Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

 

اطلاعات شخصی

نام:   علی رضا

 نام خانوادگی: یدوی

سال تولد:  1353

نام پدر: منصور

رتبه: استادیار

وضعیت تحصیلی

دکتری

کارشناسی ارشد .................

کارشناسی .........................

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسي شاخصهاي فيزيولوژيكي مؤثر جهت ارزيابي مقاومت به خشكي در ارقام مختلف جو

عنوان رساله دکتری: تاثير تراکم و آرايش کاشت ذرت 647 بر جنبه هاي اکوفيزيولوژيك رقابت با علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)  در اصفهان

اشتغال

رشته اصلی: زراعت                               

رشته فرعی: اکولوژی گیاهان زراعی

گروه: زراعت و اصلاح نباتات

دانشکده : کشاورزی

تاریخ شروع به کار: 1/7/1386

نشانی محل کار: یاسوج. دانشگاه یاسوج. دانشکده کشاورزی. گروه زراعتو اصلاح نباتات

پست الکترونیکی: yadavi53@yahoo.com

تلفن: 07412242150 داخلی 551

                            

سوابق فعالیت‌های آموزشی

ردیف

نام درس

مقطع تحصیلی

1

فیزیولوژی علف های هرز و علف کش ها

کارشناسی ارشد

2

اکولوژی کشاورزی

کارشناسی

3

زراعت نباتات علوفه ای

کارشناسی

4

علفهای هرز و کنترل آنها

کارشناسی

5

مبانی کشاورزی پایدار

کارشناسی

6

اصول و مبانی زراعت

کارشناسی

7

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز

دکتری


 سوابق اشتغال

مسئولیت‌های اجرایی:

 مدیر گروه زراعت از 1/2/1388 تا 1/2/1390

 طرح‌های تحقیقاتی

 تأثیر اسید سالیسیلیک بر جوانه‌‌زنی، رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک دو رقم جو زراعی در شرایط تنش شوری

گزارش طرح‌های تحقیقاتی

 

پایان نامه های راهنمایی شده

1- تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و خصوصیات زراعی چهار رقم کلزای پاییزه در یاسوج. محمد حسن فلاح هکی

 2- تعیین دوره بحرانی کنترل علف­های هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) پاییزه رقم IL111 در یاسوج. مهران بنیادی

 3-اثر ورمي‌كمپوست، كود بيولوژيك نيتروكسين و نيتروژن بر رشد و عملكرد كنجد () در بهبهان. سجاد رحمانی نیک

 4- اثر تاریخ کاشت بر رشد و خصوصیات زراعی چند رقم لوبیا سفید و توان رقابتی آنها با علفهای هرز در سمیرم- ملیحه کیانی

 5- بررسی تحمل به خشکی ارقام کلزای بهاره و تعیین مناسبترین شاخصهای فیزیولوژیک مرتبط با آن. زهرا ظفر پور

 6- اثر تراکم بوته و فاصله ردیف کاشت سویا بر رقابت علفهای هرز- زهرا جوزاریان

7- تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان- زینب یوسف پور

 

پایان نامه های مشاوره شده

 

   1- اثر محلول پاشی روی و پتاسیم بر رشد و عملکرد گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)   تحت تنش خشکی در شرایط کشت گلدانی- سودابه عابدی بابا عربی.

 2- تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و خصوصیات زراعی چهار رقم سویا (Glycin max) در منطقه شهرکرد- هاجر قره خانی بنی.

