Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

به نام خدا

 

مشخصات و سوابق تحصیلی، پژوهشي و آموزشی

 

 

نام و نام­خانوادگي: مجتبی قانع جهرمی

محل تولد: استان فارس، شهرستان جهرم

آخرين مدرک: دکتري

پست الکترونیکی:   mojtaba_ghane23@yahoo.com

وضعیت تأهل: مجرد

تاریخ تولد: 20/6/1357

تلفن همراه: 09177917261

 

1- سوابق تحصیلی

نوع مدرک

رشته تحصیلی

تاریخ شروع

تاریخ اخذ مدرک

معدل

نمره پایان نامه و سمینار

نام کشور محل تحصیل

نام شهر محل

تحصیل

نام دانشگاه محل تحصیل

کارشناسی

گیاهپزشکی

1/7/76

21/11/80

02/17

75/19

ایران

جهرم

دانشگاه آزاد جهرم

کارشناسی ارشد

حشره­شناسی

1/7/81

30/6/84

95/18

50/19

ایران

ارومیه

دانشگاه سراسری ارومیه

دکتری

حشره­شناسی- سم­شناسی

1/11/85

30/11/90

36/19

20

ایران

ارومیه

دانشگاه سراسری ارومیه

دستاوردهای آموزشی

 

1-     رتبه­ی اول دوره­ی کارشناسی ارشد

2-     رتبه­ی اول دوره­ی دکتری

3-     عضو سابق هسته­ی مرکزی استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه

4-     حائز شرایط عضویت در بنیاد ملی نخبگان طی دوره­ی دکتری

 

2- سوابق پژوهشی

 

1-2-  مقالات کامل چاپ شده­ی داخلی

 

1-      نگهبان، م.، صدارتیان جهرمی، ا.، قانع جهرمی، م. و حقانی، م. 1395. پارازیتیسم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae)، مدل­سازی نرخ متناهی پارازیتیسم. نامه انجمن حشره شناسان ایران. 36 (1): 13-27.

 

2-      صفایی­نیا، م.، صدارتیان جهرمی، ا.، قانع جهرمی، م. و حقانی، م. 1395. بررسی مقاومت آنتی­بیوزی تعدادی از ارقام گوجه­فرنگی نسبت به شب­پره­ی مینوز گوجه­فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) در شرایط آزمایشگاهی. آفات و بیماریهای گیاهی. 84 (2): 327-343.

 

3-      پناهی، ا.، قانع جهرمی، م. و لونی، آ. 1393. قابلیت سازگاری و بررسی آزمایشگاهی اثر برخی حشره­کش­ها و اسانس­های گیاهی با قارچ بیمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی. 6 (3): 203-213.

 

4-      قانع جهرمی، م.، پورمیرزا، ع. ا. و صفرعلیزاده، م. ح. 1392. اثر دور­کنندگی سیرینول روی لارو و حشرات کامل Tribolium castaneum (Herbst) (Col.: Tenebrionidae) و Oryzaephilus surinamensis (L.) (Col.: Cucujidae ( با سه روش آزمایشگاهی. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی). 27 (2): 192-199.

 

5-      قانع جهرمی، م. و پورمیرزا، ع. ا. 1386. بررسی اثر تدخینی آکرولین روی حشرات کامل Tribolium castaneum، Callosobruchus chinensis و Rhyzopertha dominica. مجله علوم کشاورزی ایران. 38 : 405- 409.

 

 

2-2- خلاصه مقالات چاپ شده­ و پذیرش شده­ی داخلی

 

1-     رضایی، ا.، قانع جهرمی، م.، صدارتیان جهرمی، ا. و صحرائیان، ح. 1395. ارزیابی اثرات زیرکشندگی تیوسیکلام روی پارامترهای تولیدمثلی و رشدی جمعیت شب­پره­ی مینوز گوجه­فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae). بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 9-6 شهریور، کرج. صفحه­ی 810.

 

2-     فریبرزی، ا.، قانع جهرمی، م.، صدارتیان جهرمی، ا. و صحرائیان، ح. 1395. ارزیابی اثرات زیرکشندگی فلوبندیامید روی پارامترهای تولیدمثلی و رشد جمعیت شب­پره­ی مینوز گوجه­فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae). بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 9-6 شهریور، کرج. صفحه­ی 805.

