Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .
 

خلاصه وضعیت تحصیلی و شغل

CV

 

 

 

 اطلاعات شخصی

 

نام و نام خانوادگی:  محمد رضا میرزایی قره لر

شماره شناسنامه:

محل صدور:

تاریخ تولد: 1355               

محل تولد: تهران

مدرک تحصیلی: دکتری (Ph.D.)

مرتبه علمی:  استادیار

پایه 2

 

تاریخ استخدام در عضویت هیات علمی:  01/10/1387

نوع استخدام: پیمانی

آدرس محل کار و تلفن:  یاسوج- میدان معلم خیابان دانشجو دانشگاه دولتی یاسوج پژوهشکده منابع طبیعی- کدپستی: 74831 - 75918  شماره تلفن و فاکس: 07412281321

آدرس منزل و تلفن: کدپستی: 7591948648

 

Email: mmirzaei@mail.yu.ac.ir or mrmgh_mirzaei@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سال اخذ مدرک

محل اخذ مدرک

معدل

شهر

کشور

دیپلم

تجربی

1373

تهران

ایران

17

لیسانس

مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

1379

اصفهان

ایران

14

فوق لیسانس

مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری

1381

کرج

ایران

16

دکتریPh.D

آبخیزداری-هیدرولوژی

1387

آوینیون

فرانسه

*

 

 

 

 

 

 

 
سوابق کاری

 

 1. استادیار دانشگاه یاسوج، از 01/10/1387
 2. همکاری در پروژه تحقیقاتی مقایسه و ارتباط بین پارامترهای بارندگی و عامل فرسایندگی باران، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، 1380
 3. همکاری در پروژه تحقیقاتی مقایسه روشهای آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، 1380-1381
 4. همکاری در طرح آمایش سرزمین استان کهگیلویه و بویر احمد، بعنوان ناظر طرح در کمیته زیست محیطی ، 1387
 5. سرپرست پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی دانشگاه یاسوج، از تاریخ 27/07/1388 تا کنون

 

 سوابق پژوهشی

عنوان پروژه کارشناسی:

به زبان فارسی: تهیه طرح مرتع و آبخیزداری منطقه سمیرم (پارسل پارک جنگلی)

به زبان انگیسی:

Providing of integrated Rang and watershed planning of Cemirom city (Parcel: Forest Parc)

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

به زبان فارسی:  مقایسه روشهای آماری برآورد بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: گرگانرود)

به زبان انگیسی:

Comparison of different methods for estimating suspended sediment yield of rivers

عنوان رساله دکتری:

به زبان فارسی: تعیین اثر خصوصیات سطحی خاک بر روی تقسیم آب بارندگی در فرایند نفوذپذیری-روانآب: بدست آوردن خصوصیات سطحی خاک بوسیله روش فتوگرامتری و مدلسازی اولیه

به زبان انگیسی:

Effect of spatial variability of soil surface on infiltration-runoff: Experimental characterization by photogrammetry and first modeling.

 

فهرست مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

 

1- محمد رضا میرزایی، محمود عرب خدری، سادات فیض نیا.,حسن احمدی؛ 1384؛ مقايسه روش هاي آماري برآورد رسوب معلق رودخانه ها؛ منابع طبيعي ايران؛ 58(2)، 315-301

 

2- محمد رضا میرزایی، استفان قوی، غلامرضا قضاوی، کریستینا بونر؛ 1387؛ بررسي دو روش فتوگرامتري و زبري سنج ليزري به منظور اندازه گيري ميکروتوپوگرافي خاک؛ علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی؛ شماره 46 (ب)، 757-737

3- عرب خدری، محمود، محمد رضا ميرزايي، داود نیک کامی، صمد شادفر، 1391، اثر تفكيك دوره هاي برفي و باراني در ميزان صحت برآورد رسوبدهي معلق در حوزه گرگانرود، علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (ISC)، (دارای پذیرش)

4- محمدرضا میرزایی، مجید خزایی، 1391، ارزیابی کارایی شبیه سازی دبی با استفاده از مدل بیلان آبی‌ سالاس در حوزه‌های آبخیز استان کهگیلویه و بویراحمد، مجله جغرافیا و توسعه (ISC)، (دارای پذیرش)

 

5- Mohammad Reza Mirzaei, Hossein Pouzesh, Sohrab Alvaninejad. (2012). "The Study and Comparison of Changes in Vegetation and Production in Two exclusion and grazed areas (Case study: Tange-Sorkh and Mala-Shore of Yasooj, Iran) " annals of biological research 3(5 ): 2405-2413

 

6- Christina Bogner, Mohammadreza Mirzaei, Stéphane Ruy, Bernd Huwe, (2012). "Microtopography, water storage and flow patterns in a fine-textured soil under agricultural use." Hydrological Processes, accepted available online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hyp.9337/abstract (ISI)