 3- اثر محلول پاشی فسفر و قطع آبیاری بر عملکرد دانه و اجزائ عملکرد در گندم زمستانه- مسعود وفاپور

 4-تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت شیرین- علی مجاب قصرالدشتی

5-اثر نیتروژن و تنظیم کننده رشد گیاهی سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی در منطقه یاسوج-مسعود رنجبر

 6-تاثیر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و خصوصیات رشد ارقام عدس در شرایط تنش شوری- راضیه کاید نظامی

 7- واکنش ذرت شیرین و علفهای هرز به تراکم گیاهی و و مالچهای باز تابش نور در ممسنی- سیده کلثوم سادات

8- اثرات کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن و فسفر بر ویژگیهای کمی و کیفی ذرت شیرین مژگان ملکی 

انتشارات

کتاب:

 

جزوة درسی و غیر درسی:

 

 

مقالات چاپ شده در مجللات علمی و پژوهشی

1- یدوی، ع.، الف. قلاوند، م. آقاعلیخانی، الف. زند و س. فلاح. 1386. تاثیر تراکم بوته و آرایش فضایی کانوپی ذرت بر شاخص های رشد علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.). مجله پژوهش و سازندگی، 75(1): 33-44.

2- یدوی، ع.، م. آقاعلیخانی، الف. قلاوند و الف. زند 1385. اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و شاخصهای رشد ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retoflexus L.). مجله پژوهش کشاورزی. 6(3): 47-31.

3- یدوی، ع.، الف. قلاوند، الف. زند و م. آقاعلیخانی. 1386. بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای تحت رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retoflexus L.).مجله پژوهشهای زراعی ایران. 5(1): 199-187. 

   4- آقا علیخانی، م، ع. ر. یدوی، و س. ع. م. مدرس ثانوی. 1384. دوره بحرانی مهار علف های هرز لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در لردگان. مجله علمی کشاورزی. 28(1): 125-111.

 5- فلاح، س. الف.  قلاوند، د. قنبریان و ع. ر.  یدوی. 1388. اثر مقدار و نحوه اختلاط کود مرغی با خاک بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد گیاه ذرت. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 23: 87-78.

 6- وفاپور مسعود، جهانبين شاهرخ، يدوي عليرضا، فلاح هكي محمد حسن. 1390. اثر محلول پاشي فسفر و قطع آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم زمستانه رقم الوند. مجله توليد و فراوري محصولات زراعي و باغي، 1 (1): 80-67.

7- عابدي سودابه، موحدي دهنوي محسن، يدوي عليرضا، ادهمي ابراهيم 1390. تاثير محلول پاشي روي و پتاسيم بر صفات فيزيولوژيك و عملكرد گلرنگ در شرايط تنش خشكي" مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي، 4(1): 95-75.

8- فلاح هكي محمدحسن، يدوي عليرضا، موحدي دهنوي محسن، بلوچي حميدرضا.1390. بررسي روغن، پروتئين و عملكرد دانه ارقام كلزا در تاريخ كاشت­هاي مختلف در منطقه ياسوج. مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي ،2(4):222-207.

9-  مجاب قصرالدشتي علي، بلوچي حميدرضا، يدوي عليرضا. 1390. تأثير كمپوست زباله‌ي شهري و نيتروژن بر عملكرد دانه، توليد علوفه و برخي صفات مورفولوژيك ذرت شيرين (zea mayz L. sacchrata)" مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي ، 4(1): 115-130،.

10- سجادی نیک رحمان، یدوی علیرضا ، بلوچی حمیدرضا ، فرجی هوشنگ. 1390.  مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی(اوره)، آلی (ورمی­کمپوست) و زیستی(نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کیفی کنجد. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار . 21(2): 87-102.

11- قراخاني بني هاجر ، موحدي دهنوی محسن ، يدوی عليرضا ، هاشمي جزي سيد مجتبي. 1390.  بررسي خصوصيات کمي و کيفي چهار رقم سويا تحت تاريخ هاي مختلف کاشت در منطقة شهرکرد. مجله توليد و فراوري محصولات زراعي و باغي 1(2):33-19.

12- موحدي دهنوي محسن ، رنجبر مسعود ، يدوي عليرضا ، كاووسي بيژن. 1389. اثر سايكوسل بر ميزان پرولين، قندهاي محلول، پروتئين، درصد روغن و اسيدهاي چرب كتان روغني تحت تنش خشكي در شرايط كشت گلداني. مجله تنش هاي محيطي در علوم زراعي، 3(2):138-129.

