Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

به نام خدا

مشخصات و سوابق علمي، آموزشی، پژوهشي و اجرایی

نام و نام­خانوادگي: عليرضا منفرد

تاريخ تولد: 3/5/1350

محل تولد: استان فارس، شهرستان نورآباد ممسني

آخرين مدرک تحصیلی: دکتري

وضعیت استخدامی: رسمی- قطعی

تاهل: متاهل

همسر: خانم شهرزاد ازهاری، دانشجوی دکتری کنه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس ورودی مهرماه 1391

 

تحصيلات

درجه

رشته تحصيلي

محل تحصيل

سال هاي

کارشناسي

گياه­پزشکي

دانشگاه شيراز

1377- 1373

کارشناسي ارشد

حشره­شناسي کشاورزي

دانشگاه تربيت مدرس

1380-1378

دکتري

حشره­شناسي کشاورزي

دانشگاه تربيت مدرس

1387-1382

گرانت های داخلی وخارجی پژوهشی

ردیف

کشور محل پژوهش

عنوان موسسه/ دانشگاه

مدت زمان

سال

موضوع پژوهش مشترک

موسسه/ وزارت خانه حمایت کننده

1

انگلستان

Natural History Museum of London

6 ماه

2008

Bumblebees of Iran

وزارت علوم ایران

2

بلژیک

Mons University, Lab of Zoology

1 ماه

2015

Bumblebees of Iran

موسسهFNRS

3

بلژیک

Mons University, Lab of Zoology

 3 ماه

2016

Anthophora of Iran

موسسهFNRS

4

*بلژیک

Mons University, Lab of Zoology

3ماه

2017

Anthophora & Amegilla of Iran

موسسهFNRS

  • این فرصت تایید شده و هزینه آن از سال گذشته، در حساب پرفسور راسمونت می باشد که در سال 2017 به لطف الهی، اینجانب در زمان مناسب، به بلژیک سفرخواهم کرد.

تخصص: حشره‌شناسی کشاورزی، بیوسیستماتیک (زنبورهای گرده‌افشان بالاخانواده Apoidea شامل ۶ خانواده موجود در ایران.)

فعالیت‌های شاخص

1- تأسیس «موزه حشرات گرده‌افشان ایران»، با بیش از بیست هزار نمونه از سراسر ایران (در این موزه همچنین نمونه‌هایی از زنبورهای گرده‌افشان بالاخانواده Apoidea  از بیشتر کشورهای اروپایی موجود است).

2- تأسیس شرکت دانش بنیان «زیست گرده افشان دنا، ZGD»؛ ش. ث. 7046 با کد ملی 14004267040 در زمینه پرورش زنبورهای گرده افشان گلخانه برای گلخانه و باغات

3- پژوهشگر برجسته دانشگاه یاسوج با حکم معاون پژوهشی دانشگاه در سال 1395

4- فنآور برتر کشور (هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر ملی) با حکم وزیرعلوم تحقیقات و فنآوری 1395

5- پروژه‌های مشترک با متخصصین بزرگ جهانی مانند پرفسور پل اچ. ویلیامز روی زنبورهای جنس Bombus ایران از موزه تاریخ طبیعی لندن و دکتر آندریاس مولر دانشگاه زوریخ سوئیس و دکتر کریستوف پراز استاد دانشگاه نوشاتل سوئیس روی حانواده Megachilidae  و پرفسور پیر راسمونت از دانشگاه مانس بلژیک روی جنس‌های Anthophora و Amegilla ایران. این پرورژه ادامه دارد و اینجانب تحت برنامه Professor Visit طی چند سال در دانشگاه مانس بلژیک با هزینه خودشان روی زنبورهای ایران کار می‌کنم.  اینجانب همچنین در ارتباط با بیش از بیست متخصص جهانی در بالاخانواده Apoidea برای تشخیص گونه های زنبورهای این بالاخانواده در ایران هستم.

6- عضویت در هیات تحریریه مجله بین المللی علمی- پژوهشی انجمن حشره شناسی فرانسه با نام:

 Annales de la Société entomologique de France, (International Journal of Entomology)

برای رویت نام اینجانب در بورد این مجله لطفا به آدرس اینترنتی زیر مراجعه شود:

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=tase20

این مجله دارای 187 سال قدمت بوده و در زمره مجلات ISI و دارای ضریب تاثیر می باشد: 2015 Impact Factor: 0.575

7- نماینده غرب آسیا در گروه تخصصی سازمان IUCN، این سازمان در رابطه با حفاظت از گونه های در معرض خطر جانوری فعال می باشد. اینجانب نماینده West Asia در گروه تحصصی زنبورهای گرده افشان (زنبورهای مخملی) می باشم. برای رویت نام اینجانب در گروه تخصصی این سازمان به آدرس زیر مراجعه شود:

https://www.iucn.org/specialist-groups/bumblebee-sg/about/ssc-specialist-groups-and-red-list-authorities-directory-2