3-     باقرزاده، ز.، قانع جهرمی، م.، صدارتیان جهرمی، ا.، صحرائیان، ح. و سیدی­زاده، ص. 1395. کنترل تلفیقی شب­پره­ی هندی Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae) با استفاده از امولسیون سیر و دماهای پایین. بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 9-6 شهریور، کرج. صفحه­ی 803.

 

4-     سیدی­زاده، ص.، قانع جهرمی، م.، محمدی، ح. و صدارتیان جهرمی. 1395. ارزیابی اثرات زیر­کشندگی سم آبامکتین روی کنه­ی تارتن دو لکه­ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 9-6 شهریور، کرج. صفحه­ی 802.

 

5-     حیدری، ن.، صدارتیان جهرمی، ا. و قانع جهرمی، م. 1395. اثرات ارقام حساس و مقاوم گوجه­فرنگی نسبت به شب­پره­ی  Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae). بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 9-6 شهریور، کرج. صفحه­ی 668.

 

 

6-     حیدری، ن.، صدارتیان جهرمی، ا. و قانع جهرمی، م. 1395. ارزیابی مقاومت شش رقم گوجه­فرنگی نسبت به شب­پره­ی مینوز گوجه­فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) در شرایط آزمایشگاهی. بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 9-6 شهریور، کرج. صفحه­ی 582.

 

7-     نگهبان، م.، صدارتیان جهرمی، ا.، قانع جهرمی، م.، حقانی، م. و حیدری، ن. 1395. رشد وابسته به دما و آستانه­های دمایی زنبور پارازیتوئید  Trichogramma brassica (Hym., Trichogrammatidae)  روی بید غلات Sitotroga cerealella (Lep., Gelechidae). بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 9-6 شهریور، کرج. صفحه­ی 655.

 

8-     نگهبان، م.، صدارتیان جهرمی، ا.، قانع جهرمی، م.، حقانی، م. و حیدری، ن. 1395. زیست­شناسی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassica (Hym.: Trichogrammatidae) در شش دمای ثابت و بررسی مدل نرخ ذاتی افزایش جمعیت آن در دماهای مختلف. بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 9-6 شهریور، کرج. صفحه­ی 608.

 

9-     صفایی­نیا، م.، صدارتیان جهرمی، ا.، قانع جهرمی، م.، حقانی، م. و زمانپور، م. 1395. ارزیابی سازگاری زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassica (Hym.: Trichogrammatidae) با ارقام انتخابی گوجه­فرنگی در مدیریت تلفیقی شب­پره­ی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae). بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 9-6 شهریور، کرج، صفحه­ی 677.

10-  آزادی قورت، آ.، صدارتیان جهرمی، ا.، حقانی، م. و قانع جهرمی، م. 1395. اثرات میزبان­های مختلف گیاهی بر پارامترهای زیستی کنه­ی تارتن دو لکه­ای Tetranychus urticae (Acari: (Tetranychidae در شرایط آزمایشگاهی.  بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 9-6 شهریور، کرج. صفحه­ی 614.

 

11-  علی­کرمی، م.، چاره­گانی، ح.، عبدالهی، م. و قانع جهرمی، م. 1395. بررسی اثر بازدارندگی عصاره برخی گیاهان بر نماتد ریشه گرهی ( Meloidogyne javanica). بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 9-6 شهریور، کرج. صفحه­ی 371.

 

12-  حیدری، ن.، صدارتیان جهرمی، ا. و قانع جهرمی، م. 1394.  تأثیر زمان­های مختلف تابش اشعه‌ فرابنفش روي پارامترهای زیستی سوسك چهارنقطه‌اي حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae). اولین کنگره بین المللی حشره­شناسی ایران، 9-7  شهریور، تهران. صفحه­ی 227.

 

13-  نگهبان، م.، صدارتیان جهرمی، ا.، قانع جهرمی، م. و حقانی، م. 1394. پیش­آگاهی شب­پره­ میوه آلو Grapholita funebrana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از گرمای مؤثر روزانه. اولین کنگره بین المللی حشره‌شناسی ایران، 9-7  شهریور،  تهران. صفحه­ی 148.

 

14-    رنجبر، س. ف.، حقانی، م.، صدارتیان، ا. و قانع جهرمی، م. 1393. زیست­شناسی مقایسه­ای کنه تارتن دو لکه­ای Tetranychus urtica (Acari: Teranychidae) روی پنج رقم رز در شرایط آزمایشگاهی. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 4-1 شهریور، ارومیه. صفحه­ی­ 937.