 

7- MohammadReza Mirzaei; Stephane Ruy; Touba Ziarati; Alireza Salehi, (2012). "Monitoring of soil roughness caused by rainfall using stereo-photogrammetry. ." International Research Journal of Applied and Basic Sciences 3(2): 322-338. (ISC)

 

 

فهرست مقالات ­ارائه شده درمجامع علمی­ داخلی، خارجی ­با ذکر نام، تاریخ و محل:

داخلی:

1-     محمد رضا میرزایی، استفاده از ماژول ArcHydro و ModelBuilder نرم افزار ArcGis جهت بدست آوردن اتوماتیک حوزه های آبخیز و شبکه آبراهه، اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، 28-29 مهرماه 1389، دانشگاه کردستان، سنندج، صفحه 180

2-     محمد رضا میزایی، استفاده از سنجش از دور در مطالعات برف، اولین همایش ملی برف، یخ و بهمن، 19-18 اسفند 1389، شهرکرد، صفحه 572-583

3-     رقیه آقایی، سهراب الوانی نژاد، رضا بصیری، رقیه ذوالفقاری، محمد رضا میرزایی؛ بررسی شاخص‌های تنوع زيستی در ارتباط با جهت جغرافيايي در جنگل‌های زاگرس، اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی، 27-28بهمن‌ماه 1389، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

4-     محمد رضا میرزایی، استفان قوی، رادو هورود؛ روش استرئوفتوگرامتری برای مطالعه خصوصیات سطحی خاک (کالیبراسیون پارامترهای دوربین)، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 12-14 شهریور ماه 1390، دانشگاه تبریز

5-     محمد رضا میرزایی؛ مدلسازی آب ترجيحي با استفاده از مدل traveling-dispersive wave، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 12-14 شهریور ماه 1390، دانشگاه تبریز

6-      محمد رضا میرزایی؛ بدست آوردن خصوصيات هيدروديناميكي خاك منحني نگهداشت آب و منحني هدايت هيدروليكي خاك- با روش Wind: مزایا و معایب، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 12-14 شهریور ماه 1390، دانشگاه تبریز

7-     سهراب الوانی‌نژاد، رقیه آقایی، رضا بصیری، رقیه ذوالفقاری، محمدرضا میرزایی؛ بررسی زادآوری طبیعی گونه‌های درختی و درختچه‌ای در ارتباط با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌های زاگرس، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 12-14 شهریور ماه 1390، دانشگاه تبریز

8-     محمدرضا میرزایی، طوبی زیارتی باهر، دیوید می‌شد؛ مدلسازی عددی آب زیرزمینی و پیشنهاد استراتژی مناسب جهت حفاظت از سایت تامین آب (مطالعه موردی: جزیره گراندگراویه)؛ پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 30 آبان -1 آذر 1390، دانشگاه تهران- دانشکده محیط زیست، تهران

9-      محمدرضا میرزایی، حسین پوزش، سهراب الوانی نژاد، بررسي تأثير قرق کوتاه‌مدت در تغييرات پوشش گياهي و تولید، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، 26-27 آبانماه 1390، واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشگاه آزاد، تهران

10- سهراب الوانی نژاد، رقیه آقایی، رقیه ذوالفقاری، محمدرضا میرزایی؛ مطالعه تنوع زیستی گیاهان در ارتباط با جهت دامنه در قسمتی از حوزه آبخیز وزگ در استان کهگیلویه و بویراحمد. همایش جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی 2 الی 3 اسفند ماه 1390، یاسوج.

11- سهراب الوانی نژاد، رقیه آقایی، رقیه ذوالفقاری، محمدرضا میرزایی؛ ارتباط بین درصد پوشش گیاهی و لاشبرگ با متغیرهای توپوگرافی (ارتفاع از سطح دریا، جهت جغرافیایی و شیب) در جنگل وزگ (جنوب شرقی یاسوج)؛ همایش جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی 2 الی 3 اسفند ماه 1390، یاسوج.

12- محمدرضا میرزایی، حسین پوزش، سهراب الوانی نژاد؛ ارزيابي تاثير تيمار قرق روی تولید و پوشش گیاهی مراتع مله شوره یاسوج؛ همایش جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی 2 الی 3 اسفند ماه 1390، یاسوج.

13- علیرضا صالحی، محمد رضا میرزایی؛ کاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبی بعنوان ابزاری در برنامه ریزی و مدیریت حوزه های آبخیز؛ همایش جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی 2 الی 3 اسفند ماه 1390، یاسوج.

14- مجید خزایی، محمدرضا میرزایی، اسلام جاودان خرد ؛ بررسي اثرات خشكسالي هواشناسي بر خشكسالي كشاورزي؛ همایش جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی 2 الی 3 اسفند ماه 1390، یاسوج.