مسئولیت‌های اجرایی

1- نماینده وزیر علوم تحقیقات و فنآوری در شورای نظام مهندسی استان کهگیلویه و بویر احمد

2- مدیرآموزش دانشگاه یاسوج

3- عضو شورای فنآوری دانشگاه

4-عضو شورای انتشارات دانشگاه

5- عضو کمیته مشورتی شورای فرهنگی دانشگاه

6- عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی

7- مدیرگروه گیاهپزشکی

8- عضو کارگروه تخصصی کمیته جذب دانشگاه

 

عنوان رساله دکتری

شناسایی و تنوع گونه‌ای زنبورهای مخملی Bombus spp. (Hymenoptera: Apidae) در رشته کوه‌های البرز و زاگرس و زیست شناسی زنبور Bombus terrestris L. (در شرایط کنترل شده).

Identification and Species Diversity of Bumblebees, Bombus spp. (Hymenoptera: Apidae) in Alborz and Zagros Mountains of Iran and Biology of Bombus terrestris L. (in Controled Conditions).

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

 ارزیابی مقاومت در لاین‌ها، هیبریدها و ارقام کلزا به شته مومی کلم  (Brevicoryne brassicae L.) در شرایط کنترل شده و مزرعه

Evaluation of resistance to cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) in rapeseed (Brassica napus L.) lines, hybrids and varieties In Control condition and under natural field infestation.

 

 

 

دروس تدریس شده توسط اینجانب در دانشگاه یاسوج:

کارشناسی

ارشد

۱- رده بندی حشرات

۱- سیستماتیک حشرات

۲- حشرات گرده افشان و زنبور عسل

۲- مورفولوژی حشرات

۳- آفت شناسی

۳- کنه شناسی تکمیلی

4- کنه شناسی

4- رفتارشناسی حشرات

5- حشره شناسی و دفع آفات  (دانشجویان زراعت)

 

6- جانورشناسی

 

7- آشنایی با کامپیوتر

 

 

مهارت زبان های خارجی

1- زبان انگلیسی

2- زبان فرانسوی (مقدماتی)


مقالات علمی پژوهشی و ISI

 (علمی- پژوهشی1)

1- عليرضا منفرد، سعيد محرمي‌پور و يعقوب فتحي پور (1382) ارزيابي مقاومت ٢٧ لاين، هيبريد و رقم كلزا(Brassica napus L.) به شته مومي كلم Brevicoryne brassicae L.)) در شرايط آلودگي طبيعي در مزرعه. مجله علوم كشاورزي ايران (دانشگاه تهران). جلد ٣٤ ، شماره ٤، 987- 994.

(علمی- پژوهشی2). مستخرج از تز کارشناسی ارشد نویسنده اول.

2- سعید محرمي پور، علیرضا منفرد و یعقوب فتحي پور (1382). مقايسه نرخ ذاتي افزايش  جمعيت و ميانگين نرخ رشد نسبي شته مومي كلم(Brevicoryne brassicae)  بر روي چهار رقم كلزا ( (Brassica   napus  L. ) در اتاق رشد.  مجله دانش كشاورزي (دانشگاه تبریز)، جلد 13 شماره 3 صفحات 79-86. مستخرج از تز کارشناسی ارشد نویسنده اول.

(علمی- پژوهشی3)

3- تقوي، ا.، طهماسبي، غ.، طالبي، ع.، زرنگار، عمنفرد، ع، و نظريان ح. 1387. شناسايي زنبورهاي مخمليBombus spp.)) و مطالعه تنوع گونه­اي آن‌ها در دو منطقه كوهستاني استان‌هاي تهران و قزوين. مجله پژوهش­هاي کشاورزي دانشگاه اصفهان. علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، شماره45(الف)، ص325-336.

(علمی- پژوهشی4)

4- راضيه ظل انوار، مصطفي حقاني، محمد جواد کرمي، عليرضا منفرد (1390) تاثير حشرات گرده افشان بر ميزان تشکيل ميوه سيب رقم گلاب در منطقه شيراز، فصلنامه تخصصي تحقیقات حشره شناسي، جلد 3 شماره 2 صفحات 153- 162.