 

15-    علی اوغلی، ن.، ملازاده اقدم، م. و قانع جهرمی، م. 1391. بررسی اثر شکل و ارتفاع نصب تله­های فرمونی در میزان شکار کرم سیب Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Olethreutidae) در منطقه سراب. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور، شیراز. جلد اول صفحه­ی 625.

 

16-    علی اوغلی، ن.، ملازاده اقدم، م. و قانع جهرمی، م. 1391. بررسی کارآیی و تغییرات جمعیت پارازیتوئیدهای لارو سرخرطومی یونجه Hypera postica Gyll. (Coleoptera: Curculionidae) در منطقه سراب. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور، شیراز. جلد اول صفحه­ی 10.

 

 

17-    علی اوغلی، ن.، ملازاده اقدم، م. و قانع جهرمی، م. 1391. محاسبه تنوع گونه­ای دشمنان طبیعی سرخرطومی یونجه Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae) در منطقه سراب. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور، شیراز،     جلد اول صفحه­ی 111.

 

18-    علی اوغلی، ن.، ملازاده اقدم، م. و قانع جهرمی، م. 1391. بررسی حضور، تغییرات جمعیت و پایش کرم سیب   (Lep.: Olethreutidae)Cydia pomonella L.  با استفاده از تله­های فرمونی و تعیین میزان خسارت آن در شهرستان سراب. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 1391، شیراز. جلد اول صفحه­ی 626.

 

19-    پناهی، ا.، فهیم، م.، صفوی، س. ع.، صفرعلیزاده، م. ح. و قانع جهرمی، م. 1391. ارزیابی اثر حشره کش اوبرون در مقایسه با اسانس سه گیاه دارویی و تأثیر توأم آنها روی پوره سن اول سفید بالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum West.) در شرایط آزمایشگاهی. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور، شیراز. جلد اول صفحه­ی 236.

 

20-    صادقی، غ.، قانع جهرمی، م. و افشاری، ح. 1390. بررسی حساسیت حشرات کامل Tribolium castaneum (Herbest) و Sitophilus oryzae (L.) به اسپینوزاد. پنجمین همایش منطقه­ای یافته­های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور). 29-28 اردیبهشت، دانشگاه کردستان.

 

21-    قانع جهرمی، م. و صادقی، غ. 1389. مقایسه حساسیت حشرات کامل Rhyzopertha dominica (F.) و Tribolium castaneum (Herbest)  به فشارهای پایین. چهارمین همایش منطقه­ای یافته­های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور). 23-22 اردیبهشت، دانشگاه کردستان.

 

22-    حسینی، س. ع.، پورمیرزا، ع. ا.، عبادالهی، ع.، قانع جهرمی، م. و اله­ویسی، س. 1389. بررسی اثر دو حشره­کش رایج در گلخانه بر توانایی پارازیتیسم مراحل مختلف نابالغ سفیدبالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum Westwood) توسط زنبور Encarsia inaron Walker در شرایط گلخانه. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 12-9 مرداد، تهران. جلد اول صفحه­ی 175.

 

23-    قانع جهرمی، م. و پورمیرزا، ع. ا. 1385. استفاده از مقادیر متفاوت خلاء در طول زمان­های مختلف جهت کنترل حشرات انباری. هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 14-11 شهریور، تهران.

 

24-    قانع جهرمی، م. و پورمیرزا، ع. ا. 1385. تعیین باقیمانده آکرولین در گندم و برنج. هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 14-11 شهریور، تهران.

25-    عبدی، س.، فیاض­مقدم، ا.، قدیم­زاده، م. و قانع جهرمی، م. 1385. بررسی اثرات حذف برگ با سه شدت در چهار مرحله زایشی بر روی میزان عملکرد و روغن دو رقم هیبرید آفتابگردان. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 7-5 شهریور، تهران.

 

3-2-  مقالات کامل چاپ شده­ی ISI

 

1-        Seyedizadeh, S., Ghane-Jahromi, M., Sedaratian-Jahromi, A. and Faraji, F. 2017. Discovery of the predatory mite Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) in some rose greenhouses in Iran and describing variation in spermathecal calyx shape. Persian Journal of Acarology, 6(1): 67-70.

