Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

نام و نام خانوادگی : علی نقی کشتکاران

تاریخ تولد : 29/5/1339     محل تولد : شیراز

محل اخذ دیپلم متوسطه : دبیرستان نمازی شیراز

محل اخذ  مدرک کارشناسی  ارشد پیوسته :  ایتالیا - شهر ویتربو - دانشگاه توشیا

محل اخذ مدرک دکترا : ایتالیا – دانشگاه باری

رشته  تخصصی : تکنولوژی تولیدات دامی

تاریخ شروع به کار : 27/3/1374

آدرس محل کار : یاسوج –میدان معلم – خیابان دانشجو - دانشگاه یاسوج– دانشکده کشاورزی – گروه علوم دام - کد پستی 7591874831

تلفاکس محل کار : 07433224840             تلفن همراه : 09171180521

پست الکترونیکی : keshtkaran@mail.yu.ac.ir

 

دروس تدریس شده مقطع کاردانی :

-          دامپروری یک  و دو

-          تلقیح مصنوعی و تشخیص آبستنی

-          طراحی ساختمان های دامپروری

-          مرتعداری

-          دامپروری عمومی

-          عملیات کشاورزی

-          کارآموزی

دروس تدریس شده مقطع کارشناسی :

-          دامپروری عمومی

-          دامداری

-          پرورش گوسفند

-          پرورش بز

-          طراحی ساختمان های دامپروری

-          عملیات کشاورزی

-          سمینار

-          کارورزی

دروس تدریس شده مقطع کارشناسی ارشد :

-          مواد معدنی و ویتامین ها

 

مقالات مستخرج از پایان نامه :

Durso G. ,Avondo M., Keshtkaran A.N,. Bognanno M. Effetti del tipo di supplemento alimentare sul comportamento al pascolo di pecore in lattazione. Atti della Societa Italiana delle Scienze Veterinarie  Venezia Italia 30 Sett. )1992(

Avondo M., Licitra G., Bognanno M., Keshtkaran A.N., Marletta D., Durso G. Effects of the type and level of supplemention on grazing behavior of lactating ewes in a Mediterranean natural pasture. Livestock Production Science 44  234-244 (1995) .

مقالات  :

Avondo M., Keshtkaran A.N., Foti F., Durso G. Effetti della aggiunta di soda e ammoniaca in soluzione acquosa sull evoluzione della concentrazione di zuccheri solubili e dei parametri di fermentazione di triticale insilato. Tecnica Agricola N.1-2 (1993) Italia Genn-giug (Studi e Rassgne di Agricoltura Meridionale) .

Lanza A., Pennisi P., Biondi L., Lanza M., Keshtkaran A.N. Effects of  feeding  system and different feeds on milk production and quality in Comisana use of dry complete. Agr. Med. Vol. 126  31-22 (1996)

Lavvaf A., Noshary A., Keshtkaran A. N . Environmental and genetic effects on early growth traits in Moghani sheep breeds. Pakistan Journal of Biologicale Sciences  10(15) 2595-2598 (2007)

Keshtkaran A.N., Lavvaf A. Performance growth and carcass traits in crossbreed lambs from Afshari-Fashandi and Zandi ewes in feedlot condition. Journal of Animal and Veterinary Advances 9(10) 1406-1410 (2010)

Farahvash T., Shodja J ., Rafat A., Keshtkaran A.N. The effect of bilateral crossbreeding between Arkhamerino and Ghezel sheep on quality of wool of their  F1 crosses . Asian Journal of Animal and Veterinary Advances  6(4) 397-400 (2011)

Farahvash T., Keshtkaran A.NGrowth performance and carcass traits of F1 crossberds form Afshari x Zandi and Fashandi x Zandi sheep under feedlot condition. Journal of Agricultural  Science and Technology A1 1307 – 1309- (2011)

Mosleh H., Naghiha R., Keshtkaran A.N., Khajavi M. Isolation and identification of Tannin-degrading bacteria from native sheep and goat feces in Kohgiloye and Boyer-Ahmad Province. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. Vol. 2 Issue 1.176-180 (2014)

قزوینیان خسرو ، شرفیه حیدر ، خداییان طوبی ، سالار نجاتعلی ، کشتکاران علی نقی            اثر تیمارهای مختلف بر تخمک گذاری با استفاده از هورمون فولیکولاک استیمولانت – پی در بز . مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سال سیزدهم شماره یکم – شهریور 1385   

کشتکاران علی نقی . غاز تولیدی متفاوت .فصلنامه تخصصی دنیای طیور 1386

فرهوش طرلان ، شجاع جلیل ، رافت عباس ، کشتکاران علی نقی                                بررسی اثر تلاقی دو طرفه بین نژاد آرخامرینو و گوسفند قزل بر کیفیت الیاف پشم نتاج نسل اول  فصلنامه دانش و پژوهش علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،جلد 4 ، 19 – 24  - 1388

