Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

بسم الله الرحمن الرحيم

دكتر مهدي صدروي                                                                           Dr. Mehdi Sadravi                        

دانشيار بيماريشناسي گياهي (گرايش قارچشناسي و بيماريهاي قارچي گياهان)                                       Associate Professor of Plant Pathology

پست­ الکترونیک:   E.mail :msadravi@yu.ac.ir

 

كارنامه آموزشي- پ‍ژوهشي 

مدارج علمي

______________________________________________________________

درجه تحصيلي             رشته تحصيلي                  دانشگاه            كشور         سال اخذ

______________________________________________________________

كارشناسی                   گياه پزشكي                  شيراز                ايران           1368

كارشناسي ارشد     بيماري­شناسي گياهي         تربيت مدرس     ايران            1372

دكتري                     بيماري­شناسي گياهي        تربيت مدرس       ايران            1378             

عنوان رساله دكتري : شناسايي قارچ­هاي ميكوريز وسيكولار- آربوسكولار گندم، ‏جو،‏ ذرت و سورگوم در استان­هاي تهران و خوزستان و بررسي امكان تكثير آن­ها از طريق كشت بافت.

 


 

سوابق آموزشی

تدريس در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1375 در دانشگاه های تهران ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و ياسوج.

 تدريس دروس زير در دوره هاي :

كارشناسي گياهپزشكي : بيوشيمي عمومي، میکروبیولوژی عمومی، قارچ­شناسی ، بيماري­هاي مهم گياهان زراعي، سم شناسي، اصول کنترل بيماري­هاي گياهي .

كارشناسي ارشد بيماريشناسي گياهي : قارچ­شناسي تكميلي ، روش ها و وسايل تحقيق در بيماري­شناسي گياهي، مديريت بيماري­هاي گياهي، بيماري شناسي بذر، بيماري­هاي فيزيولوژيك و انگل­هاي گل­دار و مسئله مخصوص.

 فعالیت های پژوهشی

   مقاله های علمی- پژوهشی

1.   صدروی، م. 1381. معرفی پنج گونه گلوموس از قارچ های میکوریز آربوسکولار ایران. علوم کشاورزی و منابع طبیعی  9: 30-15.

2.     صدروی، م. 1383. معرفی هفت قارچ جدید برای ایران. علوم کشاورزی و منابع طبیعی 11: 77-71.

3.    صدروی، م. 1385. اثر تناوب زراعی بر جمعیت قارچ های همزیست ریشه گندم. علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 13: 98-90.

4.       صدروی، م. 1386. قارچ های میکوریز آربوسکولار مزارع گندم در اٌستان گلستان. رستنی­ها  7: 140-129.

5.    صدروی، م. 1391. قارچ‌های آربوسکولار ميكوريزاي فراریشه یونجه در  استان کهگیلویه و بویراحمدرستنی­ها  13(1): 104-101.

6.    صدروی، م.، اعتباریان، ح.ر. و ترابی،م. 1378. بیماری سفیدک کرکی اسفناج و مکانیسم های احتمالی مقاومت به آن در چند رقم اسفناج. نهال و بذر 15: 413-403.

7.    صدروی، م.، محمدی گل تپه، ا. ، باشکوفسکی،ی.، میناسیان،و. و علیزاده،ع. 1378. معرفی چهار گونه قارچ میکوریز وسیکولار- آربوسکولار ایران. نهال و بذر           15: 24-9.

8.   صدروی، م. و محمدی، خ. 1387. واکنش هفت رقم گندم به پاتوتیپ ال1  قارچ  Tilletia laevis عامل سیاهک پنهان معمولی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی                      15: 122-115.

9.   صدروي، م. و ستايش مهر، ف. 1387. بيماري هاي قارچي گوجه فرنگي در استان خراسان شمالي و واكنش چهار رقم تجاري نسبت به آنها. بيماري­هاي گياهي 44: 361-355.

10.    احمدی، م. و صدروی، م. 1387. معرفی شش قارچ جدید برای ایران از دانه های جو در استان گلستان.  رستنی ها                 9: 124-113.