15- مجید خزائی، محمد رضا میرزایی، زینب فتحی؛ مدلسازي رواناب - بارش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ ؛ همایش جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی 2 الی 3 اسفند ماه 1390، یاسوج.

16-  مجید خزایی، سید حمید رضا صادقی، اردشیر شفیعی، محمدرضا میرزایی؛ بررسی و تحلیل روند دبی، بارش، دما و تبخیر (مطالعه موردی: استان کهگیلویه وبویراحمد)، پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک؛ 10-11 اسفند ماه 1390، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، کرمان.

17- رضا یوسفی،  محمد رضا میرزایی، سید حمید حبیبیان؛ بررسی و مقايسه باورهای آبخيزنشينان نسبت به اجرای پروژه های آبخيزداری در دو منطقه سده و دژکرد؛ پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک؛ 10-11 اسفند ماه 1390، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، کرمان.

18- محمدرضا میرزایی، مجید خزایی؛ بررسي تأثير پارامترهاي شبكه عصبي پيش خور در ميزان دقت پيش بيني شبكه عصبي مصنوعي؛ پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک؛ 10-11 اسفند ماه 1390، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، کرمان.

19- موسی بشارت، مجید خزائی، محمد رضا میرزایی، علیرضا سپهوند؛ مدلسازي رواناب - بارش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ هشتمین همایش ملی آبخیزداری؛ 27-28 اردیبهشت ماه 1391.

20- علیرضا صالحی، . سید امیر رضا شبیری، محمد رضا میرزایی، ارزیابی چالشهای اجرای طرحهای جنگل کاری وغنی سازی جنگل از دیدگاه کارشناسان در منطقه بویر احمد.، چهارمین گنگره علوم ترویج و منابع طبیع ایران؛ 28-29  شهریور ماه 1391، کرج- پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تهران.

 

خارجی:

1.  C. Bogner, M. Chanet, L. di Pietro, C. Doussan, N. Florsch, A. Gorbani, N. Krepysheva, V. Marc, M. Mirzai, M.C. Neel, A. Revil, S. Ruy & B. Suski. 2005. Flux d’eau d’infiltration, de recharge : une approche de la colonne à la parcelle.. In: Journées 2005 De Programme ECCO [Processus, Modélisation et Risques environnementaux]. Centre International de Conférences Météo-France, Toulouse, http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/doc.xsp?id=PUB9500032179111292&uri=%2Fnotices%2Ftexto%2F2005-01&base=notices&qid=sdx_q0&p=1&n=11&s=2&vue=abrege

2. M. Mirzaei, T. Ziarati, J.C. Gaudu, S. Ruy, 2008. Evaluation of the precision of close-range photogrammetry to assess DEM of the soil surface, European Geosciences Union General Assembl, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008 http://www.cosis.net/abstracts/EGU2008/03762/EGU2008-A-03762.pdf

3. M.R. Mirzaei, S. Ruy, M.R. Khaledian, 2008. Is soil homogeneous and uniform at a very small scale ?, http://www.cosis.net/abstracts/EGU2008/03833/EGU2008-A-03833.pdf

4. M.R. Mirzaei, S. Ruy, F. Darboux, J.C. Gaudu, B. Renaux, 2008. Assessing the influence of the variability of soil surface characteristics on infiltration and runoff: an experimental approach in the lab,  http://www.cosis.net/abstracts/EGU2008/03823/EGU2008-A-03823.pdf

5. M.R. Mirzaei, S. Ruy, T. Ziarati, M.R. Khaledian, Christina Bogner, 2008. Changes of soil surface roughness under simulated rainfall evaluated by photogrammetry, http://www.cosis.net/abstracts/EGU2008/02576/EGU2008-A-02576.pdf

6. M.R. Khaledian, J.C. Mailhol, P. Ruelle, F. Forest, D. Rollin, I. Mubarak & M.R. Mirzaei. 2008. The impacts of no-tillage on grain yield of durum wheat and energy requirement in the Mediterranean climate. Accepted in: 13th World Water Congress, Montpellier.  http://wwc2008.msem.univ-montp2.fr/index.php?page=proceedings&abstract_id=803

7. M.R. Khaledian, J.C. Mailhol, P. Ruelle, I. Mubarak, R. Lahmar, F. Forest, Rollin, M. Mirzaei & L. Kraidia. 2007. The impacts of no-tillage and conventional tillage on some hydraulic characteristics of topsoil in the Mediterranean Climate. In: 65th International Conference on Agricultural Engineering, Hanover.  www.worldwatercongress2008.org/resource/authors/abs803_article.doc

8. M. R. Khaledian, J. C. Mailhol, P. Ruelle, I. Mubarak, P. Roux, R. Lahmar & M. Mirzaei., Effect of direct seeding into mulch on the energy balance of crop production in a Mediterranean climate, in Innovations pour la gestion de l’eau en Méditerranée. 25-26 Juin-2008: Montpellier, France.

