سه شنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٥ :: ١٠:١٢

اطلاعیه جدید تحصیلات تکمیلی در خصوص ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

تمدید زمان پذیرش غیرحضوری دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه جدید تحصیلات تکمیلی در خصوص ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد


بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز جدید الورود میرساند زمان پذیرش غیر حضوری براساس اطلاعیه ثبت نام قبلی تا تاریخ  95/06/24 تمدید گردید.

مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان دانشگاه