Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

برگشت

  الف: همایش­ها

 الف-1) همایش های دوره دکترای عمومی:

1.       نقی­ها، ا؛ محمدیان، ب؛ قربانپور،م؛ Conjuctivitis in cat، سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، مشهد؛ آبان ماه 1381.

2.       نقی­ها، ا؛ صیفی، م؛ میاحی، م.؛ مطالعه تاثیر غلضت پروتئینازK  و زمان انکوباسیون در استخراج ویروس برونشیت عفونی طیور؛ چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران؛ تهران؛ اسفندماه 1384.

3.       نقی­ها، ا؛ حسینی فر، ش؛ نداف، ه؛ اثر تزریق ترکیبی داروی کتامین/ زایلازین به صورت داخل بیضوی در اخته کردن سگ؛ چهارمین گردهمایی دامپزشکاه علوم بالینی ایران؛ ارومیه؛ خرداد 1384.

4.       نقی­ها، ا؛ نداف، ه؛ مروری بر بانک استخوان و چگونگی تعدیل واکنش­های خودایمن؛ ششمین گنگره دامپزشکی ایران؛ مشهد؛ اردیبهشت 1384.

5.       نقی­ها، ا؛ حیدری، ر؛ آویزه، ر؛ بنی آدم، ع؛ صابری افشار، ف؛ غدیری، ع؛ نداف، ه؛ بررسی میزان شیوع و الگوی شکستگی در اندام حرکتی قدامی و خلفی سگ؛ اولین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشكی، دانشگاه شهر كرد، ایران، اردیبهشت 1384.

6.       نقی­ها، ا؛ خزائیل، ک؛ نداف، ه؛ مدیریت و درمان بر روی زخم باز و عفونی ناحیه جلوی پستان یک راس اسب نژاد عرب؛ سمپوزیوم جراحی دامپزشکی ایران؛ شهرکرد؛ 1384.

الف-2) همایش­های دوره دکترای تخصصی میکروب شناسی:

 1. محقق دولت آبادی، م؛ قادری زفره­ای، م؛ بحرینی بهزادی م، ؛ نقی­ها، ا؛ شناسایی و بررسی خصوصیات چند شکلی های تک نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتر ژن اینترلوکین-8 در گاوهای بومی و هلشتاین ایران مجموعه مقالات پنجمین کنگره علوم دامي ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهريورماه1390.
 2. نقی­ها، ا؛ قربانپور؛ م؛ اسماعیل زاده،م؛ گورانی نژاد، س؛ بررسی گذشته­نگر فراوانی سقط جنین­های بروسلایی گاو،­ گوسفند و بز در استان خوزستان در سال­های 1381 تا 1389؛ هفتمین همایش سراسری بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان؛ یاسوج؛ اردیبهشت ماه 1390.
 3. ابراهیمی، ح؛ هوشمند، م؛ نقی­ها، ا؛ خواجوی، م؛ ابراهیمی، س؛ اثرات به­کارگیری پروبیوتیک، پربیوتیک و مخلوط آن­ها بر پاسخ ایمنی جوجه­های گوشتی؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 1391.
 4. ابراهیمی، ح؛ هوشمند، م؛ خواجوی، م؛ نقی­ها، ا؛ ابراهیمی، س؛ اثرات به­کارگیری پروبیوتیک، پربیوتیک و مخلوط آن­ها بر عملکرد جوجه­های گوشتی؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 1391.
 5. جهانگیرزاده ن., نقی ها ا., ادهمی ا., جداسازي و بررسي توانايي باكتري هاي توليد كننده سورفاكتانت زيستي از خاك هاي آلوده به نفت شهرستان گچسارن, هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي.1392  
 6. ذریه غ.، ادهمی ا.، نقی هاا.، جداسازی قارچ های حل کننده فسفر از خاک های جنگلی اطراف معدن سنگ فسفات کوه سپیدار، سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، بهمن 1392.
 7. منادی م.، کارگر م.، نقی ها ا. تقوی س.، ارزیابی مقاومت دارویی سویه های سالمونلا جداسازی شده از تخم مرغ بومی استان کهکیلویه و بویر احمد، اولين هممايش ملي يافته اي نوين در علوم زيستي، اردیبهشت 1392، ورامین. 
 8. مسلح ح.، فرهادی ر.، نقی ها ا.، محمد زاده ح.، بررسی مقدار شیلاژ ذرت تولیدی و سیلاژ ذرت مورد نیاز گاوداری های شهرستان مرودشت استان فارس، همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور، دیماه 1392، شیراز
 9. مسلح ح.، فرهادی ر.، نقی ها ا.، محمد زاده ح.، بررسی ساختمان و وضعیت سیلو های ذرت در شهرستان مرودشت استان فارس، همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور، دیماه 1392، شیراز
 1. M, Montazerozohori.,Hoseinpour, M and Naghiha, A. A new bidentate ligand and its zinc coordination compounds: synthesis and investigation of antibacterial activities. 14ͭ ͪ Iranian Inorganic Chemistry Conference. August 28-29, 2012.
 2. M, Montazerozohori.,Zahedi, S., Naghiha, A and M. A. Mahmodi. Synthesis, characterization and antibacterial / antifungal properties of some new thiocyanate complexes of IIB transition metal ions. 14ͭͪ Iranian Inorganic Chemistry Conference. August 28-29, 2012.
 3. M, Montazerozohori.,Zahedi, S., Naghiha, A. Synthesis, characterization and antibacterial / antifungal properties of some new cadmium halide complexes. 14ͭͪ Iranian Inorganic Chemistry Conference. August 28-29, 2012.
 4. M, Montazerozohori.,Yadegari, S., Naghiha, A. Synthesis, characterization and antibacterial / antifungal properties of some new azide and thiocynate complexes. 14ͭͪ Iranian Inorganic Chemistry Conference. August 28-29, 2012.
 5. M, Montazerozohori.,Yadegari, S., Naghiha, A. Synthesis, characterization and antibacterial / antifungal properties of some new zinc halide complexes. 14ͭͪ Iranian Inorganic Chemistry Conference. August 28-29, 2012.

