> اعضای هیئت علمی > دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بی بی زینب حسینی

دکتری علوم قرآن و حدیث
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمد علی محمدی

دکتری زبان وادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: mmohammadi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمد حسین نیکداراصل

دکتری
ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علیرضا شانظری

دکتري ادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: shanazari@mail.yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
اطهر تجلّی اردکانی

دکتری زبان و ادبیات فارسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: atajali@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
قاسم سالاری

دکتری زبان و ادبيات فارسي
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
استادیار
تلفن تماس: 09173087424
پست الکترونیک: gsalari@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
علی کاظمی

دکتری ﺁموزش زبان انگلیسی
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: akazemi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ابوذر همتی

دکتری
هیئت علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: -
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حاج آقا امرالله اندرزیان

کارشناسی ارشد (گرایش معارف اسلامی)
هیئت علمی
مربی
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: Andarzian@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سیروس احمدی

دکتری جامعه شناسی توسعه و اقتصاد
هیئت علمی
دانشیار
تلفن تماس: 07433221502
پست الکترونیک: sahmadi@yu.ac.ir
آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>