Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

لیست رشته های دایر گروه مدیریت توسعه روستایی

(تعداد دانشجو در سال تحصیلی 99-98، تعداد دانش آموخته)

رشته های مقطع کارشناسی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 (دانشجو- دانش آموخته- نسبت استاد به دانشجو)

رشته های مقطع دکتری

(دانشجو- دانش آموخته- نسبت استاد به دانشجو)

--

1-   توسعه روستایی (13- 59- 3 به 10)

2-   ترویج کشاورزی پایدار (8- 24- تقریبا 1 به 2)

3-       نوآوری و کارآفرینی کشاورزی (10 0- 2 به 5)

1-    توسعه کشاورزی (16 8- 1 به 4)

 

 

 

مصطفی احمدوند: با مرتبه علمی دانشیاری و دارای مدرک دکتری ترویج و توسعه کشاورزی علاقه­مند به انجام تحقیقات در زمینه­ ارزیابی اثرات اجتماعی پروژه­های توسعه روستایی و کشاورزی، واکاوی نظام­های بهره­برداری روستایی و چالش­های مبتلا به، پهنه­بندی و آمایش سطوح توسعه­یافتگی روستایی، ارزیابی ابعاد اجتماعی فقر روستایی و مدیریت منابع روستایی و کشاورزی که در همین راستا راهنمایی و مشاوره پایان­نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را به عهده داشته است.

مریم شریف­زاده: با مرتبه علمی دانشیاری و دارای مدرک دکتری ترویج کشاورزی علاقه­مند به انجام تحقیقات در زمینه­ ابعاد اجتماعی تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر معیشت بهره­برداران بخش کشاورزی و ساکنان روستایی، مدیریت منابع آبی در شرایط تنش­ خشکی و خشکسالی، ارزیابی راهبردهای مقابله با بحران­ ریزگردها در بخش کشاورزی، و ارزیابی فرصت­های کارآفرینانه روستایی که در همین راستا راهنمایی و مشاوره پایان­نامه­های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را به عهده داشته است.

آیت­اله کرمی: با مرتبه علمی دانشیاری و دارای مدرک دکتری اقتصاد کشاورزی علاقه­مند به انجام تحقیقات در زمینه­ تحلیل سیاست­های کشاورزی در سطح خرد و کلان و به کارگیری مدل­های تعادل عمومی، فقر و امنیت غذایی، مدیریت مزرعه و مدیریت منابع آب که در همین راستا راهنمایی و مشاوره پایان­نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را به عهده داشته است.

مهدی نوری­پور: با مرتبه علمی دانشیاری و دارای مدرک دکتری ترویج کشاورزی علاقه­مند به انجام تحقیقات در زمینه­ توسعه روستایی و کشاورزی، آسیب­پذیری و تاب­آوری ساکنان و بهره­برداران روستایی، نگرش­های زیست­محیطی، کیفیت زندگی و کشاورزی چندمنظوره که در همین راستا راهنمایی و مشاوره پایان­نامه­های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را به عهده داشته است.

 

تلفن تماس:

مدیر گروه:

دکتر مریم شریف زاده، دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی

31006266-074

کارشناس گروه:

مهندس محبوبه آقایی، کارشناس ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارویی

31006160-074