 

همایش های داخلی و خارجی :

Lanza A., Pennisi P., Biondi L., Lanza M., Keshtkaran A.N. Influenza del sistema di alimentazione e di diversi alimenti sulla produzione sulla qualita latte di pecore Comisana.(Uso di Unifeed Secco). Miglioramento dell efficienza produttiva degli ovini e dei caprini. Belia - Italia 24 Nov.(1994) Istituto Sperimntale per la Zootecnia Centro Collegamento Ricerca Divulgazione.

Lanza M., Biondi L., Pennisi P., Petriglieri R., Keshtkaran A.N. Sostituzione delle fave con un concentrato apossitamente formulato . Miglioramento dell efficienza produttiva degli ovini e dei caprini . Belia - Italia 24 Nov.(1994) Istituto Sperimntale per la Zootecnia Centro Collegamento Ricerca Divulgazione.

Farahvash T., Keshtkaran A.NGrowth performance and carcass traits of F1 crossberds form Afshari x Zandi and Fashandi x Zandi sheep under feedlot condition. The International Conferece on Sustainable Animal Countries . Nakhon Ratchasima Thailand   july 26-29 (2011)

صفرزاده چاقمی غلامحسین ، فروزمند مسیح ا.. ،کشتکاران علی نقی                                    بررسی اثر سطوح مختلف فشار بر ارزش غذایی و معیارهای تخمیر سیلاژ علوفه کامل ذرت ایرانی  پنجمین کنگره علوم دامی ایران شهریور ماه 1391 اصفهان

صفرزاده چاقمی غلامحسین ، فروزمند مسیح ا.. ،کشتکاران علی نقی                                    بررسی اثر مرحله بلوغ گیاه ذرت بر ارزش غذایی و معیارهای تخمیر سیلاژ علوفه کامل ذرت ایرانی  پنجمین کنگره علوم دامی ایران شهریور ماه 1391 اصفهان

ارجمند مهری ، فروزمند مسیح ا.. ،کشتکاران علی نقی                                                    اثر ارتفاع برداشت بر نسبت اندام های هوایی گیاه و ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت ایرانی           پنجمین کنگره علوم دامی ایران شهریور ماه 1391 اصفهان

چاوشی فهیمه ، فروزمند مسیح ا.. ،کشتکاران علی نقی                                                  تاثیر افزودنی های باکتریایی بر معیارهای تخمیر و ارزش غذایی سیلاژ گیاه کامل جو در سیلوهای آزمایشگاهی/ پنجمین کنگره علوم دامی ایران شهریور ماه 1391 اصفهان

قاسمی حمیرا ، فروزمند مسیح ا.. ، بحرینی بهزادی محمد رضا ، کشتکاران علی نقی ،حیدری لیلا                                                                                                                    بررسی اثر تغذیه مکمل چربی محافظت شده و سالبوتامول بر خصوصیات لاشه بره های پرواری نژاد بهمئی / ششمین گنگره علوم دامی دانشگاه تبریز، 5-6 شهریور 1393

نوروزی فرزانه ، فروزمند مسیح ا.. ، کشتکاران علی نقی                                             مقایسه اثر افزودنی باکتریایی یا سطوح مختلف پساب نشاسته بر ترکیب شیمیایی ذرت سیلو شده ششمین گنگره علوم دامی دانشگاه تبریز، 5-6 شهریور 1393

نوروزی فرزانه ، فروزمند مسیح ا.. ، کشتکاران علی نقی                                            مقایسه اثر افزودن سطوح مختلف پساب نشاسته  و افزودنی باکتریایی بر معیارهای تخمیر سیلاژ ذرت / ششمین گنگره علوم دامی دانشگاه تبریز، 5-6 شهریور 1393

مصلح حسن ، قاسمی راضیه، نقی ها، اصغر، کشتکاران علی نقی                                            بررسی اثر عصاره میوه بلوط بر دگرگونی رشد و نمو باکتری های پروبیوتیکی در محیط کشت شیر پس چرخ / اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران تهران، پاییز 1393

 

ترجمه :

کاربرد ژنتیک در تولیدات دامی . نویسنده جی پانیاکو ،ترجمه لواف ابوالقاسم ، کشتکاران علی نقی / ناشر: تهران قلمستان هنر با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، چاپ نقش هزار رنگ کرج 1383، شابک 964-8634-03-3

 

تالیفات :