(علمی- پژوهشی5)

5- ابوالفضل تقوی،  غلامحسی طهماسبی، علی‌اصغر طالبی، علی زرنگار، علي‌رضا منفرد ، حسن نظريان (1378). تنوع گونه‌ای زنبورهای مخملی(Bombus spp.) در دو منطقه کوهستانی البرز مرکزی ايران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اصفهان. ص. 325-336

 

(ISI-1) (علمی- پژوهشی)

6. Monfared, A., Talebi, A. A., Tahmasbi, G.,Williams, P. H.,  Ebrahimi, E.  and Taghavi, A.  (2007): A Survey of the Localities and Food Plants of the Bumblebees of Iran (Hymenoptera: Apidae: Bombus).  Entomologia Generalis, 30 (4) 283-299.

(ISI-2) (علمی- پژوهشی)

7. Monfared, A., Talebi, A. A., Tahmasbi, G., Williams, P. H., Ebrahimi, E. and Biesmijer, K. (2009) Bumblebee (Hymenoptera: Apidae) diversity and abundance in the Iranian Alborz Mountains. Zoology in the Middle East,46, 234-242.

(ISI-3) (علمی- پژوهشی)

8. Tahmasbi, G.,Taghavi, A., Ebrahimi, E, Talebi, A., Zarnegar, A., and Monfared, A, 2008. Identification and Distribution of Bumblebees (Hymenoptera: Apidae, Bombus spp.) in Central Elburz Mountains of Iran. Entomofauna, Band 29, Heft, 20: 265-280.

(ISI-4) (علمی- پژوهشی)

9. Jerome G. Rozen Jr1, Hikmet Özbek2, John S. Ascher3, Claudio Sedivy4, Christophe Praz5, Alireza Monfared6, and Andreas Müller7 (2010). Nests, Petal Usage, Floral Preferences, and Immatures of Osmia (Ozbekosmia) avosetta (Megachilidae: Megachilinae: Osmiini), Including Biological Comparisons with Other Osmiine Bees. American Museum Novitates 3680 :1-22.

(ISI- 5) (علمی- پژوهشی)

10. Williams PH, Brown MJF, Carolan JC, An J-D, Goulson D, Aytekin AM, Best LR, Byvaltsev AM, Cederberg B, Dawson R, Huang J-X, Ito M, Monfared A, Raina RH, Schmid-Hempel P, Sheffield CS, Sima P, and Xie Z-H. (2012). Unveiling cryptic species of the bumblebee subgenus Bombus s. str. world-wide with COI barcodes (Hymenoptera: Apidae). Systematics and Biodiversity 10: 21-56.

(ISI-6) (علمی- پژوهشی)

11. KHODAPARAST, R & MONFARED, A (2012) A survey of bees (Hymenoptera: Apoidea) from Fars Province, Iran. Zootaxa 3445: 37–58. www.mapress.com/zootaxa/

(ISI-7) (علمی- پژوهشی)

12. Razeyeh KHODAPARAST & Alireza MONFARED (2013) Taxonomic Studies on Osmiine Bees (Hymenoptera, Apoidea: Megachilidae )of Fars Province (Iran). Entomofauna. Band 34, Heft 19: 229-260.

(ISI-8) (علمی- پژوهشی)

13.Saman MONFARED, Kavoos KHORSHIDIAN, Alireza MONFARED, Zargham MOHAMMADI & Razeyeh KHODAPARAST (2013). Prediction of Bees (Apoidea, Hymenoptera) Frequency and Distribution Using Best linear Spatial Prediction Techniques (Kriging and Cokriging). Entomofauna. Band 34, Heft 5: 81-104.

(ISI-9) (علمی- پژوهشی)

14. A. BEHESHTI, A. MONFARED, R. AMIRI FAHLIANI & H. MOHAMMADI (2013). Egg laying in workers of Bombus terrestris L. (Hymenoptera, Apidae) out of colony in laboratory conditions. Linzer biologische Beiträg. . 45/1. 285-296.

 

(ISI-10) (علمی- پژوهشی)

15. A. MONFARED, S. AZHARI & E. GILASIAN (2013). Volucella bombylans (Syrphidae, Diptera) recorded from a colony of Bombus mesomelas (Apidae, Hymenoptera) in Iran. Linzer biologische Beiträg.45/1. 829-836.

(ISI-11) (علمی- پژوهشی)

16. Razeyeh Khodaparast and Alireza Monfared (2013). On the eucerine bees of Fars province, Iran (Hymenoptera: Apoidea: Apidae). Zoology in the Middle East, Vol. 59, No. 3, 326-341.

(ISI-12) (علمی- پژوهشی)

17. Parisa Abdoli & Alireza Monfared (2013). Identification and Analysis of the Labial Gland Secretions of the Male Bombus (Psithyrus) vestalis (Hymenoptera: Apidae) native Iran. Linzer biologische Beiträg. 45 (2). 1471- 1478.