فعالیت های آموزشی

 

ردیف

عناوین درسی

مقطع اصلی فراگیران

ارائه درس برای اولین بار

ابداعات ­آموزشی

راه اندازی رشته تحصیلی

1

آشنایی با کامپیوتر

کارشناسی

 

 

 

2

گیاهشناسی 1

کارشناسی

 

 

 

3

سامانه اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد

ترم اول 1389-90

 

 

4

هیدرولوژی کاربردی

کارشناسی

 

 

 

5

مرتعداری

کارشناسی

 

 

 

6

هوا و اقلیم

کارشناسی

 

 

 

7

هیدرولوژی مهندسی

کارشناسی

 

 

 

8

حفاظت خاک تکمیلی

کارشناسی ارشد

 

 

 

9

شناخت منابع طبیعی

کارشناسی

ترم دوم 1390-91

 

رشته کارشناسی مرتع و آبخیزداری

 

طرحهای در دست اجرا

 1. ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی – موضوعی پایه و شناسنامه جنگل تحقیقاتی بنسنجان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی: جنگل پژوهشی دانشگاه یاسوج، ، دانشگاه یاسوج
 2. مقایسه مدل‌های شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs) در پیش‌بینی دبی، دانشگاه اردبیل (همکار طرح)

 

کارگاه های آموزشی

 

 1. کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی، دیماه 1387 (8 ساعت)، دانشگاه یاسوج
 2. کارگاه مدیریت زمان، دیماه 1388 (5 ساعت)، دانشگاه یاسوج
 3. کارگاه هم اندیشی در مورد جنگ نرم (ماهیت، ابزار، اهداف و راههای مقابله)، شهریور ماه 1389 (10 ساعت)، دانشگاه یاسوج
 4. کارگاه نظریه پردازی، کرسی‌های نظریه‌پردازی: تفکر نقاد، آبان 1390 (4 ساعت)، دانشگاه یاسوج
 5. طرح ضیافت اندیشه با موضوع "علم و دین"، " آداب تعلیم و تربیت در اسلام" و " اندیشه سیاسی در اسلام"، 10 روز، ماه رمضان (مردادماه)1390 (30 ساعت)، دانشکده پرستاری، یاسوج

 

6. M. Mirzaei, 2006. Modélisation du partage local de la pluie entre infiltration et ruissellement en fonction de la variabilité des états de surface du sol. Séminaire RIDES, 30 mars 2006, Montpellier, France.

 

دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 1. راهنمایی، رضا یوسفی، بررسی عوامل موثر در ريسك پذیری پروژه های آبخيزداري با تكيه بر مسائل اقتصادي و اجتماعي در دو زير حوزه (سده و دژكرد)، کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه آزاد ارسنجان (پایان یافته)
 2. راهنمایی، علی حسین بهرامیان، امکان‌‌سنجی کاربرد عکس‌های هوایی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (منطقه پادنا: سمیرم)، کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه یاسوج (در حال انجام)
 3. مشاوره، شکیبا جهانگیریان، بررسی توان تفرجی پارک جنگلی یاسوج از دیدگاه مدیریت پایدار، بر پایه سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه یاسوج (در حال انجام)
 4. مشاوره، رضا فقاهتی، مقایسه روش‌های مختلف نمونه برداری از لحاظ دقت و هزینه در جنگل های بلوط ایرانی، کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه یاسوج (در حال انجام)

 

افتخارات کسب شده

 

رتبه سوم کارشناسی ارشد در رشته آبخیزداری، 1379

قبولی در آزمون دکتری اعزام به خارج از کشور، 1381

 

داوری

1- دوازدهمین کنگره خاک، تبریز، 1390، داوری 15 مقاله

2- عضو کمیته داوری اولین همایش منطقه‌ای جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، 9 مقاله

3- داور پایان نامه ارشد، شیرین علیزاده، 07/1390

4- ناظر طرح آمایش سرزمین استان کهگیلویه و بویراحمد

5- داور طرح استانی: "بررسی اکوفیتو سیسولوژی (بوم جامعه شناسی گیاهی) رویشهای گیاهی منطقه حفاظت شده دنای شرقی و دیل، استانداری ک.ب.15/08/1391.

6-عضو کمیته داوری اولین همایش منطقه ای تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 4 مقاله

7- سه مقاله مجله علمی-پژوهشی:

 

عضویت

1- عضو سازمان نظام مهندسی استان ک.ب.

2- عضو کمیته علمی اولین همایش منطقه‌ای جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی

3- عضو شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی استان ک.ب.