 

2-        Heidari, N., Sedaratian-Jahromi, A. and Ghane-Jahromi, M. 2016. Possible effects of Ultraviolet ray (UV-C) on biological traits of Callosobruchus maculatus (Col.: Chrysomelidae). Journal of Stored Products Research, 69: 91-98.

 

3-        Negahban, M., Sedaratian-Jahromi, A., Ghane-Jahromi, M. and Haghani, M. 2016. Monitoring of an Iranian population of Grapholita funebrana (Lep.: Tortricidae) using sex pheromone traps: A applicable procedure for sustainable management. Entomofauna, 37: 241-252.

 

4-        Rahsepar, A., Haghani, M., Sedaratian-Jahromi. A., Ghane-Jahromi, M. and Farrar, N. 2016. Different cucumber (Cucumis sativus) varieties could affects biological performance of cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Het.: Aphididae), A case study at laboratory conditions. Entomofauna, 37: 353-364.

 

5-        Ghane-Jahromi, M., Pourmirza, A. A., Sadeghi, G. R. and Hoseini, S. A. 2012 a. Using different amounts of vacuum and acrolein in various exposure periods to control two stored products insects. Archive of Phytopathology and Plant Protection, 45(5): 526-533.

 

6-        Ghane-Jahromi, M., Pourmirza, A. A. and Safaralizadeh, M. H. 2012 b. Repellent effect of Sirinol (garlic emulsion) against Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae) and Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) by three laboratory methods. African Journal of Biotechnology, 11: 280-288.

 

7-        Hoseini, S. A., Pourmirza, A. A., Ebadollahi, A. and Ghane-Jahromi, M. 2012. Impact of two conventional insecticides on different stages of Encarsia inaron Walker parasitizing the whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood under greenhouse condition. Archive of Phytopathology and Plant Protection, 45(3): 268-275.

 

8-        Ghane-Jahromi, M., Pourmirza, A. A. and Safaralizadeh, M. H. 2011 a. Evaluation of the mortality of two stored-product insects by garlic emulsion (Sirinol) in combination with low air pressure. African Journal of Biotechnology, 10: 19650-19657.

 

9-        Ghane-Jahromi, M., Pourmirza, A. A. and Safaralizadeh, M. H. 2011 b. Repellent activity of Sirinol (Garlic emulsion) on adults of Rhizopertha dominica (F.) and Sitophilus oryzae (L.) with two Laboratory methods. South Asian Journal of Experimental Biology, 1: 268-276.

 

 

10-    Sadeghi, G. R., Ghane-Jahromi, M., Pourmirza, A. A.,  Abdolmaleki, A. and Ebadollahi, A. 2011. Studies on the contact effect of Spinosad on adult of Tribolium castaneum (Tenebrionidae), Sitophilus oryzae (Curculionidae) and Oryzaephilus surinamensis (Silvanidae) under laboratory conditions. Munis Entomology & Zoology Journal, 6: 241-245.

 

 

4-2- خلاصه مقالات چاپ شده­ی­ خارجی

 

1-      Ghane-Jahromi, M., Hoseini, S. A. and Abbasipour, H. 2011. Effects of Acrolein on germination, vigor criteria, included of T50, GR, plumule and radical length, and the weight of wheat plant in both wet and dry state. Global Conference on Entomology, 5-9 March, Chiang Mai, Thailand. P, 414.

 

2-        Ghane-Jahromi, M. and Pourmirza, A. A. 2005. Fumigant action of acrolein on developmental stages of Tribolium castaneum, Callosobruchus chinensis, Rhyzopertha dominica, Sitophilus oryzae and Oryzaephilus surinamensis. 5th Asia Pacific Congress of Entomology, 18-21 October, Jeju, Korea. P, 209.

 

3-        Ghane-Jahromi, M. and Pourmirza, A. A. 2005. Simultaneous evaluation of different amounts of vacuum and acrolein in various exposure periods for the control of Tribolium castaneum adults. 5th Asia Pacific Congress of Entomology, 18-21 October, Jeju, Korea. P, 210.

 

4-        Ghane-Jahromi, M. and Pourmirza, A. A. 2005. Determination of acroleinʼs residue in wheat and rice by gas chromatography. 5th Asia Pacific Congress of Entomology, 18-21 October, Jeju, Korea.

 

5-        Ghane-Jahromi, M. and Pourmirza, A. A. 2005. Application of different amounts of vacuum in various exposure times to control postharvest insect pests. 5th Asia Pacific Congress of Entomology, 18-21 October 2005, Jeju, Korea.

