اخبار > اگهی مناقصه عمومی احداث پارکینگ خورشیدی دانشگاه یاسوجسه شنبه ٦ شهريور ١٣٩٧ :: ١٢:٠٤

اگهی مناقصه عمومی احداث پارکینگ خورشیدی دانشگاه یاسوج

اگهی مناقصه عمومی احداث پارکینگ خورشیدی دانشگاه یاسوج

اگهی مناقصه عمومی احداث پارکینگ خورشیدی دانشگاه یاسوج

  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد نسبت به طراحی، خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی پارکینگ خورشیدی kw100، (On Grid) متصل به شبکه سراسری برق را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی واگذار نماید.

موضوع مناقصه:

عملیات طراحی، خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی پارکینگ خورشیدی kw100، (On Grid) در پارکینگ سازمان مرکزی دانشگاه با مساحت تقریبی 1200 مترمربع

ضمناً برای هر خودرو مساحت نهایی 15 مترمربع منظور شده است. مساحت کل 1200 مترمربع جهت 80 دستگاه خودرو منظور شده است.

برآورد تقریبی: 7/000/000/000( هفت میلیارد) ریال

محل اجرای پروژه : دانشگاه یاسوج

مدت اجرای کار:  مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت 4 ماه شمسی

مشخصات فنی:

-         مدل مورد نظر مدل نیروگاه پارکینگی 320w Jspv،LG طبق تصویر پیوست می باشد.

-         برش آسفالت و حفر گودال در فاصله 5 متری از یکدیگر در ابعاد 50* 50* 50 سانتی متر

-         خرپای ساخته شده از قوطی لوله ای در ابعاد (10*100*100 میلی متر) با آهن بصورت گالوانیزه شده گرم

-         اجرای تیر ریزی با قوطی در ابعاد (10*80*80 میلی متر) با آهن بصورت گالوانیزه شده گرم

-         پوشش کلی پارکینگ از پنل خورشیدی با مدل نیروگاه پارکینگی320w Jspv،LG

-         نصب ورق بیس پلیت به ابعاد 40*40 سانتی متر به ضخامت 12 میلی متر و حداقل چهار عدد بولت 22 میلی متر به طول 70 سانتی متر

تأمین اعتبار: از محل طرح­های عمرانی دانشگاه یاسوج و کلیه پرداخت ها در قالب اسناد خزانه اسلامی با توجه به مفاد قانون بودجه سالیانه کشور طبق سررسیدهای ابلاغی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور صورت می­گیرد. (بر اساس بودجه محوطه­ سازی و تأسیسات زیربنایی سال 1398 دانشکده نفت و گاز گچساران)

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجا) دارای پایه حداقل 5 رسته نیرو (صلاحیت مرتبط)دعوت می­گردد از روز چهارشنبه مورخ1397/06/07 تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/06/14 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500/000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به دفتر معاونت مالی و منابع انسانی دانشگاه مراجعه، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و حداکثر تا ساعت 12روز شنبه مورخ1397/06/24 مدارک و مستندات خود را تحویل و رسید دریافت نمایند.

1- پیمان براساس خرید و اجرا

2- پوشش کلی پارکینگ از پنل خورشیدی با مدل نیروگاه پارکینگی 320w Jspv،LG می­بایست در برابر باد و باران و سایر عوامل جوی طبیعی دارای10سال ضمانت باشد.

3- قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان قطعی بوده و شامل هیچگونه تغییر، بجز تغییر حجم کار(کاهش یا افزایش) با تایید دانشگاه نخواهد شد.

4- پیمانکار موظف به ارایه تأییدیه شرکت توزیع برق (انرژیهای نوین) پارکینگ خورشیدی kw100 ،(On Grid) می­باشد.

5- پیمانکار موظف به ارایه تأییدیه استاندارد پارکینگ خورشیدی kw100 ،(On Grid) از اداره استاندارد تحقیقات صنعتی و آزمایشگاه­های بین المللی می­باشد و ارائه گواهینامه استانداردهای مذکور (که می ­بایست با نامه رسمی از سوی تولید کننده ارائه گردد) از سوی پیمانکار الزامی است.

6- کلیه کسورات قانونی بر عهده مجری می­ باشد.

7- متقاضیان می ­بایست مبلغی معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی (700/000/000 هفتصد میلیون ریال) ضمانت­نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت الف ارایه نمایند.

8- پس از دریافت اسناد و ثبت اسم شرکت در لیست مناقصه­ گران در صورت عدم تمایل به شرکت برای مناقصه می ­بایست مراتب را تا ساعت 12 روز سه­ شنبه مورخ 1397/06/20 به دستگاه مناقصه گزار کتباً اطلاع دهند.

9- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/06/25 در دفتر معاونت مالی و منابع انسانی می­ باشد.

10- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار می ­باشد.

11- متقاضیان باید به صورت کتبی اعلام نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نمی­ باشند.

12-  شرایط تکمیل پاکات مناقصه به ترتیب ذیل می­باشد:

پاکت الف- ضمانت­نامه شرکت در مناقصه

پاکت ب- حاوی مستندات و موئد توانمندی­های کاری و تخصصی مناقصه ­گر (پیمانکار) و سوابق مربوطه و اسناد و قبول پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه ­گر و اصل شرایط عمومی و خصوصی با مهر اصل و امضای متقاضی و مناقصه­ گزار (اسناد حاضر)

پاکت ج نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه ­گر با ذکر قیمت پیشنهادی به همراه پیش ­فاکتور دستگاه پشنهادی شامل مشخصات کامل تخصصی و فنی دستگاه با درج قیمت فروش دستگاه و انجام کلیه خدمات موضوع مناقصه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده با اصل مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی

13- هزینه­ های چاپ و آگهی­ های مربوطه در یک یا چند روزنامه و یا سایت به عهده برنده مناقصه می­ باشد. (در مواردی که مناقصه برنده ندارد یا به هر دلیل لغو و یا تجدید می­شود هزینه­ های مربوط به چاپ آگهی به عهده دانشگاه می ­باشد.)

14- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی­ شود.

15- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین­ نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور می­ باشد.

16- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما می­ باشد.

17- مکان تحویل مدارک تکمیل شده: یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج، دفتر معاونت مالی و منابع انسانی

 

 

معاونت مالی و منابع انسانی دانشگاه یاسوج