اخبار > اطلاعیه شماره 4 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه درخصوص بهره برداری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه از محیط آزمایشگاهی و سایت کامپیوتریچهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠ :: ١٤:٤٧

اطلاعیه شماره 4 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه درخصوص بهره برداری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه از محیط آزمایشگاهی و سایت کامپیوتری

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با انتشار اطلاعیه ای نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی را مشخص کرد.

اطلاعیه شماره 4 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه درخصوص بهره برداری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه از محیط آزمایشگاهی و سایت کامپیوتری

در این اطلاعیه آمده است:

درخصوص بهره برداری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه از محیط آزمایشگاهی و سایت کامپیوتری، گروه و دانشکده صرفا جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با پایان نامه/ رساله لازم است که مطابق اطلاعیه مذکور (پیوست) اقدام گردد. لازم به توضیح است در خصوص بند 1-1، دانشجو می‌بایست در سامانه سلامت فرم خوداظهاری را تکمیل و توسط یک پزشک عمومی در هر مطب یا مرکز درمانی تایید گردد. علاوه بر این باید فرم درخواست حضور و یا اسکان (صرفا از طریق فرم طراحی شده در اتوماسیون اداری) با ذکر دقیق تاریخ متناسب با نیاز و فرم تعهد و خوداظهاری مخصوص دانشگاه یاسوج (پیوست) را نیز تکمیل و ارایه گردد. همچنین به منظور نظارت بیشتر بر رعایت مسائل بهداشتی و رعایت پروتکل بهداشتی، ترجیحا فعالیت دانشجو باید در وقت اداری با نظارت کارشناس آزمایشگاه باشد و در خارج از وقت اداری چگونگی حضور یا عدم حضور و چگونگی نظارت بر فعالیت دانشجو در آزمایشگاه به تشخیص گروه و دانشکده امکان پذیر می‌باشد. 

جهت دیدن متن کامل اطلاعیه کلیک کنید

فرم خوداظهاری

فرم حضور

پروتکل بهداشتی