 

 

 

5-2- پایان­نامه­های راهنمایی شده

 

1-     کنترل تلفیقی شپشه­ی دندانه­دار و شب­پره­ی هندی با استفاده از امولسیون سیر و دماهای پایین، توسط زهرا باقرزاده، زمستان 1393.

 

2-     کنترل تلفیقی Tribolium castaneum و Ephestia kuehniella با استفاده از امولسیون سیر و دماهای پایین، توسط فاطمه نصرالهی، زمستان 1393.

 

3-     اثرات متقابل دماهای پایین و سیرینول در کنترل سوسک چهار­نقطه­ای حبوبات و شپشه­ی گندم، توسط زهرا حسنوندی، زمستان 1393.

 

4-     نیازهای گرمایی و دموگرافی وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassica Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) ، توسط مهرنوش نگهبان (راهنمای دوم)، زمستان 1394.

 

5-     اثرات زیرکشندگی تاکومی روی شب­پره­ی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) و زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) ، توسط الهام فریبرزی، تابستان 1395.

 

6-     اثرات زیرکشندگی اویسکت روی شب­پره­ی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) و زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) ، توسط زهره رضایی، تابستان 1395.

 

7-     تحلیل روابط متقابل سه­گانه­ی غذایی در سیستم گوجه­فرنگی-شب­پره­ی مینوز-پارازیتوئید، توسط منور صفایی­نیا (راهنمای دوم)، تابستان 1395.

 

8-     بررسی اثرات کشندگی و زير كشندگي سم آبامکتین روي کنه­ی تارتن دولکه­ای Tetranychus urticae و کنه­ی شکارگر آن Typhlodromus bagdasarjani در شرایط آزمایشگاهی، توسط صغری سیدی­زاده، زمستان 1395.

 

6-2- پایان­نامه­های تحت راهنمایی

 

1-     بررسی اثرات زیرکشندگی سم اسپیروتترامات روی کنه­ی تارتن دولکه­ای Tetranychus urticae و کنه­ی شکارگر آن Amblyseius swirskii در شرایط آزمایشگاهی، توسط سعید بامداد.

 

2-     بررسی اثرات زیرکشندگی سم اسپیرومسیفن روی کنه­ی تارتن دولکه­ای Tetranychus urticae و کنه­ی شکارگر Neoseiulus californicus در شرایط آزمایشگاهی، توسط فهیمه رجایی.

 

3-     بررسی اثرات زیرکشندگی سم پروتئوس روی شته­ی جالیز Aphis gossypii و زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani در شرایط آزمایشگاهی، توسط مرضیه مجیدپور.

 

4-     ارزیابی اثرات زیرکشندگی سم بایفنازیت روی کارایی بیولوژیک کنه­ی Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) و کنه­ی شکارگر Neosiulus cucumeris (Acari: Phytoseiidae)، توسط الهام رضایی(راهنمای دوم).

 

7-2- پایان­نامه­های مشاوره شده

 

1-        مطالعه­ی تأثیر بازدارندگی عصاره­ی گیاهی جاشیر و مرزه بر کنترل نماتد غده­ی ریشه­ی گوجه­فرنگی، توسط شریفه مظفریان، زمستان 1393.

 

2-        پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه­ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) و تعیین میزان حساسیت این آفت نسبت به سم پالیزین روی برخی ارقام تجاری رز (Rose sp.)، توسط سیده فاطمه رنجبر، زمستان 1393.

 

3-        اثر بازدارندگی عصاره­ی گیاهی بابونه و رزماری بر نماتد ریشه­گرهی Meloidogyne javanica ، توسط یاسمن موسوی قوام آباد سفلی. تابستان 1394.

 

4-        تأثیر عصاره­ی گیاهان بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach) و باباآدم (Arctium lappa Linne) بر نماتد ریشه­گرهی (Meloidogyne javanica Chitwood) در گوجه­فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه، توسط فرزانه رفیعی منصورآبادی. تابستان 1395.

 

5-      بررسی روابط متقابل سطوح سه­گانه­ی غذایی بین ارقام مختلف گوجه­فرنگی، شب­پره­ی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) و زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)، توسط نسرین حیدری. تابستان 1395.