11.  مهديان خليلي،م.، صدروي،م. و خسروي،و. 1388. شناسایی جدایه های مقاوم قارچPyricularia grisea (Cooke) Sacc.  عامل بیماری بلاست برنج به قارچ کش ادی فنفوس و اثر تری سیکلازول بر آن ها در استان مازندران. دانش گياهپزشكي ايران 40 (2): 58-51.

12.  نژادنصراله،ف.، رهنما،ك.، ظفري،د.، صدروي،م.، نصراله نژاد،س. و وكيلي زارج، ز. 1388. بررسي توانايي  آنتاگونيستي گونه هايي از تريكودرما روي عامل بيماري پوسيدگي سفيد ساقه كلزا. علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16: 455-446.

13.  ميرآبادي،ع.ز.، رهنما،ک.،  صدروي،م. و صلاتي،م. 1388. شناسايي،پراكنش و علايم شناسي عوامل بيماري ساق سياه كلزا (Leptosphaeria maculans و Leptosphaeria biglobosa  ) در استان هاي مازندران و گلستان و تعيين حساسيت سه رقم تجاري كلزا.  بيماري­هاي گياهي  45(4): 285-265.

14.  ساغري،م.،  باراني،ح.، اصغري، ح.ر.، مصداقي،م. و صدروي،م. 1388. تاثير تلقيح قارچ آربوسكولار ميكوريز و كود شيميايي فسفره بر رشد و توليد دو گونه يونجه يك ساله. مرتع 3(2): 301-291.

15. ميرآبادي، ع.ز.،  رهنما،ک.، صدروي،م. و پورمهدي علمدارلو،ر. 1387. اولين گزارش فرم جنسي Leptosphaeria maculans  روي ساقه كلزا در شمال ايران. رستنی­ها 9(1): 130-128.

16.  عطار،ل.، رهنما،ک.، عراقی،م.م.، صدروی،م. و صلاتی،م. 1389. بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیربرگریز قارچ Verticillium dahliae Kleb. در استان گلستان. حفاظت گیاهان 24(4): 412-406.

17.  والد ساروی،ز.، صدروی،م. و بهرامی،م. 1390. تاثیر سه فرآورده بیولوژیک بر بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در مزرعه. حفاظت گیاهان 25(1): 49-44.

18.           Sadravi, M., Ono,Y., Pei,M.  &  Rahnama, K. 2007. Fourteen  rusts  from  northeast   Iran. Journal of  Plant  Pathology  89: 191-202.

19.           Błaszkowski, J.,  Kovacs,G.M. ,  Balazs,T.K., Orłowska,E.,  Sadravi,M.,  Wubet,T. &  Buscot,F. 2010. Glomus   africanum  and G.  iranicum, two  new  species  of  arbuscular  mycorrhizal  fungi (Glomeromycota).  Mycologia  102(6):1450–1462.

20.               Khalili,E., Sadravi,M., Naeimi,S. & Khosravi,V. 2012. Biological  control  of  rice  brown spot  with  native   isolates  of   three  Trichoderma  species. Brazilian  Journal  of  Microbiology 43(1): 297-305.

 مقاله ­های علمی- ترویجی

1.       صدروی، م. 1390. نقش قارچ­هاي ميكوريز آربوسكولار در مديريت بيماري­هاي گياهي. دانش بیماری­شناسی گیاهی 1(1): 13-1.

2.       صدروی، م. 1391. کاربرد مهندسی ژنتیک در ایجاد گیاهان مقاوم به بیماری­ها. دانش بیماری­شناسی گیاهی 1(2): 9-1.

 

مقاله­ های کامل در همایش های معتبر داخلی و بین المللی

1.    پورآرین، آ.، نصراصفهانی، م. ، صدروی، م.، علیزاده، گ.، اسکندری­نژاد، س.  و  صالحی، ح. 1391.  بررسی قرابت ژنتیکی ژنوتیپهای کشوری عامل  بیماری لکه موجی سیب­زمینی. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ، تهران.

