Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٠٥ بهمن ١٤٠٠

به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
ردیف     دانلود         نام فرم                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         فرم درخواست (مراحل درخواست) اعضای هیات علمی در همایش های درون کشوری                    1400/03/25
2     دانلود         فرم درخواست اعضای هیات علمی در همایش های برون کشوری                    1399/06/16
3     دانلود         فرم درخواست هزینه شرکت در همایش های درون کشوری                    1399/06/16
4     دانلود         فرم درخواست هزینه شرکت در همایش های برون کشوری                    1399/06/16