13- بنیادی مهران، یدوی علیرضا، موحدی محسن، فلاح هکی محمد حسن، 1390، تعيين دوره بحراني كنترل علفهاي هرز گلرنگ پاييزه (Carthamus tinctorius L.)در ياسوج. نشریه بوم شناسی کشاورزی، 3(4): 429-419.

14- مجاب قصرالدشتی علی، بلوچی حمیدرضا، یدوی علیرضا، موسوی سید یاسر الدین، 1391. تاثیر کمپوست زباله شهری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت شیرین. تولیداتن گیاهی، 35(1): 55-43.

15- نیکنام نسرین، فرجی هوشنگ، ادهمی ابراهیم، یدوی علیرضا. 1391. رابطه مبدا و مقصد ذرت در سطوح مختلف تراکم گیاهی و نیتروژن در شرایط ممسنی، استان فارس. تولیدات گیاهی، 35(1):55-43.

16-فلاح سیف اله، قلاوند امیر، سمر سید محمود، یدوی علیرضا. 1390 تأثير كود مرغي و نحوه اختلاط آن با خاك بر غلظت عناصر غذايي دانه ذرت. مجله پژوهش و سازندگی(نشریه زراعت) 93: 47-40.

17- فلاح هكي محمدحسن، يدوي عليرضا، موحدي دهنوي محسن، بنيادي مهران. 1391. اثر تاريخ كاشت بر خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك چهار رقم كلزا در ياسوج. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی،  2(4): 65-53.

18- کياني مليحه ، يدوي عليرضا، موحدي دهنوي محسن. 1391. اثر برهمکنش تاريخ کاشت و علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم لوبيا سفيد در سميرم. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی،  2(3): 17-29.

19- بلوچي حميدرضا ، يدوي عليرضا ، موحدي دهنوي محسن. 1390. اثر تنش اسمزي بر شاخص هاي جوانه زني بذور دو گياه دارويي ماريتيغال(Silybum marianum)  و  سياهدانه(Nigella sativa). مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز، 20(5): 108-97.

20- بلوچی حمیدرضا ، یدوی علیرضا ، موحدی دهنوی محسن. 1390. تاثیر کلرید سدیم بر شاخصهای جوانه زنی بذور دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و ماریتیغال (Silybum marianum) دانش زیستی ایران.6(4): 51-41

 International Conference Papers

Yadavi Alireza, Zand Eskandaar, Ghalavand, Amir, Aghaalikhani Majid. 20008. "The Effect of Corn Density and Planting Arrangement on its Grain Yield and Growth Indices under competition of amaranthus retroflexus L.", Proceedings of 5th International Weed Science Congress

Yadavi Alireza, Zand Eskandaar, Ghalavand, Amir, Aghaalikhani Majid. 20008, "Effect of Corn Density and Spatial Arrangement on Amaranthus retroflexus L. (Redroot Pigweed) Growth Indices.", Proceedings of 5th International Weed Science Congress ,

Aghaalikhani Majid, Yadavi Alireza, Zand Eskandaar, Ghalavand, Amir,. 20008, "Effect of Density and Planting Pattern on Competition Ability of Zea mays L. Against Amaranthus retoflexus L.", Proceedings of 5th International Weed Science Congress .

Abedi baba arabi Soudabeh, Movahedi Dehnavi Mohsen, Yadavi Alireza, Adahami Ebrahim. 2009.  "Effects of Zn and K foliar application on yield and physiological traits of spring safflower (Carthamus tinctorius ) under drought stress", Proceedings of 5th international Scientific Conference of Iran and Russia on Agricultural Development Programs..