(ISI-13) (علمی- پژوهشی)

18. Marzeyeh Hatami, Alireza Monfared, Mostafa Haghani and Reza Amiri Fahliani (2013). Effect of Bombus terrestris L. (Hymenoptera, Apidae) pollinating on flowering and fruiting trends of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum). Linzer biologische Beiträg.45 (2). 1471- 1478.

(ISI-14) (علمی- پژوهشی)19. Parisa Abdoli & Alireza Monfared (2014). Identification and analysis of the labial gland secretions in three species of subgenus Thoracobombus (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) native Iran. Journal of Crop Protection. Journal of Crop Protection. 2014, 3 (3): 357-367

 (ISI-15) (علمی- پژوهشی)

20. Parisa Abdoli, Alireza Monfared and Paul H. Williams (2016). Distinguishing Species among the Males of the Bumblebees (Hymenoptera, Apidae, Bombus) of Iran. Zootaxa, under review (Correcting referees comments).

 

(ISI-16)(علمی- پژوهشی)

21. Maryam Kolaei, Mohammad Abdollahi, Alireza Monfared (2016). Description and population changes of Schistonchus caprifici the nematode associated with the pollinator fig wasp, Blastophaga pscens, in Estahban, Iran. Entomofauna, 37. 1-12.

(ISI-17)(علمی- پژوهشی)

22. Setare Kiani Bakiani, Alireza Monfared*, Hamidreza Hajiqanbar and Shahrzad Azhari (1395) A survey on Apoidea bees (Insecta: Hymenoptera) and their associated mites in Fars Province, Iran, Journal of Insect Biodiversity and Systematics 02 (2): 285–299.

 (علمی- ترویجی)

23- علیرضا منفرد، مراد خضرزاده (1394). سوسک های کوچک کندو (Small Hive Beetle)، تشخیص، اپیدمیولوژی و روش‌های کنترل. مجله صنعت خوراک، دام، طیور و آبزیان، شهریور 1394 شماره 197

 

 

مقالات کامل در همایش‌ها

1- سامان منفرد، كاووس خورشيديان، ضرغام محمدي، عليرضا منفرد، راضيه خداپرست (1390)، بررسي پراكندگي زنبورهاي گرده­افشان بالا­خانواده ) Apoidea ( در استان فارس با استفاده از روش‌هاي آمار فضايي كريجينگ و كوكريجينگ، هشتمين سمينار احتمال و فرايند­هاي تصادفي، گيلان، ايران. 202-205.

2- مرضيه حاتمي، عليرضا منفرد، مصطفي حقاني، علي آرمينيان (1390)، بررسي كارآيي زنبورهاي مخملي (Bombus terrestris L. (Hymenoptera, Apidae) در گرده افشاني گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum ( در شرايط گلخانه، اولين كنگره ملي علوم و فناوري هاي نوين كشاورزي دانشگاه زنجان، 575- 578.

3- راضيه خداپرست، عليرضا منفرد (1390) جمع‌آوري و شناسايي زنبورهاي گرده‌افشان خانواده Apidae   (Hymenoptera, Apoidea) در استان فارس، اولين كنگره ملي علوم و فناوري هاي نوين كشاورزي دانشگاه زنجان، 583- 586.

4- راضيه خداپرست، عليرضا منفرد (1390) جمع‌آوري و شناسايي زنبورهاي گرده‌افشان خانوادهHalictidae (Hymenoptera, Apoidea) در استان فارس، اولين كنگره ملي علوم و فناوري هاي نوين كشاورزي دانشگاه زنجان، 566- 569.

5- پريسا عبدلي، عليرضا منفرد، مهراورنگ قايدي، شهرزاد ازهاري (1390)، شناسايي برخي از ترکيبات فرموني غدد لبي زنبور Bombus terrestris، اولين كنگره ملي علوم و فناوري هاي نوين كشاورزي دانشگاه زنجان، 570- 574.

6. Maryam Kolaei, Alireza Monfared, Mohammad Abdollahi, Hossein Faghih (2013). Some biological characters of Blastophaga psenes (L.) (Hym. Agaonidae), pollinator wasp of Ficus carica in Estahban (Fars Province). The second International Conference on Agriculture and Natural Resources. 939-942.

 

7. Alireza Monfared, Ali Beheshti, Morad Khezrzadeh (2013). Laboratory rearing of Bombus terrestris L. (Hymenoptera, Apidae) native of iran. The second International Conference on Agriculture and Natural Resources.956- 959.

 

8. Alireza Monfared, Hosein Aurangi, Reza Amiri Fahliani (2013). Effect of Bombus terrestris L. (Hymenoptera, Apidae) reared colony on the tomato, cucumber, bell pepper and eggplant in greenhouse in Iran. The second International Conference on Agriculture and Natural Resources.960- 963.