 

خلاصه مقاله های ارائه شده در همایش های معتبر داخلی و بین المللی

1- صدروي ، م. 1379 . نقش قارچ هاي همزيست گياهان در بيابان زدائي و تثبيت شن هاي روان ، خلاصه مقالات همايش منطقه اي توسعه پايدار در زيست بوم هاي بياباني. برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، یزد ،
ص 63.

2- صدروي ، م.1383 . قارچ های همزيست ريشه سويا ، آفتابگردان و کنجد در استان گلستان . خلاصه مقالات اولين همايش و جشنواره ملی دانه های روغنی ، ص 6 .

3- صدروي ، م.1383. بيماری سوختگی آلترناريائي آفتابگردان در استان گلستان . خلاصه مقالات اولين همايش و جشنواره ملی دانه های روغنی ، ص 7 .

4- صدروي ، م.1384. توانائي قارچ های همزيست ريشه در افزايش رشد ،مقاومت و محصول حبوبات. خلاصه مقالات اولين همايش تخصصی حبوبات ايران، 29 و 30 آبان ماه ، مشهد مقدس،ص132.

5- صدروي ، م. 1385. استقرار 4 قارچ میکوریز آربوسکولار در بافت ریشه گوجه فرنگی  روی محیط حداقل ام. خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه تهران، کرج، ص 114.

6- صدروي، م. 1389. مرغ میزبان جدیدی برای قارچ میکوریز آربوسکولار   Gigaspora gigantea . خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، تهران، ایران، ص 111.

7- صدروي ، م .،اعتباريان ، ح.ر. و ترابي، م .1374. تاثير مقاومت ارقام و سموم قارچكش در مهار بيماري سفيدك داخلي اسفناج. مجموعه مقالات دومين سمينار تحقيقات سبزي وصيفي ايران ، صفحات 182-184.

8- صدروي، م .، اعتباريان ، ح.ر. و ترابي، م.1374 . مقايسه ميزان رشد قارچ  Peronospora farinosa  در سطح و بافت برگ ارقام مقاوم وحساس اسفناج . خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران .صفحه 170.

9- صدروي ، م .، باشكوفسكي،ي. ،محمدی گل تپه، ا.، ميناسيان،ه. و عليزاده. ع. 1379 معرفي هفت گونه قارچ وسيكولار آربوسكولار همزيست ريشه گندم، جو ، ذرت و سورگوم در استان هاي تهران و خوزستان. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، ص 27 .

10- صدروي،م . و سيفي، ا. 1381. قارچ هاي همزيست ريشه زيتون در استان گلستان.خلاصه مقالات دومين همايش طرح هاي  پژوهشي استان گلستان. ص 60 .

11- صدروي،م .،طاهري ، ع. و رهنما،ك. 1382.بيماري پوسيدگي اسكلروتينيائي ساقه كلزا در استان گلستان. خلاصه مقالات نخستين همايش تحقيق وتوسعه كشت كلزا ، صفحه 40 .

12-     صدروی، م.، ادهمی، ا.  و عبدالهی، م. 1389. قارچ‌های هم‌زیست ریشه یونجه در استان کهگیلویه و بویراحمد.
خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، تهران، ایران، ص 110.

13-  Sadravi,M. 2001. Notes on Transzchelia discolor  occured in northeast of Iran. Proceedings of the Asian International   Mycological Congress,pp:71.

14-   Sadravi, M. 2006. Arbuscular mycorrhizal fungi of wheat in northeast of Iran. Abstracts Book of  8th International Mycological Conference ,20-25 August , Cairns, Australia.

15-  Sadravi, M. 2006. Comparison population and species richness of  arbuscular mycorrhizal fungi  between six field crops. Proceedings of 17th Iranian Plant Protection Congress, 2-5 Sep., University of Tehran, Karaj, Iran.