Yadavi Alireza., Falah haki Mohammad Hasan, Movahedi Dehnavi Mohsen, 2011., "Evolution of the growth indices and grain yield of canola cultivars at different planting dates in Yasouj", Proceedings of The 13th International Rapeseed Congress

BALOUCHI H., BAGHERI F, KAYED NEZAMI R.., MOVAHHEDI DEHNAVI M., Yadavi A., 2011. "Effect of seed aging on germination and seedling growth indices on three canola cultivars (Brassica napus L.)", Proceedings of The 13th International Rapeseed Congress ,

BALOUCHI H., BEHZADI B., POUZESH SHIRAZI M., Yadavi A., MAZAHERY D., 2011"Row spacing effect on some of the quantitative and qualitative characteristics of canola cultivars (Brassica napus l.) in Jiroft region", Proceedings of The 13th International Rapeseed Congress ,.

خلاصه مقالة کنفرانس:

1- یدوی، ع.، س. ع .م. مدرس ثانوی، ر. ضرغامی. 1379. بررسی اثر تنش خشکی بر ارقام مختلف جو در مرحله جوانه زنی. ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. بابلسر. دانشگاه مازندران

 

2- یدوی، ع.، س. ع .م. مدرس ثانوی، ر. ضرغامی. 1379. بررسی اثر تنش خشکی بر ارقام مختلف جو در مرحله گیاهچه. ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. بابلسر. دانشگاه مازندران

 

3- مدرس ثانوی، س. ع. م.، ع. یدوی، و ر. ضرغامی. 1379. اثرات کاهش رطوبت خاک روی پاره ای از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک پنج رقم جو زراعی. ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. بابلسر. دانشگاه مازندران

4- یدوی، ع.، الف. قلاوند، م. آقاعلیخانی، الف. زند. 1385. تاثیر تراکم بوته و آرایش فضایی کانوپی ذرت بر شاخص های رشد علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.). چکیده مقالات نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. پردیس ابوریحان.

 5- یدوی، ع.، الف. قلاوند، م. آقاعلیخانی، و الف. زند. 1385. بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای تحت رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retoflexus L.).. چکیده مقالات نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. پردیس ابوریحان

6- یدوی، ع.، الف. قلاوند، س. فلاح. و ه. امیدی. 1387. اثر تراکم بوته و آرایش کاشت ذرت بر کارایی مصرف نور کانوپی ذرت و تاج خروس. چکیده مقالات دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. مؤسسه تحقیقات نهال و بذر کرج.

7- یدوی، ع.، الف. قلاوند، م. آقاعلیخانی و الف. زند. 1387. اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر شاخص‏های رشد ذرت دانه‏ای (Zea mays L.) تحت رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retoflexus L.). چکیده مقالات دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.مؤسسه تحقیقات نهال و بذر کرج.

8- فلاح، س.، ع. تدین و ع. یدوی. 1387. پاسخ خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی ذرت علوفه‌ای به تراکم گیاهی و کود نیتروژن. چکیده مقالات دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.مؤسسه تحقیقات نهال و بذر کرج.

9- امیدی، ح.، ع. عصاری، ع. یدوی، الف. ابوطالبی و م. عراقی. 1387.اثر نظام خاک ورزی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام کلزا. چکیده مقالات دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.مؤسسه تحقیقات نهال و بذر کرج.

10- بلوچی، ح.، س. ع. م. مدرس ثانوی، ی. امام و ع. یدوی. 1387.تأثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی‌اکسید کربن و تابش فرابنفش بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گندم نان. چکیده مقالات دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.مؤسسه تحقیقات نهال و بذر کرج.

   11- هاجر قراخانی بنی-محسن موحدی دهنوی-علیرضا یدوی-سید مجتبی هاشمی جزی سودابه عابدی بابا عربی. 1388. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزائ عملکرد، روغن و پروتئین چهار رقم سویا در منطقه شهرکرد. خلاصه مقالات همایش ملی گیاهان دانه روغنی 1-2 مهرماه 1388، دانشگاه صنعتی اصفهان

12- سودابه عابدی باباعربی-محسن محدی دهنوی-علیرضا یدوی-ابراهیم ادهمی. 1388. تاثیر محلول پاشی روی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط تنش خشکی. خلاصه مقالات همایش ملی گیاهان دانه روغنی 1-2 مهرماه 1388، دانشگاه صنعتی اصفهان.