 

 

مقالات ارایه شده در کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی

1- محرمي پور، س.، منفرد، ع. ر.، فتحي پور، ي. و طالبي، ع. ا. 1381. مطالعه خاصيت آنتي بيوزي چهار رقم كلزا ( Brassica   napus  L. ) به شته مومي كلم Brevicoryne brassicae L.)) در اتاق رشد. پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، ص 97-98.

2- محرمي پور، س.، منفرد، ع. ر.، فتحي پور، ي. و طالبي، ع. ا. 1381. بررسي مقاومت آنتي زنوزي 27 رقم كلزا ( Brassica   napus  L. ) به شته مومي كلم Brevicoryne   brassicae  L.)) در اتاق رشد. پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، ص 98-99.

3- منفرد، ع. ر.، محرمي پور، س.، فتحي پور، ي. و طالبي، ع. ا. 1381. تحمل ارقام كلزا (Brassica   napus  L.) به شته مومي كلم  (Brevicoryne   brassicae L.). پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، ص 100.

4- منفرد، ع.، طالبي، ع. ا. و ازهاري، ش. (1383). ضرورت انجام مطالعات سيستماتيکي و بيولوژيکي زنبورهاي مقدس(Bumblebees) با توجه به اهميت آنها در گرده افشاني و افزايش عملکرد محصولات کشاورزي در ايران، چکيده مقالات دومين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان علوم کشاورزي سراسر کشور، صفحه، 162.

5- منفرد, ع.، طالبي, ع.، طهماسبي،غ ويليامز، پ.ا، ابراهيمي، ا. و نظريان، ح، 1386، شناسايي گياهان دارويي و برخي زنبورهاي گرده افشان آنها (Hym.: Apidae: Bombus sp.) در مناطق کوهستاني البرز و زاگرس ايران.خلاصه مقالات سومين همايش گياهان دارويي. دانشگاه شاهد تهران. صفحه 227.

6- منفرد, ع.، طالبي, ع.، طهماسبي،غ .، ابراهيمي، ا و  ويليامز، پ. ا. 1386، مقايسه الگوهاي لانه‌گزيني و ساختاركلني‌هاي طبيعي سه گونه از زنبورهاي مخملي (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) در تهران. خلاصه مقالات ششمين سمينار پژوهشي زنبور عسل کشور. کرج. صفحه 45.

7- منفرد, ع.، طالبي, ع.، طهماسبي،غ .، ابراهيمي، ا و  ويليامز، پ. ا. 1386، فراواني و تنوع‌گونه‌اي زنبورهاي مخملي (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) در مناطق كوهستاني دو استان ايران در سبلان. خلاصه مقالات ششمين سمينار پژوهشي زنبور عسل کشور. کرج. صفحه 47.

8- منفرد, ع.، طالبي, ع.، طهماسبي، غ. و ابراهيمي، ا. 1387، وجود عامل بيماريزاي ميكروسپوريديايي  Nosema bombi (Microsporidia: Nosematidae) در جمعيت هاي طبيعي زنبورهاي مخملي (Hymenoptera, Apidae, Bombus sp.) مناطق کوهستاني البرز مرکزي در ايران. خلاصه مقالات هجدهمين کنگره گياه­پزشکي ايران، همدان، جلد اول، صفحه 25.

9- منفرد, ع.، طالبي, ع.، طهماسبي، غ. و ابراهيمي، ا. 1387، شناسايي و پراکنش زنبورهاي مخملي Bombus sp.(Hymenoptera, Apidae) در رشته کوه هاي البرز و زاگرس ايران. خلاصه مقالات هفدهمين کنگره گياه پزشکي ايران، کرج، جلد اول، صفحه 100.

10- عليرضا منفرد، پل اچ. ويليامز، شهرزاد ازهاري، محمدرضا ميرزايي، پريسا عبدلي، الهام کرمي، محمود احمدي منصور آباد، سيد حامد هاشمي مهر، يونس گذشتي، محمد پورعلي، رضا فلسفي، قائم خردمند، حميد الهي، نفيسه جهانگيري سي سخت (1390)،  اولين گزارش از زنبورهاي مخملي (Hym., Apidae, Bombus spp.) از استان کهگيلويه و بويراحمد و تغييرات فصلي جمعيت آن­ها در ياسوج، هفتمين سمينار پژوهشي زنبور عسل، صفحه 166.

11- راضيه خداپرست.، عليرضا منفرد (1390)، گزارش سوسک­هاي تاول­زاي (Coleoptera, Meloidae) مسافر، همراه با زنبورهاي گرده­افشان (Hymeoptera, Apidae, Apinae)Anthophora  از ايران، هفتمين سمينار پژوهشي زنبور عسل، صفحه 111.