16-   Sadravi, M. & Ahmadi,M. 2007. Phytopathogenic and toxigenic  fungi on barley grains  in northeast Iran. Proceedings of the Asian Mycological Congress, Penang, Malaysia.

17-   Sadravi, M. & Mohamadi,K.2007. Reactions of seven  Iranian wheat cultivars to pathotype L1  of  Tilletia laevis. Proceedings of the Asian International Mycological Congress, Karaj, Iran.

18-  Sadravi,M., Mohammadi Goltapeh,E. and Blaszkowski, J. 2001.Scutellospora dipurpurascens  new for Asian mycorrhizal flora.Proceedings of the Asian International Mycological Congress, Karaj, Iran.

19-  Sadravi , M. , Mohammadi Goltapeh  , E . and Minasian , V. 1997 . First record of Glomus monosporum in Iran . International Conference on Integrated Plant Disease Management  for Sustainable Agriculture , New Delhi , India.

20-   Sadravi,M., Ono,Y. and Pei, M.2006. Sixteen   rust   fungi  from  northeast of  Iran. 8th International Mycological Conference, 20-25 August ,Cairns , Australia.

21-  Mohammadi, K. Sadravi, M. &  Hajian- Shahri, M. 2006. Incident  of  3  new  pathotypes  of  Tilletia laevis in the Khorasan Razavi Province of Iran.  Proceedings of  17th Plant Protection Congress of  Iran. Tehran University, Karaj, Iran pp:65.

تالیف كتاب

1-      صدروي ، م.  1382. بيماري­هاي گياهان روغني . جهاد دانشگاهي مشهد ، 101 ص.

2-      صدروي ، م. 1387. بیماری­های مهم گیاهان زراعی ایران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 208ص.

 

گزارش های فني

1-  صدروي،م. و سيفي.ا.1381. شناسايي قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار باغ هاي زيتون استان گلستان.گزارش نهايي طرح پژوهشي ، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان.

2-   صدروي ، م. و رهنما ،ك .1383. شناسائي قارچ هاي همزيست ريشه مهمترين گياهان زراعي درمنطقه گرگان و مقايسه جمعيت قارچ ها وميزان كلنيزاسيون ريشه آنها. گزارش نهايي طرح پژوهشي؛ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان .

3-   صدروي،م. 1385. شناسایی قارچ های همزیست ریشه گندم در استان گلستان. گزارش نهايي طرح پژوهشي ؛ دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان .

4-     صدروي،م. 1391. شناسایی قارچ‌های همزیست ریشه­ی یونجه و نقش اسیدیته و فسفر خاک بر پراکنش آن­ها در استان کهگیلویه و بویراحمد. دانشگاه یاسوج.

5-   صدروي،م. و حسن قاسمی، ت. م. 1385. تعيين ميزان آلودگي بذر گندم به قارچ ها در استان گلستان وروش هاي افزايش بهره وري از اين نهاده.  گزارش نهايي طرح  تحقیقاتی کاربردی اُستانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان.

6-     رهنما،ک. و صدروی،م. 1384. شناسایی عامل سرخشکیدگی درختان سرو در استان گلستان. دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان .

7-   عبدالهی، م.، صدروی، م. و قادری، ف. 1391. تعیین پراکنش نماتدهای ریشه گرهی شهرستان بویراحمد و ارزیابی مقاومت ارقام تحت کشت خیار. دانشگاه یاسوج.

 

راهنمایی پایان نامه­ های کارشناسی ارشد

1-محمدی، خ. 1385. بررسی مقاومت ارقام گندم به بیماری سیاهک پنهان معمولی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2-رشیدی، م. 1385. شناسایی قارچ های انگل بذر گندم در اٌستان های گلستان و خوزستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3-احمدی، م. 1386. شناسایی و تعیین فراوانی قارچ های همراه دانه جو در اٌستان گلستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

4-ستایش مهر،م. 1386. بررسی بیماری های قارچی گوجه فرنگی در مزارع حومه شهرستان بجنورد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

