Return to Skip Menu

Main Content

يکشنبه ١٦ مرداد ١٤٠١

به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.

با توجه به اینکه ضریب تاثیر متوسط برای یک رده موضوعی از مجلات تعریف شده است اطلاع از اینکه یک مجله در کدام رده موضوعی قرار دارد حائز اهمیت است. در زیر مجلات JCR بر اساس رده موضوعی که در ضریب تاثیر متوسط تعریف شده است آورده شده اند. امید است مورد استفاده واقع گردد. چنانچه مجله ای در دسته بندی ها موجود نباشد خواهشمند است اطلاع رسانی نمایید تا در لیست ها وارد گردد.

 

                علوم و مهندسی-Science and Engineering                    
                                     
ردیف     دانلود         محدوده                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         رده موضوعی از A-D                   93/08/10
2     دانلود         رده موضوعی از E-L                   93/08/10
3     دانلود         رده موضوعی از M-N                   93/08/10
4     دانلود         رده موضوعی از O-P                   93/08/10
5     دانلود         رده موضوعی از R-Z                   93/08/10

 

                علوم انسانی- Humanities                    
                                     
ردیف     دانلود         محدوده                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         رده موضوعی از A-O                   93/08/10
2     دانلود         رده موضوعی از P-Z                   93/08/10

 

لینک زیر مستقیم شما را به صفحه Thomson Reuters که در آن امکان بررسی مشخصات مجلات وجود دارد ارجاع می دهد.  با انتخاب رده موضوعی می توانید از مشخصات کلیه مجلاتی که در آن رده موضوعی قرار دارند اطلاع کسب نمایید.

 

                Thomson Reuters Links                    
                                     
ردیف     لینک         نوع                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     لینک         رده موضوعی مجلات                   93/08/10