12- راضيه خداپرست، عليرضا منفرد (1390)، مطالعه گرده­افشاني زنبورBlastophaga psense (L.)(Hym., Agaonidae)  و گزارش زنبور Philotrypesis caricae(L.)(Hym., Chalcididae) از ميوه­هاي انجير درمنطقه استهبانات، ايران، هفتمين سمينار پژوهشي زنبور عسل، 106.

13- محمد يحيوي نژاد، غلامحسين طهماسبي، عليرضا منفرد (1390)،  بررسي فونستيک زنبورهاي مخملي Bombus spp. استان تهران، هفتمين سمينار پژوهشي زنبور عسل، صفحه 26.

14- شهرزاد ازهاري، عليرضا منفرد، راضيه خداپرست (1390)، شناسايي کنه هاي همزيست لانه کلني زنبورBombus armeniacus L.   (Hymenoptera, Apidae) در استان اردبيل، دومين همايش ملي مديريت کنترل آفات کرمان، صفحه 104.

15- راضيه خداپرست، عليرضا منفرد، آندرياس مولر، کريستف پراز (1390) جمع‌آوري و شناسايي زنبورهاي گرده‌افشان Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea) در استان فارس، دومين همايش ملي مديريت کنترل آفات کرمان، صفحه 103.

 

16. Monfared, A., Talebi, A. A.,  Williams, P. H., Tahmasbi, G.  and Ebrahimi, E.  (2006). Identification and Distribution of Bumblebees, Bombus sp.(Hymenoptera: Apidae)in Iran. Proceedings of 8th European Congress of Entomology. Page 40. (Presentation)

17. Mohammad Yahyavinezhad, Gholamhosein Tahmasbi, Alireza Saboori, Alireza Monfared, Pavel Klimov (2010). Mites Species Associated with Bumblebees (Bombus spp.) in Iran. Proccedings of IXth European Congress of Entomology Budapest, Hungary, 2010

 

18. Alireza Monfared, Shahrzad Azhari (2010) Mutilla saltensis (Mutillidae, Hymenoptera) a parasite of Bombus armeniacus colony in Iran. Proccedings IXth European Congress of Entomology Budapest, Hungary.2010

 

19. Alireza Monfared and Shahrzad Azhari (2010) Volucella bombylans (Syrphidae, Diptera) Recorded from a Colony of Bombus mesomelas (Apidae, Hymenoptera) in Iran. IXth European Congress of Entomology, Budapest, Hungary.2010.

20- شهرام فلامرزی، بهزاد حبيب پور، محمد سعيد مصدق  و عليرضا منفرد (1395)، اولين گزارش زنبور گرده افشان Hoplitis aravensis (Zanden, 1992) (Hymenoptera: Megachilidae)   از ایران، مجموعه مقالات بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران  6 تا 9 شهریور 1395  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صفحه 440.

21- شهرام فلامرزی، بهزاد حبيب پور، محمد سعيد مصدق  و عليرضا منفرد (1395)، بررسي تمايز بين پنج گونه از زنبورهای جنس Megachile Latreille (Hymenoptera: Megachilidae)، با استفاده از ريخت سنجي هندسي بال بر پايه لندمارک های دو سلول زيرکناری مجموعه مقالات بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران  6 تا 9 شهریور 1395 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صفحه 450.

22- منفرد، علیرضا (1395) گزارش زنبور Xylocopa (Proxylocopa) versicolor Alfken 1930 (Apidae, Xylocopinae)  یک گونه جدید از زنبورهای گرده‌افشان، برای فون ایران، اولین کنگره بین المللی و نهمین سمینار پژوهشی زنبور عسل، 6 و 7 بهمن، موسسه علوم دامی کرج.

23- یاسمن حسینی، علیرضا منفرد، مصطفی حقانی (1395) شناسایی زنبورهای گرده‌افشان زیرخانواده‌های  Rhophitinae، Halictinae و  Nomiinae (Apoidea, Halictidae) در ایران، اولین کنگره بین المللی و نهمین سمینار پژوهشی زنبور عسل، 6 و 7 بهمن، موسسه علوم دامی کرج.

24- یاسمن حسینی، علیرضا منفرد، مصطفی حقانی (1395) شناسایی زنبورهای گرده‌افشان جنس (Apoidea, Halictidae) Halictus  در ایران، اولین کنگره بین المللی و نهمین سمینار پژوهشی زنبور عسل، 6 و 7 بهمن، موسسه علوم دامی کرج.

