اخبار > قابل توجه معرفی شدگان در قالب انتخاب رشته آزمون های سراسری کارشناسی و کارشناسی ارشد 99سه شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٩ :: ١٠:١٢

قابل توجه معرفی شدگان در قالب انتخاب رشته آزمون های سراسری کارشناسی و کارشناسی ارشد 99

حداکثر تا تاریخ 99/10/10 نسبت به ثبت نام غیرحضوری اینترنتی از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام فرمایید.

قابل توجه معرفی شدگان در قالب انتخاب رشته آزمون های سراسری کارشناسی و کارشناسی ارشد 99

به اطلاع معرفی شدگان در قالب انتخاب رشته آزمون های سراسری کارشناسی و کارشناسی ارشد 99 می رساند شروع ترم تحصیلی و کلاس های این دسته از پذیرفته شدگان از نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 می باشد.

لذا خواهشمند است ضمن مطالعه ی دقیق اطلاعیه های قبلی مندرج در همین وبسایت، حداکثر تا تاریخ 99/10/10 نسبت به ثبت نام غیرحضوری اینترنتی از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام فرمایید.

جهت ورود به وبسایت اطلاعیه های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه کلیک نمایید.