ب) مقالات:

 1. صیفی، م؛ قربانپور، م؛ میاحی، م.؛ نقی­ها، ا؛ مقایسه دو روش استخراج RNA ویروس برونشیت عفونی طیور، مجله دانشكده دامپزشكی دانشگاه شهركرد، 1386.
 2.  نقي­ها،  ا؛قربانپور،م؛ صيفي آبادشاپوري،  م؛محمديان، ب؛  حاجي حاجيكلائي، م؛ محقق، م؛ تعيين دوز عفوني كننده 50 درصد باكتري تروپرلا )آركانوباكتريوم) پيوژنز در مدل گوسفند، مجله دامپزشكي ايران، دوره هشتم، شماره 4,زمستان 1391
 3. منادی م.، کارگر م.، نقی ها ا.،محمدی ر.، بررسی آلودگی سالمونلایی تخم مرغ بومی استان کهکیلویه و بویر احمد با استفاده از تکنیک PCR و ارزیابی مقاومت دارویی، ارمغان دانش، یاسوج

1. Yadegari. S., Montazerozohori M., Naghiha A., Veisi S., 2013. Synthesis, characterization, electrochemical behavior, thermal study and antibacterial/antifungal properties of some new zinc(II) coordination compounds.  Journal of Industrial and Engineering Chemistry.

2. Mosleh H., Naghiha A., Keshtkaran. 2013. Isolation and Identification of Tannin hydrolysing Bacteria from Native Sheep and Goat Feces in Kohkilouye and Boyer-Ahmad Province, intrnaional journal of Advanced Biological and Biomedical Research....

3. Montazerozohori M., Mussavi S. A., Naghiha A., Veisi S, 2014. Some new IIB group complexes of an imidazolidine ligand: Synthesis, spectral characterization, electrochemical, thermal and antimicrobial prperties, Journal of chemicl science, (126) 227-238.

 

ج) داوری:

ج-1) برون دانشگاهی

 

 1. بررسي علل و عوامل عدم موفقيت و توسعه دامپروري صنعتي در استان کهکیلویه و بویر احمد و ....آبن ماه 1391.
 2. بررسي تأثير افزودن نسبت‌هاي متفاوت سويه‌هاي منتخب لاكتوباسيلي در ارتقاء سطح مواد مغذي پسماند رستوران. مجله تحقيقات دام و طیور بیرجند. مهرماه 1392.
 3. بررسی اثر سطوح مختلف ويتامين E و اسانس شويد (Anethum graveolens ) بر ظرفيت آنتی‌اکسيدانی پلاسمای خون، پايداری اکسيداتيو و فراسنجه‌های کيفی تخم مرغ‌های نگهداری شده در مرغان تخمگذار تجاری. پژوهشهای تولیدات دامی. دی ماه 1392.

 

ج-2) درون دانشگاهی:

 1. پيامد افزودن آنزيم دانه شنبليله و پروبيوتيك در خوراک بر عملکرد جوجه های گوشتی. خانم زهرا امیدی. آبان ماه 1391.