13- بنيادي مهران، يدوي عليرضا، موحدي دهنوي محسن، فلاح هكي محمدحسن، "تاثير زمان وجين علفهاي هرز بر شاخصهاي رشد و عملكرد گلرنگ پايزه رقم 111در ياسوج" دومين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران، 1390

14- فلاح هكي محمدحسن، يدوي عليرضا، موحدي دهنوي محسن، بنيادي مهران، "آنليز فلورانس كلروفيل ارقام كلزا در تاريخ كاشتهاي مختلف و همبستگي آن با عملكرد دانه" دومين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران، 1390.

15- فلاح هكي محمدحسن، يدوي عليرضا، موحدي دهنوي محسن، وفاپور مسعود، "بررسي شاخصهاي رشد و عملكرد ارقام كلزا در تاريخ هاي مختلف كاشت در منطقه ياسوج" دومين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران، 1390.

16- وفاپور مسعود، جهانبين شاهرخ، يدوي عليرضا، فلاح هكي محمدحسن، "اثر محلول پاشي فسفر و قطع آبياري بر صفات فيزيولوژيك گندم زمستانه" دومين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران، 1390.

17- يدوي عليرضا، بلوچي حميدرضا، خوشرو عليرضا، "بررسي اثر پرايمينگ بر جوانه زني بذور خار مريم تخت تاثير تنش خشكي" پنجمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور)، 1390

 مقاله کامل کنفرانس:

 

1- علیرضا یدوی- حمیدرضا بلوچی تاثیر پیش تیمار و شوری بر بذور کنگر فرنگی در مرحله جوانه زنی .اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند. بهمن 1388

2- علیرضا یدوی- حمیدرضا بلوچی-محسن محدی دهنوی.1388.تاثیر پرایمینگ بر مؤلفه های جوانه زنی بذور گشنیز در شرایط تنش شوری. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

3- حمیدرضا بلوچی - علیرضا یدوی. تاثیر پیش تیمار بذر بر بهبود جوانه زنی و قدرت گیاهچه ی کدوی طبی تحت تنش شوری. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند. بهمن 1388

4- حمیدرضا بلوچی - علیرضا یدوی. 1388. اثر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر شوید در شرایط تنش شوری. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند. بهمن 1388

5- حمیدرضا بلوچی - علیرضا یدوی. 1388. تاثیر اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر یولاف تحت تنش شوری. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند. بهمن 1388

6- سودابه عابدی باباعربی-محسن محدی دهنوی-علیرضا یدوی-ابراهیم ادهمی. 1388. تاثیر محلول پاشی روی و پتاسیم بر صفات فیزیولوژیک اندازه گیری شده در سه مرحله رشدی گلرنگ در شرایط تنش خشکی. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، دانشگاه بیرجند. بهمن 1388

 7- بلوچی، ح. ر. و ع. ر. یدوی. 1389. تاثیر نیترات و سولفات پتاسیم، پلی‌اتیلن گلیکول و آب مقطر بر جوانه‌زنی و بنیه بذر شوید در شرایط تنش شوری. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

8- یدوی، ع. ر. و ح. ر. بلوچی. 1389کاربرد پرایمینگ جهت بهبود مؤلفه‌های جوانه‌زنی بذور سیاهدانه در شرایط تنش شوری. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

9- علی مجاب قصرالدشتی- حمیدرضا بلوچی - علیرضا یدوی. 1389. تأثیر کمپوست زباله‌ی شهری و کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

10- علی مجاب قصرالدشتی -حمیدرضا بلوچی - علیرضا یدوی. 1389. تأثیر کمپوست زباله‌ی شهری و کود نیتروژنه بر عملکرد علوفه و برخی صفات مورفولوژیک ذرت شیرین. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

