علی علی پور

دکترای عمران-عمران

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5116-3100-074

پست الکترونیک: alipour@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - دینامیک سازه ها - طراحی لرزه ای سازه ها - ارزیابي آسیب پذیری سازها تحت اثر بارهای لرزه ای و - -مقاوم سازی سازه ها - طراحی سازه های امن دربرابر انفجار


مهدی فاضلی

دکترای عمران-آب

عضو هیأت علمی- معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5122-3100-074

پست الکترونیک: fazeli@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - مطالعه فرسایش و رسوب گذاری در رودخانه ها و مخازن سد


صادق فدایی

دکترای مهندسی برق-مخابرات

عضو هیأت علمی-مدیر گروه مهندسی برق

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5013-3100-074

پست الکترونیک: fadaei@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: -پردازش تصویر - پردازش سیگنال -ازیابی تصویر مبتنی بر محتوا -شناسایی الگو -یادگیری عمیق


هجیر کریمی مداب

دکترای مهندسی شیمی

عضو هیأت علمی

استاد

صفحه شخصی

شماره تماس: 5063-3100-074

پست الکترونیک: karimi@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - مدلسازی و شبیه سازی پدبده های چند فازی (انتقال حرارت، تعادلات فازی و جذب) با استفاده از مدلهای هوشمند (شبکه های عصبی، سیستم های فازی و الگوریتم ژنتیک) و مدلهای ریاضی - بهینه سازی فرآیندها با استفاده از سیستم های هیبریدی (ریاضی و هوشمند)


کوروش گودرزی

دکترای مکانیک-تبدیل انرژی

عضو هیأت علمی

دانشیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5164-3100-074

پست الکترونیک: kgoudarzi@mail.yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - دینامیک سیالات محاسباتی - انتقال حرارت - انرژی خورشیدی


عباس محصل

دکترای مهندسی مواد

عضو هیأت علمی-مدیر گروه مهندسی مواد

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5213-3100-074

پست الکترونیک: mohassel@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - مهندسی اتصال قطعات - فرآوری، تولید و ارزیابی مواد


حسین منتصری

دکترای عمران-آب

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5115-3100-074

پست الکترونیک: montaseri@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - مهندسي رودخانه - هيدروليک رسوب - سازه هاي هيدروليکي - هیدرودینامیک امواج - سیستم های اطلاعات جغرافیایی


امین موسایی

دکترای مکانیک-تبدیل انرژی

عضو هیأت علمی

دانشیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5162-3100-074

پست الکترونیک: mosaei@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - دینامیک سیالات محاسباتی - جریان آشفته - مکانیک محیط پیوسته - کاهش درگ


روح الله موسوی

دکترای مکانیک-تبدیل انرژی

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5173-3100-074

پست الکترونیک: r.mosavi@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - انتقال حرارت - جریان چندفاز - سیستم های تهویه مطبوع - جریان های غیرنیوتنی - محیط متخلخل


عباس نیک نژاد

دکترای مکانیک-طراحی کاربردی

عضو هیأت علمی

دانشیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5169-3100-074

پست الکترونیک: aniknejad@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: -کامپوزیت -تغییر شکل فلزات

 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>