 

6-      اثر بازدارندگی عصاره­ی گیاهی پنیرک، شقایق وحشی و گردو بر نماتد ریشه­گرهی Meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه، توسط مرضیه علی­­کرمی، زمستان 1395.

 

8-2- پایان­نامه­های تحت مشاوره

          

1-   ارزیابی نیروهای پایین-بالای برخی گیاهان میزبان گلخانه­ای روی کارایی بیولوژیک کنه­ی تارتن دولکه­ای Tetranychus urticae و کنه­ی شکارگر آن Typhlodromus bagdasarjani. مطالعه­ی موردی سیستم غذایی سه سطحی، توسط افسون آزادی.

 

2-  بررسی سیستم عصبی مرکزی و سلول­های عصبی-ترشحی در زنبورهای بالاخانواده­ی Apoidea برای درک اهمیت آن­ها در مطالعات تبارشناسی، توسط یونس رستمی.

 

3-  کنترل بیولوژیک تلفیقی کنه­ی تارتن دو لکه­ای Tetranychus urticae با استفاده از کنه­ی شکارگر Neoseiulus cucumeris و قارچ بیمارگر Beauveria bassiana، توسط مصطفی زمان­پور.

 

4-  برهم­کنش­های قارچ­های بیمارگر Beauveria bassiana و زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym.:Braconidae) در مدیریت تلفیقی شته ی جالیز Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، توسط زینب نجفی سی سخت.

 

5-  تعاملات زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae با زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae) در برنامه­های مدیریتی Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، توسط زهرا علیزاده گل سفیدی.

 

 

3- سوابق آموزشی

نام دانشگاه یا موسسه

عناوین درس­ها

دانشگاه آزاد جهرم

مقطع کارشناسی: سم­شناسی و آفات انباری

دانشگاه یاسوج

مقطع کارشناسی: آفات انباری، آفات مهم گیاهان زراعی، حشره شناسی و دفع آفات، تکنولوژی مبارزه شیمیایی، عملیات کشاورزی، آشنایی با کامپیوتر

مقطع کارشناسی ارشد: سم­شناسی تکمیلی، روش پژوهش، ناقلین بیمارگرهای گیاهی

 

v             سایر موارد

 

ü  معلم برتر دانشکده­ی کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 94-95

ü  شرکت در دوره­­ی آموزشی روش­ها و فنون تدریس 1

ü  شرکت در دوره­ی آموزشی مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

ü  شرکت در دوره­ی آموزشی اخلاق در پژوهش

ü  شرکت در کارگاه آموزشی فرآیند ثبت اختراع

ü  شرکت در کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) و کاربردهای آن در آنالیز باقیمانده سموم کشاورزی

 

 

4- سوابق فرهنگی-ورزشی

 

1-4- کسب مقام قهرمانی مسابقات تنیس روی میز ایام ا... دهه­ی فجر در دانشگاه یاسوج سال 1394

 

5- زمينه­ی مطالعاتي

 

-        سم­شناسی: زیست­سنجی با سموم شیمیایی و بوتانیک (اسانس­ها و عصاره­ها)، بررسی اثرات زیست­محیطی سموم با آنالیز و تعیین بقایای آن­ها (توسط دستگاه­های  GC-MSو HPLC) در محصولات کشاورزی و محیط­زیست، ارزیابی اثرات زیرکشندگی سموم روی پارامترهای تولیدمثلی و رشد جمعیت آفات و دشمنان طبیعی آن­ها (سم­شناسی دموگرافیک)

 

-         کنترل آفات انباری: با استفاده از روش­های فیزیکی (فشارهای پایین هوا، دماهای پایین و UV-C)، فرمولاسیون­های گیاهی با خاصیت دور­کنندگی-کشندگی و تلفیق این روش­ها با یکدیگر

 

-        بررسی امکان کنترل تلفیقی (IPM) آفات گلخانه­ای­ با تکیه بر ارقام مقاوم گیاه، سموم انتخابی با دوره­ی کارنس کم و دشمنان طبیعی بومی

 

 

عنوان رساله دکتری

 

کنترل پنج گونه حشره­ی آفت محصولات انباری با سیرینول، قرص سیر، پالیزین و خلاء

 

 

عنوان پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد

 

بررسی اثر تدخینی آکرولین و مقادیر متفاوت خلاء در کنترل حشرات انباری

 

 

عنوان سمینار کارشناسی

 

 

رفتارهای جفت­گیری در حشرات