اخبار > فراخوان مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه چیلر دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج- مردادماه 1399شنبه ١ شهريور ١٣٩٩ :: ١٢:٥٦

فراخوان مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه چیلر دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج- مردادماه 1399

دانشگاه یاسوج در نظر دارد خرید و راه اندازی دو دستگاه چیلر اسکرو ظرفیت واقعی 180 تن در شرایط دمای 41 درجه سلسیوس هوای خارج در تابستان دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

فراخوان مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه چیلر دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه  یاسوج- مردادماه 1399

 

- دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد خرید و راه اندازی دو دستگاه

 

 

چیلر اسکرو ظرفیت واقعی 180 تن در شرایط دمای 41 درجه سلسیوس هوای خارج در تابستان دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی

 

 

دانشگاه  یاسوج  را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

2- موضوع مناقصه: خرید و راه اندازی دو دستگاه چیلر اسکرو ظرفیت واقعی 180 تن در شرایط دمای 41 درجه سلسیوس هوای خارج در تابستان دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه  یاسوج

3- محل اجرای پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بویراحمد، شهر یاسوج، دانشگاه یاسوج- دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی

5- مشخصات فنی مطابق فراخوان

7- لذا از کلیه تولیدکنندگان معتبر دستگاه­های تهویه مطبوع دارای پروانه تولید از وزارت صمت دعوت می­گردد از روز شنبه مورخ 25/05/1399 تا ساعت 14 روزدوشنبه مورخ 03/06/1399، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و تا ساعت 8:30 روز شنبه مورخ 15/06/ 1399 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

8- ***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.