اخبار > دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩ :: ١٣:٣٧

دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

جهت دریافت دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی  1400-1399  کلیک نمایید.