شهاب الدین حاتمی

دکترای عمران-سازه

عضو هیأت علمی

دانشیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5118-3100-074

پست الکترونیک: hatami@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - سازه های فولادی سبک - سازه های جدار نازک - رفتار مکانیکی ورق ها - مقاوم سازی لرزه ای - ورق های کامپوزیت

<#f:2275/>