5-والد ساروی، س. ز. 1387. مقایسه روش های کنترل بیولوژیک و شیمیایی بیماری سوختگی غلاف برنج در شرایط مزرعه در منطقه آمل.  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

6-مشیری رضوانی،م. 1387. شناسایی قارچ های همزیست ریشه مهمترین گیاهان زینتی در گلخانه های استان گلستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

7-خليلي، ا. 1388. بررسي امكان كنترل بيولوژيك بيماري لكه قهوه اي برنج با استفاده از جدايه هاي تريكودرما                 در استان هاي مازندران و گلستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

8-مهديان خليلي،م. 1388. شناسایی جدایه های مقاوم قارچPyricularia  grisea Sacc.  عامل بیماری بلاست برنج به قارچ کش ادی­فنفوس(هینوزان) و اثر سم تری­سیکلازول(بیم) بر آنها در استان مازندران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

9-طلایی،ف. 1390. شناسایی قارچ­های همزیست ریشه­ی گندم و نقش فسفر و پ­هاش خاک بر پراکنش آن­ها در استان کهگیلویه و بویر احمد. دانشگاه یاسوج.

10- مرادی،ف. 1390. ارزيابي واکنش تعدادي از ژنوتيپ‌هاي متوسط رس و دیررس ذرت نسبت به سیاهک معمولی. دانشگاه یاسوج.

11-        اشکانی، س. 1391. بررسي تاثير چند اسانس  روغنی ­گياهي بر بيماري­هاي حباب­ خشک و تر قارچ خوراکي دکمه اي (Agaricus bisporus). دانشگاه یاسوج.

12-             پورآرین، آ. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ  Alternaria alternata عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی . دانشگاه یاسوج.

13-       آریان­پور، آ. 1391. امکان مهار زیستی بیماری پاخوره گندم با جدایه‌های Trichoderma  و باکتری Pseudomonas­­ fluorescens . دانشگاه یاسوج.

14-            حبیبی، م. 1391. شناسايي سفيدک­هاي پودري استان کهگيلويه و بويراحمد. دانشگاه یاسوج.

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

1.  عطار، ل. 1385. بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ   Verticillium dahliae . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2.    نژاد نصرا....، ف. 1386. برسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3.  میرآبادی،ع.ز. 1387. Leptosphaeria maculans عامل بيماري زخم ساقه كلزا و  تعيين تيپ هاي بيماريزاي آن در بعضي مناطق استان گلستان و  مازندران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

4.    گودرزی، ه. 1391. شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی مرکبات در شهرستان گچساران. دانشگاه یاسوج.

 

مشاوره رساله دکتری

1.              ساغری، م. 1388. بررسي تاثير قارچ اندوميكوريز بر رشد و توليد و ارزش غذايي دو گونه يونجه يك ساله

(Medicago polymorpha L. , M. scutellata (L.)Mill). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 

برگزاری كارگاه­های آموزشي

1-   آشنائي با كاربرد نرم افزارهاي بيماري شناسي گياهي از طريق اينترنت . موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي كشور و دانشگاه علوم كشا ورزي ومنابع طبيعي گرگان ,30/7 و1/8/1382 ( 16 ساعت ) گرگان.

2-   آشنائي با بيماريهاي گندم و روشهاي مبارزه با آنها . موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي كشور و دانشگاه علوم كشا ورزي ومنابع طبيعي گرگان ,15 تا 17 تيرماه 1383 ( 24 ساعت ) گرگان.

3-   آشنائی با بيماري های دانه های روغنی و روشهای مبارزه با آنها . موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي كشور و دانشگاه علوم كشا ورزي ومنابع طبيعي گرگان،14و15 تيرماه 1384 ( 16 ساعت ) گرگان  .

4-   آشنایی با بیماری ها و آفات پنبه و روش های مبارزه با آنها . موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي كشور و دانشگاه علوم كشا ورزي ومنابع طبيعي گرگان، 21و22 اسفند ماه 1384 ( 16 ساعت ) گرگان.