با توجه به محرومیت استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال‌های متمادی و توجه نسبی  سال‌های اخیر به این استان، نیاز به نیروهای متخصص بیش از پیش احساس می شود. بعلاوه با توجه به اهمیت آب در آبادانی شهر و توسعه صنایع، وجود منابع عظیم آبی کشور  و همچنین وجود بخش عظیمی از منابع نفتی و صنایع وابسته در این استان،  نیاز به پرورش متخصصین در تمامی مقاطع تحصیلی در استان وجود دارد. از طرف دیگر، آموزش افراد متخصص در صنایع نیروگاهی، خودرو، دفاعی، هوافضا، دریایی، تاسیسات و همچنین صنایع شیمیایی و غیره، که به صورت مستقیم با رشته تبدیل انرژی مربوط می باشند، می تواند ما را در همراهی با سیاست‌های کلی کشور یاری رساند.