راهنمای کاربردی پرورش بوقلمون . لطفی پور محمد صادق ، کشتکاران علی نقی               ناشر : مولفین  ،چاپ اول موسسه الهادی قم  1390 ، شابک 4-7095-04-964-978

راهنمای کاربردی پرورش بوقلمون . لطفی پور محمد صادق ، کشتکاران علی نقی               ناشر : کاج طلایی  ،چاپ دوم ویرایش جدید موسسه الهادی قم  ، 1392 ، شابک 2- 4 – 93651 – 600- 978

 

ویراستاری :

پرورش مرغ و خروس لاری به روش نیمه صنعتی ، لطفی پور محمد صادق                         ویراستار علمی : کشتکاران علی نقی ، چاپ اول موسسه الهادی قم ، بهار 1391            شابک 8 – 8355 – 04 -964 - 978

مبانی پرورش نیمه صنعتی و شناخت مرغ و خروس لاری، لطفی پور محمد صادق ، رحیمیان آرمان ، ویراستار علمی : کشتکاران علی نقی ، ناشر : کاج طلایی ، چاپ دوم موسسه الهادی قم، زمستان 1392 ، شابک 6-6-93651- 600- 978

گرد آوری :

پروار بندی بره بزغاله شاکری فرهنگ ، کشتکاران علی نقی ، سلحشور احمد ، هراتی علی  ناشر : کاج طلایی ،چاپ موسسه الهادی قم، زمستان 1392 ، شابک 0 – 8 – 93651 – 600 - 978

دانشجویان تحت راهنمایی ، مشاوره و داوری :

راهنمای پایان نامه

 عنوان : اثر سطوح مختلف فشار بر ارزش غذایی و معیارهای سیلاژ علوفه کامل ذرت

نام و نام خانوادگی دانشجو :غلامحسین صفرزاده چاقمی -رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 12/04/1391

                                                  *************************

عنوان : اثر ارتفاع برداشت بر نسبت اندام های هوایی گیاه و ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت ایرانی

 نام و نام خانوادگی دانشجو : مهری ارجمند – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 21/12/1390

                                                  *************************

عنوان :جدا سازی و شناسایی باکتری های تجزیه تانن از مدفوع گوسفند و بز بومی استان کهگیلویه و بویر احمدو فراوری زیستی میوه بلوط با این باکتریها برای کاهش تانن

نام و نام خانوادگی دانشجو : حسن مصلح – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 14/07/1392

                                                 *************************

عنوان : اثر سطوح مختلف مکمل چربی محافظت شده سویا بر عملکر قابلیت هضم مواد غذایی و فراسنج های خونی بره های پرواری

نام و نام خانوادگی دانشجو :منوچهر هاشمی دهقی – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع :

                                                  *************************

عنوان  :اثر افزودن پساب نشاسته و افزودنی باکتریایی بر معیارهای تخمیر و ارزش غذایی سیلاژ ذرت ایرانی

نام و نام خانوادگی دانشجو :فرزانه نوروزی ماصرمی– رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع :

  

                                               *************************

عنوان : تاثیر جایگزینی سطوح مختلف چهار رقم جو ایرانی با علوفه یونجه بر کیفیت تخمیر و ارزش غذایی

غلامرضا باولی بهمئی – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 30/10/1391

                                                  *************************

عنوان : بررسی اثر افزون پساب نشاسته و افزودنی باکتریایی بر معیارهای تخمیر و ارزش غذایی سیلاژ یونجه

نام و نام خانوادگی دانشجو :فاطمه کامیابی – شماره دانشجویی رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 30/11/1391

                                                  *************************

عنوان : بررسی اثر شیرابه گیاه چویل روی رشد و نمو باکتری های پروبیوتیکی

نام و نام خانوادگی دانشجو : حمیرا حسینی – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 29/11/1392

 

مشاور پایان نامه

عنوان : تاثیر افزودنی های باکتریایی بر معیارهای تخمیر و ارزش غذایی سیلاژ گیاه کامل پنج رقم جو ایرانی نام و نام خانوادگی دانشجو : فهیمه چاوشی – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 22/12/1390

                                                  *************************

عنوان : اثر تغذیه مکمل چربی محافظت شده و سالبوتامول بر عملکرد و خصوصیات لاشه های بره های پرواری

نام و نام خانوادگی دانشجو :حمیرا قاسمی- رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 29/11/1392

 

داوری پایان نامه

عنوان :مقایسه اثرات پروبیوتیکی ماست ، کفیر و کشت مخمر بر سلامتی و عملکرد گوساله های هلشتاین

نام و نام خانوادگی دانشجو :فیروزه فرهمند – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 07/12/1390

                                                  *************************

عنوان : تاثیر تغذیه سطوح مختلف کربو هیدرات های غیر فیبری در دوره انتقال بر وضعیت تعادل انرژی و عملکرد گاو

