اعضا

 

 

اعضای هیأت امنا (حقوقی و حقیقی):      

1- آقای دكترمنصور غلامی- وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امنا؛

2- آقای دكتر عبدالرضا باقری قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه؛

3- آقای دکتر احمد عریان - رئیس محترم دانشگاه و دبير هيأت امنا؛

4- آقای دکتر محمدعلی برخورداری- رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا؛

5- آقای دکتر غلامرضا تاجگردون- عضو محترم هیأت امنا؛

6- آقای دکتر نوروزی – رئیس  محترم سازمان مدیریت و بر نامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد؛

7- آقای دکتر سید ضیاء هاشمی- عضو محترم هیأت امنا؛

8 -  آقای غلام محمد زارعی- عضو محترم هیأت امناء؛

9- آقای دکتر برات قبادیان- عضو محترم هیأت امناء؛

10- آقای دکتر اردشیر شکرالهی- عضو محترم هیأت امنا؛