Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

 

برگشت

پایان نامه­های دفاع شده یا در حال دفاع                                    

  

1.   سنتز، شناسایی و بررسی خواص آنتی میکروبی و قارچی تعدادی از کمپلکس­های فلزات واسطه گروه روی با لیگاند دوندانه ای جدید، نظری پور، ا

2.       سنتز، شناسایی و بررسی خواص آنتی میکروبی و قارچی تعدادی از کمپلکس­های گروه IIB با لیگاند N و N بیس (4-دیمتیل آمینوسینامالدین ) پروپان-1،3-دی آمین، همتی، س

3.       بهبود راندمان استفاده از جيره هاي كم پروتئين براي جوجه هاي گوشتي، روانگرد، ع، بهمن ماه 1390

4.       اثر سطوح مختلف مكمل چربي محافظت شده سويا بر عملكرد قابليت هضم مواد مغذي و ....هاشمی دهقانی، آبان ماه 1390.

5.       اثر تغذيه مكمل چربي و متيونين محافظت شده بر عملكرد و خصوصيات لاشه بره هاي پرواري، حیدری، ل

6.       تاثير صمغ گياه حب مقل بر عملكرد ميزان چربي محوطه شكمي فاكتورهاي خوني و برخي از باكتري­هاي دستگاه گوارش...ایران پرست، آبان ماه 1390

7.       بررسی اثر نانوذره نقره روی باکتری آگروباکتریوم در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه­ای.

8.    اثر خوراندن خار مريم بر توده چربي درون شكمي و عملكرد جوجه هاي گوشتي ماده، جعفری، م

9.       بررسی خشکیدگی گونه زربین در ذخیره­گاه جنگلی تنگه صولت با استفاده از نشانگر­های مولکولی، دریکوند، ر

10.       پيامد به كارگيري سين بيوتيك بر عملكردايمني و فلوراي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي. ابراهیمی، ح، 1391

11.   جداسازي باكتريهاي توليد كننده سورفكتانت زيستي از خاك­هاي آلوده به نفت و تاثير آن­ها بر پالايش خاك­هاي ­آلوده به كادميوم و سرب. جهانگیر زاده، 1392

12.   اثر به كارگيري ميوه بلوط فراوري شده با اسيد استيك بر عملكرد و فلورميكروبي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي، غریبی، س

13.   به كارگيري قارچ گونه آسپرژیلوس اوریزه براي كاهش تانن هاي ميوه ي درخت بلوط. ابراهیمی، م، آبان ماه 1390

14.   پيامد افزودن برگ زيتون بر عملكرد فاكتورهاي خوني و اندازه ي چربي محوطه ي شكمي جوجه هاي گوشتي. امینی، ز، آبان ماه 1390

15.   بررسي اثر شيرابه گياه چويل روي رشد و نمو باكتري­هاي پروبيوتيكي در محيط كشت شير پس چرخ. حسینی، ح

16.   پيامد افزودن گياه چويل بر چربي درون شكمي و عملكرد جوجه هاي نر گوشتي. صفری، م

17.   جداسازي و شناسايي باكتري­هاي تجزيه تانن از مدفوع گوسفند و بز بومي استان كهگيلويه و بويراحمد و فرآوري زيستي ميوه بلوط با اين باكتري­ها براي كاهش تانن. مصلح، ح

18.   فرآوری زیستی کرم خاکی با باکتری لاکتوباسیلوس پلانتروم، جلوه گر، پ

19.   اثر به كارگيري ميوه بلوط فراوري شده با بيكربنات سديم بر عملكرد و فلور دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي، سینایی، س

20.   فرآوری زیستی کرم خاکی با قارچ آسپرژیلوس اوریزه،خالقی، س

21.   فرآوری میوه بلوط با باکتری لاکتوباسیلوس پلانتروم برای کاهش تانن.

22.   فرآوری خون کشتارگاهی به وسیله درونه شکمبه. محمودی، ا

23.   استفاده از گیاه کارلا به عنوان جایگزینی آنتی بیوتیک... قاسمی، ر