برای دریافت (دانلود فایل ها) روی آنها کلیک راست نموده و گزینه «save link as» یا «save target as» یا گزینه های شبیه به آن را انتخاب کنید. (نام گزینه بستگی به مرورگر مورد استفاده شما دارد)

الف- فرم های اداره خوابگاهها

1. فرم تعهدنامه 

2. فرم امتیاز بندی خوابگاهها

3. فرم سکونت در خوابگاهها

ب- فرمهای اداره رفاه

1. همه فرمهای اداره رفاه را به صورت یک فایل فشرده از اینجا دانلود نمایید.


 

در صورتی که فرم مورد نظر شما در پورتال قرار نگرفته است از اینجا درخواست قرار گرفتن آن بر روی پورتال را اعلام نمایید.

در تکمیل کردن درخواست چنانچه به سوال «آیا نمونه فرم را دارید؟» جواب «بلی» را انتخاب کردید نمونه فرم خود را از طریق ایمیل به آدرس ict@yu.ac.ir به واحد فناوری دانشگاه ارسال نمایید تا در اسرع وقت بر روی پورتال قرار گیرد.