اخبار > قابل توجه دانشجویان؛ دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399شنبه ١ خرداد ١٤٠٠ :: ٠٨:٤٠

قابل توجه دانشجویان؛ دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 ویژه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان؛ دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

جهت دریافت فایل دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 (2-99) کلیک نمایید.