25- یاسمن حسینی، علیرضا منفرد، مصطفی حقانی (1395) شناسایی زنبورهای گرده‌افشان جنس Lasioglossum (Apoidea, Halictidae)  در ایران، اولین کنگره بین المللی و نهمین سمینار پژوهشی زنبور عسل، 6 و 7 بهمن، موسسه علوم دامی کرج.

26- زهره خواجویی، علیرضا منفرد، حجت‌اله محمدی (1395) تفکیک زنبورهای گرده‏افشان قبیله‏ی (Hymenoptera: Apidae)Anthophorini  موجود در موزه‏ی حشرات گرده‏افشان، دانشگاه یاسوج با استفاده از تکنیک ریخت‏سنجی هندسی، اولین کنگره بین المللی و نهمین سمینار پژوهشی زنبور عسل، 6 و 7 بهمن، موسسه علوم دامی کرج.

27- مرجان زکی‌خانی، علیرضا منفرد، حجت‌اله محمدی، امین صدارتیان جهرمی (1395) شناسایی زنبور‌های گرده‌افشان جنس (Apoidea, Megachilidae, Osmini) Osmia ایران، اولین کنگره بین المللی و نهمین سمینار پژوهشی زنبور عسل، 6 و 7 بهمن، موسسه علوم دامی کرج.

28- مرجان زکی‌خانی، علیرضا منفرد، حجت‌اله محمدی، امین صدارتیان جهرمی (1395) شناسایی زنبور‌های گرده‌افشان قبیله‌ی Anthidini (Apoidea, Megachilidae) ایران، اولین کنگره بین المللی و نهمین سمینار پژوهشی زنبور عسل، 6 و 7 بهمن، موسسه علوم دامی کرج.

29-  مرجان زکی‌خانی، علیرضا منفرد، حجت‌اله محمدی، امین صدارتیان جهرمی (1395) شناسایی زنبور‌های گرده‌افشان جنس Megachile (Apoidea, Megachilidae) از برخی نقاط ایران، اولین کنگره بین المللی و نهمین سمینار پژوهشی زنبور عسل، 6 و 7 بهمن، موسسه علوم دامی کرج.

30- مرجان زکی‌خانی، علیرضا منفرد، حجت‌اله محمدی، امین صدارتیان جهرمی (1395) شناسایی زنبور‌های گرده‌افشان  Heriades  و Hoplitis از قبیله‌ی  Osmini (Apoidea, Megachilidae) ایران، اولین کنگره بین المللی و نهمین سمینار پژوهشی زنبور عسل، 6 و 7 بهمن، موسسه علوم دامی کرج.

 

طرح پژوهشي خاتمه یافته دانشگاه ياسوج

1- جمع‌آوري، شناسايي و نگهداري زنبورهاي گرده­افشان بالا­خانواده­ي آپويده­آي بوم­هاي سردسيري استان­کهگيلويه و بويراحمد جهت ايجاد موزه تخصصي حشرات گرده افشان دانشگاه ياسوج (1389).

2- تفکيک گونه‌هاي زيرجنس(Hymenoptera; Apidae, Bombus) Thoracobombus  ايران با استفاده از تکنيک ريخت سنجي هندسي

1-1- مشاوره رساله دکتری

1- شهرام فلامرزی: دانشجوی دکتری شهید چمران اهواز

عنوان رساله: بررسی فونستیک زنبورهای گرده‌افشان خانواده مگاکیلیده (Hym., Apoidea, Megachilidae) در جنوب استان فارس و مطالعه ریخت‌سنجی هندسی بال در جنس Megachile با تاکید بر تحلیل مولفههای اصلی.

2- علی بهشتی: دانشجوی دکتری علوم و تحقیقات تهران

جمع‌آوري و شناسايي زنبورهاي گرده‌افشان(Apoidea) وکنه‌هاي مرتبط با آن‌ها دراستان کرمان، ايران.

 

1-2- راهنمایی پايان نامه­هاي کارشناسي ارشد

راهنمايي دانشجويان

1- راضيه خداپرست (دانشگاه یاسوج)

عنوان: جمع­آوري و شناسايي زنبورهاي گرده­افشان(Apoidea) وکنه­هاي مرتبط با آن­ها دراستان فارس، ايران.

2- پريسا عبدلي(دانشگاه یاسوج)

عنوان: طبقه­بندي شيميايي برخي گونه­هاي زنبورهاي مخملي (Hym., Apidae, Bombus spp.) بر اساس شناسايي برخي ترکيبات ترشحات غدد سري

3- مرضیه حاتمی(دانشگاه یاسوج)

بررسی کارآیی زنبور Bombus terrestris L. (Hymenoptera, Apidae) درگرده­افشانی­گوجه­فرنگی (Lycopersicon esculentum) در گلخانه

4- مرضيه ثريا محتاط (دانشگاه زابل)

عنوان: جمع­آوري و شناسايي زنبورهاي گرده­افشان(Apoidea) شمال استان سيستان و بلوچستان

راهنماي مشترک دانشگاه زابل

5-  علي بهشتي(دانشگاه یاسوج)

عنوان: مطالعه ويژگی­های زیستی زنبور گرده­افشانBombus terrestris L.  بومی ایران در شرایط پایش شده آزمایشگاهی. 

