- روایی

دکترای مهندسی برق- قدرت

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5017-3100-074

پست الکترونیک: ravaei@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: -شبکه های کامپیوتری - شبکه های بی سیم - یادگیری ماشین


علی محمد روستا

دکترای عمران-سازه

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5125-3100-074

پست الکترونیک: rousta@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - کنترل سازه در برابر زلزله - بهسازی لرزه ای و تعمیر و تقویت - طراحی سازه ها بر اساس عملکرد - بهینه یابی


محمودرضا رحیمی

دکترای مهندسی شیمی

عضو هیأت علمی

استاد

صفحه شخصی

شماره تماس: 5061-3100-074

پست الکترونیک: rahimi@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: -تشدید فرآیندها - سینرژی - نانوتکنولوژی - بسترهای سیالی - دینامیک سیالات محاسباتی - شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی


کیوان رحیمی زاده

دکترای مهندسی کامپیوتر

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5012-3100-074

پست الکترونیک: RahimiZadeh@yu.ac.ir

آدرس: -

زمینه تحقیقاتی: -ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری - بهینه سازی -رایانش ابری - رایانش سبز - رایانش مه - مجازی سازی


مهدی زمانی لنجانی

دکترای عمران-عمران

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5120-3100-074

پست الکترونیک: mahdi@mail.yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: -مکانیک سنگ – تونلسازی – مکانیک خاک – آبهای زیر زمینی (اشباع ) – آلودگی آبهای زیر زمینی ( جریان غیر اشباع) – آبهای زیرزمینی


محمد زمانی نژاد

دکترای مکانیک-طراحی کاربردی

عضو هیأت علمی

دانشیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5163-3100-074

پست الکترونیک: zamaninezhad@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - تحلیل تنش و ارتعاشات ورقها و پوسته¬ها - مواد مدرج تابعی (FGMs) - تحلیل ترمو الاستو پلاستیک - تحلیل مخازن تحت فشار


نادر ستوده

دکترای مهندسی مواد

عضو هیأت علمی

دانشیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5211-3100-074

پست الکترونیک: nstoudeh@mail.yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - متالورژی استخراجی - سنتز و ساخت مواد پیشرفته


محمد سجاد نژاد

دکترای مهندسی مواد

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5216-3100-074

پست الکترونیک: m.sajjadnejad@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: -خوردگی -شکست و خستگی و معرفی مواد جایگزین برای قطعات و تجهیزات موجود


سیما ضیایی

دکترای مکانیک-طراحی کاربردی

عضو هیأت علمی

دانشیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5165-3100-074

پست الکترونیک: ziaei@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: ارتعاشات و پایداری سازه ها


علی طیبی

دکترای مکانیک-تبدیل انرژی

عضو هیات علمی- معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5167-3100-074

پست الکترونیک: tayebi@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - دینامیک سیالات محاسباتی - روشهای بدون شبکه - جریان آشفته - جریان چند فازی

 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>