11- رحمان سجادی نیک- علیرضا یدوی- حمیدرضا بلوچی. 1389. تأثیر نیتروژن، ورمی‌کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

12- رحمان سجادی نیک - علیرضا یدوی- حمیدرضا بلوچی.1389. تأثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر میزان کلروفیل و قندهای محلول کنجد. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

13- محمد حسن فلاح هکی، علیرضا یدوی، محسن موحدی دهنوی، مهران بنیادی. 1389. بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در منطقه یاسوج یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

14 ملیحه کیانی، علیرضا یدوی، محسن موحدی دهنوی. 1389. بررسی اثر تاریخ کاشت و رقابت علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم لوبیا سفید. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

15- مهران بنیادی ، علیرضا یدوی، محسن موحدی دهنوی، محمد حسن فلاح هکی. 1389. تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در گلرنگ (Carthamus tinctotius) پاییزه رقم IL111. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

16- موسی خاتمی پور، علیرضا سیروس مهر- علیرضا یدوی. 1389. بررسی اثر آللوپاتنی عصاره گیاه قیاق بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی سیاه دانه. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.

 17- ايزدي خرامه هاجر، بلوچي حميدرضا، يدوي عليرضا،  1390. اثر مصرف خاكي كودهاي ريز مغذي بر برخي خصوصيات كيفي گندم در شرايط اكولوژيكي مختلف" دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران،

18- سجادي نيك رحمان، يدوي عليرضا، بلوچي حميدرضا، فتاحي نژاد ابراهيم، 1390. بررسي اثر كودهاي شيميايي و آلي به كار رفته دركنجد بر خصوصيات شيميايي خاك" دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران،

19- سجادي نيك رحمان، يدوي عليرضا، بلوچي حميدرضا، فتاحي نژاد ابراهيم. 1390. بررسي اثر منابع مختلف كودي بر خصوصيات مورفولوژيك كنجد" دوازدهمين كنگره علوم خاك تبريز

20- مجاب قصرالدشتي علي، بلوچي حميدرضا، يدوي عليرضا، فريدوني محمدجواد. 1390. تاثير برهمكنش كمپوست زباله شهري و نيتروژن بر كيفيت علوفه ي ذرت شيرين" دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران

21- وفاپور مسعود، يدوي عليرضا، جهانبين شاهرخ، فلاح هكي محمدحسن. 1390. تاثير كم آبياري و محلولپاشي فسفر بر رشد و برخي صفات فيزيولوژيكگندم زمستانه" دوازدهمين كنگره علوم خاك تبريز، صفحه1-5، 1390

22- کیانی ملیحه، يدوي عليرضا، موحدی دهنوی  محسن1390. تاثير تاريخ كاشت و رقابت علفهاي هرز بر فنولوزي و برخي خصوصيات مورفولوژيكي ارقام لوبيا سفيد و تراكم و زيست توده علفهاي هرز" چهارمين همايش علوم علفهاي هرز ايران، صفحه 1312-1309،

23- يدوي عليرضا، قلاوند امیر، آقاعلیخانی مجید. 1390. تاثير تراكم و آرايش كاشت ذرت بر توزيع عمودي سطح برگ كانوپي مخلوط ذرت و تاج خروس ريشه قرمز" چهارمين همايش علوم علفهاي هرز ايران، صفحه1115-1118،

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی:

 

شرکت در کارگاه آموزشی:

کارگاه آموزشی روش تدریس 29/9/1387

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی 24/10/1387

کارگاه آموزشی " نرم افزار پژوهشی گلستان29/7/1389

کارگاه آموزشی " کاربردهای نانو در کشاوزی 18/12/89

 

عضویت در انجمن‌ها

عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

ابداع و ابتکار             

 

سخنرانی                                               

 

جوایز و افتخارات

 

سایر موارد