شمس الدین هاشمی

دکترای عمران-عمران

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5121-3100-074

پست الکترونیک: s.hashemi@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - دینامیک سازه ها -مهندسی زلزله - طراحی سازه های فولادی


محمد غلامی

دکترای عمران-سازه

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5117-3100-074

پست الکترونیک: gholami@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: -سازه های فولادی - سازه های بتنی - مقاوم سازی لرزه ای - ورق های کامپوزیت


هادی صیادپور

دکترای عمران-سازه

عضو هیأت علمی-مدیر گروه مهندسی عمران

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5128-3100-074

پست الکترونیک: hadi@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - کاربرد روشهای عددی در حل مسائل مهندسی - اندرکنش استاتیکی و دینامیکی خاک و سازه - ارزیابی و بهسازی لرزه ای سازه های موجود - بررسی رفتار دینامیکی سازه ها و مهندسی زلزله - طراحی لرزه ای سازه ها


یونس شکاری

دکترای مکانیک-تبدیل انرژی

عضو هیأت علمی-مدیر گروه مهندسی مکانیک

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5170-3100-074

پست الکترونیک: shekari@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی - ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - دینامیک سیالات محاسباتی - جریان چند فازی - انتقال حرارت


حکیمه شریفی فرد

دکترای مهندسی شیمی

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 55067-3100-074

پست الکترونیک: Sharififard@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی-ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - حذف آلاینده ها از پسابها - شیرین سازی سوختهای مایع و گاز - استفاده از بایو مواد و ضایعات کشاورزی - انرژی های نو


رضا ابراهیمی

دکترای مکانیک-طراحی کاربردی

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 07431005174

پست الکترونیک: rebrahimi@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی-ساختمان شماره 7

زمینه تحقیقاتی: -آشوب و دینامیک غیرخطی - طراحی و مدل سازی -آنالیز مودال تجربی - ارتعاشات مکانیکی


اصغر لشنی زادگان

دکترای مهندسی شیمی

عضو هیأت علمی

دانشیار

صفحه شخصی

شماره تماس: -

پست الکترونیک: lashani@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی-ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - فرآیندهای جداسازی - ترمودینامیک - ازدیاد برداشت نفت - پدیده های انتقال - شیمی فیزیک - بهینه سازی مصرف انرژی


هاجر مقدس

دکترای مکانیک-تبدیل انرژی

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: -

پست الکترونیک: h.moghadas@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: -

 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 ]