6- افسر کشتکار(دانشگاه یاسوج)

عنوان: جمع‌آوری و شناسایی زنبورهای گرده‌افشان‌ بالاخانواده آپوئیده­آی بوستان‌ها و باغ­های شهر شیراز و تنوع گونه­ای آن­ها در باغ های ارم و عفیف­آباد

7- مراد خضر زاده (دانشگاه یاسوج)

عنوان: بررسی اثر رژیم‌های تغذیه‌ای در شروع تخم‌ریزی و پرورش نتاج زنبور Bombus terrestris L.(Hymenoptera, Apidae)    در شرایط آزمایشگاهی،

8- راضيه خدارحمي (دانشگاه یاسوج)

جمع­آوری و شناسایی زنبورهای گرده‌افشان بالاخانواده آپوئیده‌آ در غرب استان اصفهان.

9- مريم کلايي (دانشگاه یاسوج)

عنوان: مطالعه زیست‌شناسی زنبور  (Torymidae) Philotrypesis caricae کلپتوپارازیتBlastophaga    psenes (Agaonidae)   زنبور گرده‌افشان انجیر(Ficus carica) و شناسایی نماتد‌های همراه

10- حسین اورنگی (دانشگاه یاسوج)

ترجیح گرده افشانی و کارایی زنبور Bombus terrestris روی چهار محصول گلخانه‌ای (گوجه فرنگی، خیار، فلفل سبز، بادمجان)

11-  ساسان غلامی (دانشگاه یاسوج)

در استان چهارمحال و بختیاری

12- ستاره کیانی (دانشگاه یاسوج)

جمعآوری و شناسایی زنبورهای گردهافشان بالا خانواده آپوئيدهآ و کنههای مرتبط با آنها درشمال غرب استان فارس، ایران

13- بهاره گودرزی

تهیه کلید شناسایی کامپیوتری تعاملی زنبورهای مخملی ایران

14- یونس رستمی

رده بندی Apoidea بر اساس سامانه عصبی و سلولهای نرو سکروتوری مغز

15- زهره خواجویی

شناسایی زنبورهای Anthophorini  استان کرمان و تفکیک مورفومتریک جنس Anthophora

16- یاسمن حسینی

توصیف و تهیه کلید شناسایی خانواده Meghachilidae ایران

17- مرجان زکی خانی

توصیف و تهیه کلید شناسایی خانواده Meghachilidae ایران

18- سحر نظری

شناسایی زنبورهای گرده افشان استان چهارمحال و بختیاری و کنه های همراه

19- پروین محبی

توصیف و تهیه کلید شناسایی خانواده Meghachilidae ایران

مشاوره دانشجويان کارشناسی ارشد

1-  بهار ظل­انوار (دانشگاه آزاد شیراز)

عنوان: بررسي کارايي زنبور عسل و ساير حشرات گرده­افشان در تشکيل ميوه سيب رقم گلاب در شيراز

(مشاوراول- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات)  تاریخ دفاع: 20/7/1391

2- سميه صالحي (دانشگاه زابل)

عنوان: جمع­آوري و شناسايي زنبورهاي گرده­افشان(Apoidea) شمال استان سيستان و بلوچستان (راهنماي افتخاري- دانشگاه زابل تاریخ دفاع: 9/12/1391)

3- حميده شريفي (دانشگاه یاسوج)

عنوان: مهار زیستی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci با استفاده از بالتوری سبز Chrysoperla carnea و مقایسه آن با سم پی‌متروزین و  عصاره گیاهی کلپوره Teucrium polium در شرایط گلخانه

4- صالحی (دانشگاه یاسوج)

5- محمد یحیوی نژاد (دانشگاه آزاد اراک)

کنه‌های همراه با زنبورهای مخملی (Hym. Apidae, Bombus spp.) در استان تهران

4- مائده دادگر (دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران)

شناسایی زنبورهای خانواده‌ی Halictidae (Hymenoptera: Apoidea) در موزه‌ی حشرات هایک میرزایانس (موسسه‌ی تحقیقات گیاه پزشکی کشور) و مطالعه‌ی فونستیک این خانواده در منطقه‌ی شهریار.

5- احسان قشقایی (دانشگاه یاسوج)

 

شناسایی ژنتیکی توده‌های زنبور عسل در زاگرس جنوبی