محمد پروین نیا

دکترای عمران-محیط زیست

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5112-3100-074

پست الکترونیک: mparvinnia@yu.ac.ir

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: - تصفيه فاضلابهاي صنعتي و شهري - ارزيابي ريسک در زمينه هاي HSE – طراحي فيلترهاي جاذب PRB

<#f:2275/>