انتشارات دانشگاه یاسوج از سال1389 فعالیت جدی خود را آغاز کرده است . تاکنون بیش از 17 عنوان کتاب تالیفی و ترجمه در زمینه های مختلف انتشار کرده که کتب منتشره شامل کتب درسی و مراجع مفید برای دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا می باشدکه توسط اساتید مجرب و محقق دانشگاه به رشته تحریر درآمده است. انتشارات آمادگی چاپ آثار علمی و با ارزش کلیه مولفان و مترجمان را دارد.