فرآیند و مراحل چاپ کتاب

 

فرآیند و مراحل چاپ در دانشگاه یاسوج

1-واريز مبلغ 25000ريال به حساب  0105221220008 سيباي بانک ملي به نام مرکز نشر دانشگاهي از طرف مترجم جهت استعلام از مرکز نشر دانشگاهي(کتب ترجمه اي)

2-تاليف يا ترجمه کتاب توسط يکي از اعضاي هيات علمي و ارائه به گروه مربوطه

·       بررسي و اعلام نظر گروه در مورد اهميت کتاب و تکميل فرم مربوطه (حداکثر ظرف مدت دو هفته)

3-بررسي اعلام نظر شوراي دانشکده

·        طرح و بررسي کتاب در جلسه شوراي دانشکده و تکميل فرم مربوطه و ارسال به شوراي انتشارات

4-بررسي در شوراي انتشارات و اعلام نظر اعضاي شوراي انتشارات

·        در صورت صلاحديد شوراي انتشارات، اثر به نويسنده جهت بازنگري عودت داده مي شود.

·        در صورت تاييد شوراي انتشارات، ارسال به دو نفر از اعضاي هيات علمي جهت داوري ( کتب ترجمه اي به سه نسخه ترجمه و سه نسخه اصل کتاب نياز مي باشد).

5- اعلام نظر داور

·        در صورتي که کتاب امتياز لازم داوري را کسب نمايد با استفاده از تسهيلات مالي دانشگاه و مجوز انتشارات دانشگاه اقدامات لازم جهت چاپ صورت مي گيرد.

·        در صورت عدم تاييد بوسيله داور، به نويسنده / مترجم جهت اصلاح عودت داده مي شود. بعد از اصلاح از سوي نويسنده/ مترجم و ارائه به انتشارات مجدداٌ براي داوري ارسال و در صورت تاييد از سوي داور، با استفاده از تسهيلات مالي دانشگاه و مجوز انتشارات دانشگاه اقدامات لازم جهت چاپ صورت مي گيرد.