نام و نام خانوادگی دانشجو :فاطمه وزیری وزیر آبادی – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 16/12/1390

                                                 *************************

عنوان : تاثیر جایگزینی سطوح مختلف گیاه کامل ترتیکاله با یونجه بر کیفیت تخمیر و ارزش غذایی سیلاژ مختلف

نام و نام خانوادگی دانشجو :دیدار نیکخواه – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 22/12/1390

                                                  *************************

عنوان : اثر بکارگیری میوه بلوط فرآوری شده با بیکربنات سدیم بر عملکرد فلور میکروبی دستگاه گوارش و ایمنی همورال جوجه های گوشتی

نام و نام خانوادگی دانشجو :خاتون سینایی – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 20/11/1392

                                                  *************************

عنوان : اثر تغذیه ی مکمل چربی و متیونین محافظت شده بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی بره های پرواری

نام و نام خانوادگی دانشجو :لیلا حیدری - رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 29/11/1392

                                                  *************************

عنوان : بررسی ارزش غذایی چهار گونه گیاه مرتعی در مراحل مختلف فنولوژی

نام و نام خانوادگی دانشجو: جلال محمدی دم طسوج – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 29/11/1392

                                                  *************************

عنوان : فراوری زیستی کرم خاکی با قارچ آسپرژیلوس و باکتری لاکتو باسیلوس پلانتاروم

نام و نام خانوادگی دانشجو: ستاره خالقی – رشته : تغذیه دام – تاریخ دفاع : 20/07/1393

                                                   *************************

فعالیت های اجرایی :

-          رئیس بخش کشاورزی ازمورخه13/5/1376 لغایت 27/10/ 1378بموجب ابلاغ 2317- آم

-          همکاری در زیباسازی فضای سبز دانشگاه سال 1376

-          عضو شورای آموزشی دانشگاه  از مورخه 13/5/1376 لغایت 27/10/1378 بموجب ابلاغ 7638 – آم

-          عضو کمیسون مواردخاص  از مورخه 13/5/1376 لغایت 27/10/ 1378 بموجب ابلاغ 7644- آم

-          عضو شورای استاندارد استان از مورخه 13/7/1377 بموجب ابلاغ 1/14840

-          عضو شورای آموزشی دانشکده از مورخه 16/10/1380 لغایت 16/12/1383 بموجب ابلاغ 1447 – آم

-          عضو بدوی – انتظامی ازمورخه 12/11/1380 لغایت 12/11/1384بموجب ابلاغ 5553-آم

-          عضو هیات گزینش استاد از مورخه 12/11/1380 لغایت 12/11/1384 بموجب ابلاغ 8473- آم

-          نماینده گروه علوم دامی در شورای تحصیلات تکمیلی از مورخه 21/11/1392 به مدت دو نیمسال تحصیلی بموجب ابلاغ 2576/889 مورخ 26/11/1392

 

فعالیت های فرهنگی :

 

-          حضور در جلسه هم اندیشی صالحین (سازمان بسیج اساتید دانشگاههاو مراکز آموزش عالی )  به مدت 2 ساعت– به استناد گواهی شماره 280/254/563/زم مورخ 25/7/1391

-          حضور در طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان با موضوع " معرفت دینی " و " تربیت دو" به مدت 20 ساعت – به استناد گواهی شماره 2183/ ن ی

-          حضور در نشست هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی  به مدت 2 ساعت – به استناد گواهی شماره 1009/ن ی

-          حضور در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع " معرفت شناسی و فلسفه علم " به مدت 16 ساعت – به استناد گواهی شماره 1132/846 مورخ 2/4/1392

-          شرکت در دوره آموزشی " آشنایی با شرکت های دانش بنیان " به مدت 5 ساعت – به استناد گواهی شماره 1140/846 مورخ 9/4/1392

-          حضور در جلسه هم اندیشی صالحین (سازمان بسیج اساتید دانشگاههاو مراکز آموزش عالی )  به مدت 6 ساعت– به استناد گواهی شماره 344/254/563/زم مورخ 22/5/1392

-          حضوردرکارگاه مهدویت ویژه اساتیدبه مدت6 ساعت – به استناد گواهی شماره 26154/ن ی

-          حضور در جلسه هم اندیشی صالحین (سازمان بسیج اساتید دانشگاههاو مراکز آموزش عالی )  به مدت 3 ساعت– به استناد گواهی شماره 404/254/563/زم مورخ 25/6/1393

-          همکاری با محمع خیرین مدرسه ساز استان فارس از سال 1384 تا کنون – به استناد گواهی شماره 710 مورخ 25/9/1393