز علوم و تحقيقات فارس.

 

عضويت در انجمنها :جامعه منرجمان رسمی ایران

 

زبانها:فارسی، انگلیسی، فرانسه، عربی، آلمانی و کمی پرتقالی